Danmark snart som Albanien?

”Gammelkommunister, marxister och trotskister!”.

Ett särskilt tillykke riktar vi till Rosa Lund (!), som är en av de tolv folketingsledamöterna från Enhedslisten.

Orden är från en av de borgare i Danmark som med fasa kunnat se hur Enhetslistan stormat fram i opinionsmätningarna. De sista dagarna innan valet inleddes från borgerlig media ett angrepp på partiet som inte kan ses som något mer än ett sista desperat försök att med smutskastning som vapen få väljarna att vända partiet ryggen. Med skitsnack om att Enhetslistan vill göra Danmark till ett nytt Albanien anno 1985 trodde man att de som anser att de rika ska betala kapitalismens kris skulle komma på andra tankar.

Enhetslistan, som  är ett antikapitalistiskt parti till vänster om både sossar och reformister av vänsterpartiets typ, placerar nu med sina 236 988 röster (6,7%) i det danska valet 12 personer i det nya Folketinget.  10 år av blått styre ersätts av ett blå-rött styre med Socialdemokraterna, ett liberalt parti samt vänsterpartiets systerparti Socialisk Folkeparti. Enhetslistan har sagt att man kommer att stödja en socialdemokratisk regering, men inte ta ansvar för dess politik. I sitt tal på valnatten sände Enhetslistans frontfigur Johanne Schmidt-Nielsen ut ”en vänlig varning till Socialdemokraterna och SF” att man inte kommer att acceptera att liberalerna i RV får något veto inom den ekonomiska politiken. För som hon sa: ”Vi uppskattar deras medmänsklighet när det gäller utlänningsfrågor. Men förstår inte varför inte denna medmänsklighet också gäller våra arbetslösa eller människor som har blivit utslitna i förtid. Vi i Enhetslistan kommer att ägna varje dag, varje vaken timma och minut, till att försvara rätten till förtidspension och en bra a-kassa”. Uttalandet ska tas på allvar. Det är inte första gången Enhetslistan tydliggör för sossarna att man inte är någon knähund.

Valet är en stor seger för partiet, och kommer förhoppningsvis att peppa partiets många nya medlemmar till att intensifiera sin propaganda och sin kamp i de utomparlamentariska sammanhangen. För som man sagt under hela valrörelsen: ”Stärk kampen i vardagen – Rösta med Enhetslistan på valdagen”. Frågan är nu om man kan leva upp till sin valslogan och därigenom sätta press på den nya regeringen. Skulle den nuvarande krisen för kapitalismen fördjupas än mer och de danska reformisterna sätta in angrepp mot den danska arbetarklassen får inga sentimentala band hindra partiet från att mobilisera till protester och arbetsplatskamp för att de röda förhoppningarna inte ska bli till blå dunster. I slutändan hägrar nämligen en mycket större uppgift än en socialdemokratisk regering. Med Socialistiska Partiets systerpartis, SAP (som nu får två medlemmar in i folketinget), ord:

”Bara en stark, mobiliserad arbetarklass kan leverera ett trovärdigt alternativ till meningslös vandalism eller passivitet. Bara en rörelse som samlar alla delar av arbetarklassen kan stoppa klasspolitiken, kämpa sig till framsteg, och inleda en slutgiltig uppgörelse med systemet.”

Läs mer:

Kildén & Åsman: Historisk valframgång för Enhedslistan
Svensson: Regeringsskifte i Danmark – radikal valseger
Röda Malmö: Ny vänster på väg till Norden

Text på danska från SAP om deras syn på Enhetslistan: Enhedslisten på venstrekurs

DN, DN, DN, DN, SvD, SkD, HD, GP, GP, SR, SR, SkD, SkD, Ex, Ex, AB, SVT,

Enhetslistan visar vägen framåt

”Erfarenheterna från det danska valet visar också att då klass- och välfärdsfrågorna dominerar den politiska dagordningen, på bekostnad av invandringspolitiken, får de högerpopulistiska krafterna som Dansk Folkeparti allt svårare att vinna gehör för sina politiska idéer eftersom partiet berövas en del av sin politiska livsluft.”

