Satsa på gemensam välfärd – för jobb, klimat och rättvisa!

wake-up

Vi vägrar vara kunder på en ”välfärdsmarknad”!

Vi som undertecknar detta upprop är upprörda över samhällsutvecklingen och oroade över den ekonomiska krisens verkningar. Fattigdom och ohälsa drabbar allt fler. Människors lika rätt till utbildning, försörjning, hälsovård och drägliga arbetsvillkor får stryka på foten när den gemensamma välfärden kommersialiseras – i Sverige och i övriga världen. Minskade skatteinkomster tvingar redan pressade kommuner och landsting till ytterligare utförsäljningar, nedskärningar och uppsägningar.

Orden som används är falska. Bakom ord som ”mångfald” och ”vårdval” döljer sig en mer ojämlik sjukvård och en pressad äldreomsorg. Bakom ord som ”ett nytt entreprenörskap” finner vi miljardvinster för enskilda bolag på energisidan, dyrare elräkningar och otillräckliga miljöinvesteringar. Med skolpeng och avknoppningar har vi fått en mer segregerad skola, där pedagogiken sällan är alternativ. När privata aktörer levererar välfärdstjänsterna urholkas demokratin genom minskad insyn, personalen blir tyst, skandaler mörkas.

Vi har fått nog. Marknadisering och avreglering undergräver den gemensamma välfärdens grundläggande mål. Det är dags att välfärden och det gemensamt ägda drivs utifrån människors behov, inte företagens vinstintresse. Det är samhällets gemensamma uppgift att ge individer möjligheter och skapa verklig valfrihet för alla – inte bara för ett fåtal. Välfärden måste vara en social allemansrätt. Använd våra skattepengar i välfärden – inte till vinst i privata företag!

Men vår oro handlar också om klimatkrisen. Den nuvarande ekonomiska krisen löper parallellt med ett hot mot oss alla. Utsläpp av växthusgaser måste ner genom kraftfulla satsningar på förnybar energi. Samhället måste styra konsumtionen och produktionen till det ekologiskt hållbara. Klimatet ska inte vara en handelsvara. Det behövs nationell och internationell lagstiftning som gör att vi uppfyller FN:s klimatmål. Använd den gemensamma sektorn till att ta ledningen i klimatomställningen!

Det behövs en nationell handlingsplan för allas rätt till arbete och bättre villkor i arbetslivet. Bolagisering och privatisering av den gemensamma sektorn är också allvarliga hot mot våra jobb. Människor kan och vill ta ansvar, men nekas detta genom toppstyrning och kortsiktiga avkastningskrav. Vi ser stora behov av samverkan mot ekobrott och social dumpning då företag alltmer tvingas konkurrera med oseriösa metoder. Den gemensamma sektorn ska vara en förebild när det gäller att skapa goda arbetsvillkor

Människor som är trygga är friare och vågar mer. Om man vet att man klarar sin försörjning även när man blir arbetslös eller sjuk vågar och orkar man förändringar. Idag straffas sjuka och arbetslösa, istället för att under trygga former få hjälp att komma vidare i livet och bidra till samhället på sina villkor. Ersättning vid inkomstbortfall är inte bara en fråga om individens bästa, utan också en hörnsten i ett solidariskt samhälle. Skapa verklig trygghet i socialförsäkringssystemet!

Svenska folket vill ha ett välfärdssamhälle som finansieras solidariskt via skattsedeln. Gemensam välfärd bidrar till jämlikhet och är effektivt. En offentligt skattefinansierad sjukvård ger mer hälsa för pengarna än privat vård. Samhällen med bra utbildning för alla tar bättre vara på mänskliga resurser, än samhällen där utbildning är en fråga om pengar. Starka allmännyttiga bostadsföretag kan ge alla ett bra boende. Gemensamt ägande av våra naturtillgångar och infrastruktur är inte bara en fråga om att det är mer effektivt. Det är också en fråga om möjligheten att demokratiskt kunna styra samhället i en rättvis, hållbar och jämställd riktning. Hälsa, utbildning, omsorg, bostäder, vatten, kollektivtrafik och trygghetssystem är mänskliga rättigheter – inte varor på en marknad.

Vi menar att de problem vi står inför idag kan påverkas genom politiska beslut. Det går att göra andra val och skapa ett annat samhälle. Vi vill som medborgare och organisationer aktivt vara med och påverka utvecklingen. Vi startar nu en kampanj för att utveckla och vitalisera den gemensamma välfärden. Vi uppmanar alla som vill vara med och bygga ett rättvist och hållbart Sverige att ansluta sig genom att skriva under budkavlen och medverka i kampanjen.

Välfärd måste betyda att det ska gå väl på färden genom livet. Och det ska gälla alla.

Gör nåt vettigt idag. Skriv under budkavlen!

Nätverket Gemensam Välfärd

Vår politiske polare Svensson har också lagt upp budkavlen

Och vår man i Malmö berättar precis hur det står till med våra tretta vänsterpolitiker:

Lars Ohly kryper till korset

AB: Rättvisepolitik stoppar Åkesson

Advertisements

2 reaktioner på ”Satsa på gemensam välfärd – för jobb, klimat och rättvisa!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s