Kan ockupationer rädda jobben?

Tidigare har vi skrivit om husockupationer i Lund. Läs dom artiklarna här: Ockupation. Kolla också in Ockupantscenen: Snöbollen är kastad och drömmarna lever.

Men det finns andra sorters ockupationer och som är gjorda för att försvara eller vinna andra saker.

Saab är sålt. Men hur det ska gå för Saabarbetarna i Trollhättan i längden vet vi inte ännu. Men vi vet hur det gick för tegelarbetarna i Neuquen, Argentina. I Argentina ockuperade arbetare sina fabriker över hela landet. Räddade jobben. Drev fabrikerna. Och gör det fortfarande i många fall. Farooq Sulehria har läst Live Working or Die Fighting: How the Working Class Went Global av Paul Mason, och berättar här om vad en del av arbetarna gjorde efter den ekonomiska och politiska krisen utan motstycke i Argentina kring millennieskiftet.

Arbetarna på keramikfabriken Zanon ockuperade fabriken under den ekonomiska krisen i Argentina år 2001. BILD: Guglielmo Celata Teaser

Neuquen kanske inte alls liknar Trollhättan. Men den argentinska staden Neuquen var i oktober 2001 i samma fruktansvärda situation som dagens Trollhättan, där 3 400 Saabarbetare väntar på hur avskeden ska slå.

Vid den högteknologiska tegelfabriken Zanon i Neuquen stod arbetarna i månader i samma situation. Men de satt inte stilla medan ägarna försökte avskeda dem, föra bort ugnarna och stänga Zanon. Arbetarna ockuperade fabriken. När de hade kontroll över fabriken röstade de för att fortsätta produktionen. När ledningen försökte med lockout, kom ett domstolsutslag till arbetarnas hjälp och stoppade ledningens försök att ta tillbaka fabriken.

Arbetarna började organisera produktionen utan chefer och förmän. Produktionsplanen – hur mycket tegel, vilken sort, utseende, lager – röstade man om. Varje avdelning valde en samordnare som skulle ta upp de dagliga problemen i ett samordnarmöte som hölls varje dag. Samordnarnas möte utgjorde i själva verket ett arbetarråd.

Dessutom förekom stormöten för alla arbetare där man tog mer långsiktiga beslut. Ett av de första besluten var att arbeta mindre hårt. Tegelpressen som avgjorde takten för hela produktionsprocessen gick med 15 slag i minuten. Denna snabba process slet helt enkelt ner kropparna. Under arbetarkontroll sänktes takten till hälften. Men den sänkta takten innebar inte att produktionen minskades. Däremot mådde arbetarna mycket bättre av att arbeta i lugnare tempo. När arbetarna med framgång hade strömlinjeformat produktionen insåg de att detta bara var början på hela processen. Leverantörerna vägrade att leverera råmaterial och fabrikens produktion konfiskerades på grund av att det saknades ett skatteregistreringskonto!

Det tycks som om sociala strider, liksom kapitalet, har en benägenhet att växa. Kommer ni ihåg mödrarna på Plaza de Mayo? Just de mödrar vars barn mördades av Pinochetdiktaturen. Mödrarna på Plaza de Mayo lånade ut sitt kontonummer. Och arbetarna har sina egna sociala nätverk. De löste det ännu större problemet med leveranserna. De arbetare bland ursprungsbefolkningen som låg i strid med de tidigare ägarna gav arbetarna tillgång till sin lera. Och Zanon var inte något isolerat fall i ett land som hade drabbats hårt av ekonomiska och politiska kriser. I december 2001 hade mer än 200 fabriker övergått i arbetarnas händer över hela Argentina.

Att sådana fabriksockupationer dyker upp vid våldsamma vändpunkter i historien är ingenting nytt. I september 1920 fick till exempel direktörer över hela Italien instruktioner från arbetarna. En halv miljon metallarbetare kontrollerade sina fabriker i den industriella triangeln Milano-Turin-Genua. Direktörerna kunde bara välja mellan att stanna eller ge sig iväg. Metallarbetarnas direkta aktioner inspirerade en marxistisk intellektuell, Antonio Gramsci, så till den grad att han flyttade till Turin. Eldad av de inspirerande erfarenheterna av arbetarkontroll gav Gramsci 1919 ut en tidning L’Ordine Nuovo (Den nya ordningen), som syftade till att samordna fabriksockupationerna.