Johanne Schmidt-Nielsen
Johanne Schmidt-Nielsen

När detta skrivs är det dagen innan det danska folket går till nationellt val, ett val som kan komma att få stor betydelse även utanför Danmarks gränser. Enligt opinionsinstitutet Voxmeter leder fortfarande oppositionspartierna Socialdemokraterna, Socialistiskt Folkeparti Radikale Venstre och Enhedslistan knappt över de borgerliga partierna
Det regerande Konservative Folkeparti och statsminister Lars Lökke Rasmussens nyliberala parti Venstre, har i likhet med Pia Kjaersgaards Dansk Folkeparti fått vidkännas minskat väljarstöd sedan valet 2007. Det ekonomiska läget i Danmark har i svallvågorna efter krisen inom bostadssektorn blivit mer instabilt. Underskottet i statsfinanserna beräknas nästa år uppgå till minst 100 miljarder kronor och den tidigare relativt låga arbetslösheten verkar att ha permanentat sig på högre nivåer.

Flera av partierna i Folketinget har ingått så kallade taktiska allianser i syfte att förhindra att Dansk Folkeparti och Enhedslistan får politiskt inflytande. Främst är det liberala Radikale Venstre som ingått en överenskommelse med Konservative Folkeparti i frågor som rör den ekonomiska politiken. Annars har den danska politiken under senare år kännetecknats av att hela det politiska etablissemanget – från det regerande Venstre till Socialistiskt Folkeparti – anpassat sig till främlingsfientliga Dansk Folkeparti genom att i mer eller mindre konsensus genomdriva en mer restriktiv invandringspolitik. I Socialdemokraternas och Socialistisk Folkepartis gemensamma program ”Fair losning 2020” aviseras också liknande beska ekonomiska droppar som i de sittande regeringspartiernas förslag. Bland annat vill man öka arbetstiden med en timme i veckan och socialbidragstagares försörjningsstöd ska villkoras med arbete.

Det är i denna avsaknad av reella politiska alternativ till den sittande borgerliga regeringen som Enhetslistan alltmer har växt i politisk kraft och styrka som ett parti att räkna med.
Partiet bildades 1989 som ett samarbete mellan Danmarks Kommunistiske Parti, Ventresocialisterna och Socialistisk Arbejderparti ( medlem i Fjärde Internationalen). I senaste väljarundersökningen går man kraftigt framåt och får drygt 6 procent, en tredubbling jämfört med valresultatet 2007 då partiet fick 2,2 procent
Enhedslistan har ett kollektivt ledarskap, men 27-åriga Johanne Schmidt-Nielsen är den av partiets frontfigurer som fått störst medial publicitet i valrörelsen. I egenskap av att vara en skicklig debattör, som åtnjuter stor respekt hos såväl väljare som sina politiska motståndare, är hon givetvis en bidragande orsak till partiets framgångar.

Enhedslistans valmanifest innehåller bland annat högre skatt för banker och välbeställda, förbättrad a-kassa till låginkomsttagare samt kraftiga satsning på jobb och utbyggd offentlig sektor. Man föreslår även höjd skatt på fossila bränslen samt 56000 gröna jobb genom bland annat utbyggd kollektivtrafik och vindkraft. Partiet vill även avskaffa den så kallade 24-årsregeln för invandrare som syftar till att försvåra för utländska par att få uppehållstillstånd.
Den danska truppkontingenten skall tas hem från Afghanistan där hittills 42 danska soldater stupat.
Enhetslistan tar framförallt väljare från Socialistiskt Folkeparti, väljare som är missnöjda med partiets högervridning och vars flyktingpolitik de upplever alltför mycket gått Dansk Folkeparti och den sittande regeringen till mötes.

Enhedslistan, vars huvudparoll är ” Stärk kampen i vardagen- rösta med Enhetslistan på valdagen ”, bidrar därmed aktivt till att förskjuta den politiska agendan till att gälla frågor som rör vanliga människors vardag och livsbehov. En politisk framgång för partiet innebär därför dels en slagkraftigare och solidare plattform i Folketinget utifrån vilket det blir lättare att driva politiken åt vänster. Samtidigt stärks därmed de utomparlamentariska rörelserna i Danmark som arbetar för att flytta fram arbetstagarnas positioner på kapitalets bekostnad.

Erfarenheterna från det danska valet visar också att då klass- och välfärdsfrågorna dominerar den politiska dagordningen, på bekostnad av invandringspolitiken, får de högerpopulistiska krafterna som Dansk Folkeparti allt svårare att vinna gehör för sina politiska idéer eftersom partiet berövas en del av sin politiska livsluft.

Därmed borde valet i Danmark och Enhedslistans framgångar även ge vänstern i övriga Europa stärkt självförtroende att möta både den nyliberala politiken och de högerextrema krafterna med en aktiv politik som syftar till minskade ekonomiska klyftor, humanare flyktingpolitik och för en grön omställning av samhället. På sikt förbättras därigenom inte bara utsikterna för social rättvisa i vardagen utan också kampen för en gryende och hägrande socialism i morgondagen!

Ur veckans nummer av Internationalen

Läs mer: Danska valet: Jobb, pensioner och skatter

DN

Läs Shoras blogg!

Måste tipsa om Shora Esmailians blogg Shora al Youm, helt enkelt eftersom den är grymt bra. Så här skriver Shora själv om den nystartade bloggen:

”Shora betyder ”råd” på persiska och arabiska. Jag föddes efter den iranska revolutionen 1979 och mitt namn har jag fått från den rörelse som svepte över Iran strax efter revolutionen där arbetarna tog över fabrikerna och under några månader kontrollerade produktionen på många ställen i landet. En, för många, utopi som blev verklighet under en kort och ljus stund i Iran. Al youm betyder ”dagen” på arabiska. Sätter du ihop orden som bloggens namn lyder blir det: dagens råd!

Den här bloggen är mer personlig än artiklar jag skriver. På bloggen kan du följa med på min resa till Pakistan, Egypten och Syrien och hänga med i min research för min kommande bok om den globala uppvärmningen, migration och klimatflyktingar som beräknas komma ut under 2012 på Natur & Kultur.”

Bilder från ett Egypten i uppror

Bilderna du kan se här är bara några minuter gamla och från Al Jazeeras LIVE-sändningar. I detta nu skrivs historia, och du kan följa dem på Al Jazeera English: Live Stream (Just nu: Tunga strider vid strategiska punkter i huvudstaden)

Militär transportbuss beslagtagen av massan...
...och sätts i brand
Tidigare idag: Polis i Alexandria svarar med sten
Militär i Suez
...men möts av hårt motstånd
Militären anländer för att backa upp polisen i Kairo
Det styrande partiets lokaler i Kairo i brand

 

Läs också Kildén & Åsman: -Vi hatar dig Mubarak

DN, DN2, DN3, DN4, SvD, SvD2, SvD3, SvD4, Expressen2, Expressen, Aftonbladet, Aftonbladet2

Paradoxen Vitryssland

Artikeln har några år på nacken och en del har förändrats – relationen till Ryssland har blivit frostigt, den sociala välfärden verkar ha försämrats, etc. Men ändock ger artikeln en intressant under ytan bild av det vitryska samhället.


Europas sista diktatur eller tyranniets utpost, som USA:s utrikesministerCondoleeza Rice plägar att kalla landet för, är vanliga epitet när svensk media skriver om Vitryssland. Dess president, Alexander Lukasjenko, framställs som en övervintrande dinosaurie från den gamla sovjettiden. Men trots det bedömer många analytiker att han idag skulle vinna ett öppet och fritt val. Varför ser vi inga tecken på en utveckling liknande den i Ukraina och Georgien? Varför är fortfarande de avgörande produktionsmedlen och bankväsendet i statlig ägo? Varför verkar Lukasjenko sitta i ett så orubbat bo? Vad döljer sig bakom den svart-vita bild av Vitryssland som vi mestadels får oss till livs? Gunnar Pettersson (facklig förtroendeman på Volvo-Umeverken och medlem i Socialistiska Partiet) har sedan 1999 varit involverad i ett projekt för att utveckla det lokala fackliga ledarskapet på de större arbetsplatserna i Vitryssland. Kontakten togs från början av metallfacket ASM i landet som sökte samarbete med svenska Metall. SIDA:s biståndsorganisation Forum Syd kom att stödja projektet finansiellt. Det har, efter att det oppositionella ledarskapet i ASM rensats ut, övergått från att vara ett projekt på de stora arbetsplatserna till att mer riktas mot hela den oppositionella fackliga rörelsen REP/REPAM.

I nedanstående reportage tecknar Gunnar Pettersson en bild av det kontrastfyllda Vitryssland.”

Läs artikeln i den socialistiska tidskriften Röda Rummet

Röda Malmö: Val i Europas sista diktatur