Det är intressant att se vilka likheter som finns mellan Fiat under arbetarkontroll i Turin på tjugotalet, och det Zanon som drivs av arbetarna, särskilt när det gäller de demokratiska metoder som används för att organisera produktionen, välja representanter, samla stormöten, ordna arbetarråd och likalöner.

Men ockupationerna i Argentina skiljer sig från tidigare exempel på andra ställen i världen. Långt efter att den massrörelse, som utlösts av en kombination av ekonomisk härdsmälta och politisk radikalisering, hade ebbat ut, finns det fortfarande 160 fabriker kvar under arbetarkontroll. Enligt uppgifter är 15 000 arbetare anställda i dessa fabriker. Det är mycket sällsynt att en fabriksockupation varar så länge.

De argentinska fabriksockupationerna har överlevt också på grund av att en vänsternationalistisk regering kom till makten efter kaoset 2001. Alltså fortsätter fabrikerna som drivs av arbetare att blomstra. Vid Zanon ökade till exempel arbetsstyrkan med 50 procent sedan övertagandet. Man anställde folk från arbetslöshetsrörelsen och byggde upp en stabil marknad för sina varor. Före arbetarkontrollen förekom 300 arbetsplatsolyckor varje år, hälften av dem allvarliga, med i snitt ett dödsfall per år. När arbetarna tagit över sänktes siffran till 33 olyckor.

Och här var tiotusenkronorsfrågan: kommer Saabarbetarna i Trollhättan att följa Zanons exempel? Fackbyråkratin skulle absolut rysa inför en så subversiv tanke.

Fabriksockupationer är för övrigt ingenting nytt för General Motors. I december 1937– januari 1938 förekom en elva dagar lång ockupation vid Flint och strejker över nästan hela GM, vilket tvingade ledningen att erkänna fackföreningen.

Farooq Sulehria
Översättning Gunvor Karlström

33 reaktioner på ”Kan ockupationer rädda jobben?

 1. Det är alltså stöld av fabriker du pratar om. Glöm inte det. Det kunde lika gärna handla om butiksstölder eller inbrott hos privatpersoner.

  Förutom att stöld av fabriker är moraliskt-etiskt förkastligt så är det också lätt att inse att det är en väldigt kortsiktig lösning, lite som att kissa på sig när det är kallt; det värmer en stund men sen blir det ännu kallare.

  Vem kommer att vilja starta ett företag när löntagarna hotar att stjäla det? Hur ska man klara driften utan kapital för investeringar? Hur ska en pöbel av laglösa löntagare klara av att driva en fabrik? Hur stor chans är det att underleverantörer bryter samarbeten därför att de inte vill sälja till tjuvar? Visserligen kan det finnas en Robin Hood-effekt, att andra moraliskt lägre stående individer stödjer fabrikstjuvarna, men det lär inte räcka för att hålla företaget igång i längden.

  Jag skulle föreslå att arbetarna istället köper nedläggningshotade fabriker. Visserligen kvarstår då hotet att man helt enkelt inte är kompetenta nog att driva den, men man slipper internationella rättsprocesser och dålig publicitet.

  Eller ännu bättre, varför inte försöka att anpassa sina lönekrav så att fabriker inte måste stängas i onödan, dvs. när de på det stora hela är bra för orten där de verkar. Det skerr tyvärr alltför ofta att facken bara ser till sina egna plånböcker, och inte ser företags betydelse för samhället förrän det är försent och nedläggningshotet redan är ett faktum.

  Apropå orsak-verkan förresten; fattar ni inte att företag måste bluffhota med nedläggning och utflyttning i vissa fall, för att hålla tillbaka orealistiska lönekrav. Mer ansvarsfulla lokala fackföreningar med ett större eget ägande i företaget där de verkar vore bra för alla inblandade. Ni måste lära ert socialistiska fotfolk att själva spara och köpa aktier; inte uppmuntra till oansvarigt slösande med pengar, krav på orimliga löner, och till sist stöld av företag för att överleva när lönsamheten körts i botten.

  Ha en bra dag, och gnugga era geniknölar!

 2. Men kan du inte bara få in i skallen att vi är antikapitalister här. Din borgerliga moral håller just i detta nu att sprängas sönder och samman av systemets egna lagar. Produktivkrafternas utveckling slår sönder kapitalismen inifrån. Den tekniska utveckligen möjliggör och uppmuntrar till det du kallar ”stöld” (enligt din förtappade borgerliga ”moral”, förstås). Fildelningen är bara början. Precis som i Argentina och Frankrike kommer allt fler att förstå att om vi inte bryter med kapitalismens vansinne har vi ingen framtid.

  Ta du dina förslag, bygg en tidsmaskin, och åk tillbaka till 1800-talet.

 3. Intressant att tokstollen Loadererrorready tycker Strutsman ska åka tillbaka till 1800-talet när han själv bygger det mesta av sina förlegade teorier på den förvirrade Marx som levde på 1800-talet.

 4. Anders: Å andra sidan byggde Marx på de borgerliga ekonomerna från 1700-talet och tidigt 1800-tal. Adam Smith? Känner du till honom? Ricardo? Eller varför inte Malthus?

 5. Jodå de är inga okända personer för mig som läst Nationalekonomi.

  men att Marx var en förvirrade man kan man knappast tillskriva dem.

 6. Anders: Vilken briljant argumentationsteknik!

  I övrigt kan man kanske påtala att det finns nog ingen 1800-tals ekonom som är så i ropet idag som Marx. Han säljer som smör, och i Tyskland har Kapitalet sålt slut. Det är inte minst ekonomer som köper honom. I flera ledande ekonomiska tidningar har han de senaste åren tagits upp i takt med krisens fördjupning.

 7. På tal om briljant argumentationsteknik

  ”Ta du dina förslag, bygg en tidsmaskin, och åk tillbaka till 1800-talet”

  kasta inte sten i glashus!

 8. Ja det gör ni.
  Ett fort helt avskuren från av allt som heter verklighetsförankring.

 9. Som ett mindre grälsjukt svar till Strutsman kan man kanske hänvisa till vanhävdslagen. Den stadgar att ett jordbruk som inte sköts kan konfiskeras av staten. Tyvärr gäller den bara jordbruksföretag, vilket ju är lite inkonsekvent. Men lagen stiftades antagligen för så länge sen att jordbruk var större delen av näringslivet, och sen har kapitalistintressena motarbetat en utvidgning.

  Givetvis borde det gälla rubbet. Och i så fall vore det helt lagligt och inte stöld.

  Äganderätt är till för samhällsnyttans skull. Annars skulle den inte finnas. Syftet med den är att ägaren ska sköta en verksamhet som är till fördel för alla, och av den anledningen också kunna disponera egendomen. Om ägaren inte gör detta utan vanhävdar egendomen eller driver den till samhällets skada gäller inte förutsättningen och därmed inte heller äganderätten.

  Man behöver sannerligen inte tillgripa Marx för detta resonemang. Det räcker med t.ex. Lawrence Lessig, eller William Patry.

 10. Jan:
  Nej, äganderätten finns till för individerna. Inte för samhället, staten eller någon annan. Men eftersom samhället består av interagerande individer så blir det indirekt bra även för samhället när individernas äganderätt skyddas.

  Och jag har inga stora problem med att någon tar över något som ingen annan vill ha. Det är att betrakta som en gåva. Men nu pratar vi om ockupation av fabriker. Och jag utgår såklart från att det handlar om fabriker som har värde och inte skulle lämnas vind för våg om de inte hade ockuperats.

  Loaderrorready:
  Fildelning är ytterligare ett exempel på när kortsiktighet styr. Äganderätten till sina egna verk är en viktig drivkraft för skapandet av musik eller film, och det kommer alltid att behöva bestå en möjlighet att tjäna pengar på detta. Villkoren för hur dessa intäkter skapas kan förstås ändras, men utan möjligheter att tjäna pengar kommer intresset för kultur att minska. Och det förlorar ju konsumenterna av kultur på. Alltså biter man sig i svansen när man försöker sno åt sig musik och filmer gratis. Jag ser naturligtvis också detta som mindre allvarligt än vanlig stöld. Man har ju inte tagit ifrån någon något rent fysiskt, utan bara olovligt kopierat. Och olovlig kopiering är, trots att det är moraliskt fel, betydligt mindre upprörande.

 11. Om inte äganderätten hade någon funktion för samhället i stort hade det aldrig lagstiftats om den och därmed hade den inte funnits.

  Och i det här fallet handlar det om fabriker som ägarna har velat lägga ner, dvs inte driva. Då är det väl bra om någon annan använder resurserna, så att de inte som du säger lämnas vind för våg.

 12. Jan:
  Det pratas om Saab i Trollhättan. Man vill inte alls bara lägga ner. Det talas ju om att man hade planer på att sälja nya Saab 9-5 under annat märke, och de gamla produktionsverktygen har man ju sålt till Kina. Lokalerna kan man rimligen också sälja till någon. Det är alltså inte tal om egendom som lämnats vind för våg som någon västernstad. I Argentina var det kanske så, men i Trollhättan är läget ett annat.

  Lagstiftning görs också för individers skull. Nyttigast för samhället vore ju om alla som inte är produktiva helt enkelt dödades. Men så gör man inte. Alltså är respekten för enskilda individer faktiskt viktigare än ”samhällsnyttan”. Och det är tur att bara enstaka toksocialister och nazister vill ändra på detta.

 13. Nu får du ta och lugna dig, Strutsen. Den verklighet vi pratar om existerar inte i sanden – utan ovanför. Och den individ du talar om är inte arbetaren – utan borgaren. Du tar bourgeoisiens moral för den universella och ett historiskt ekonomiskt system som kapitalismen för ett evigt. Det är – som alltid när liberalen försöker analysera samhället – historielöst och ynkligt.

  Om nu stöld är moraliskt förkastligt förkastar du även det system du så innerligt vill försvara. Socialismen kommer naturligtvis innebära att man lägger beslag på den ägande klassens egendom – LIKSOM att det kapitalistiska systemet byggde sin framväxt på koloniseringen av Sydamerika, slaveriet och stölden på de produktionsmedel bönderna under feodalismen ägde. Det finns ingen universell moral eller lag; det finns endast den moral en klass påför en annan. Så påförde kapitalisterna bönderna den borgerliga egendomens moral vilken underkände den gamla egendomens moral och så kommer arbetarklassen – majoriteten av folket – påföra borgarklassen den socialistiska egendomens moral. Man kan inte prata om en enighet i ett samhälle som i grunden bygger på klasser och motsättningar.

  Det är även roligt att du påstår att kapitalismen skulle ha någon stabilitet eller långsiktighet – och kämpande arbetare och ockupanter som skapar instabilitet och kortsiktigt tänkande. Men hur tror du de grekiska arbetare som ockuperar sin skofabriker pga. uteblivna löner upplever systemet? Det är ju tvärtom – en kämpande arbetarklass är ett resultat av KAPITALISMENS instabilitet och en logik som är profitens och kortsiktighetens. Om arbetare ockuperar en nedläggningshotad fabrik är det för att den är nedläggningshotad – inte för att arbetarna vill driva fabriken i botten eller att fabriken INTE är nedläggningshotad. Hur är det med logiken, strutsman? Vi har här ett system vars inneboende motsättningar skapar kriser – och du kallar dom som bekämpar krisens effekter för kortsiktiga och moraliskt dekadenta?

  Du ställer frågan: Vem kommer att vilja starta ett företag när löntagarna hotar att stjäla det? Har du missat att socialistens uppfattning är att samhället inte ska bygga på kapitalisters vilja att starta företag – utan på människans och samhällets behov? Behöver människan producera mat ska det inte vara kapitalägare som ska bestämma om det finns behov av det – utan människor ska tillsammans kunna avgöra det? I såna fall blir din fråga ointressant. Socialismens grundvision är ju arbetarklassens demokratiska kontroll över produktionen. Alltså man ska ha makten över sina egna liv. Det får gärna borgaren tycka är moraliskt förkastligt – liksom slavägaren tyckte att slavens befrielsekamp var det. Men sånt är livet, änna!

 14. Fredrik:
  Jag är faktiskt mållös. Vet knappt var jag ska börja. Jag utgår inte från motsättningar, utan från att vi alla är MÄNNISKOR med lika fri- och rättigheter. Jag fattar inte hur man kan få en sån kortslutning i hjärnan att man tror att man kan uppnå jämlikhet eller rättvisa genom att skapa motsättningar mellan människor och ställa olika konstruerade grupper, eller ”klasser”, mot varandra. Att jämföra med slaveri och kolonialism är helt bisarrt, eftersom liberalism inte har någonting med detta att göra. Slaveri är tvärt om raka motsatsen till den frihet som liberaler sätter i första rummet; detta torde även en normalbegåvad fyraåring inse. Kollektivism i form av nationalism eller socialism är något helt annat än liberalism som inte känner några nationella, etniska eller religiösa gränser.

  Marknadsekonomin är för övrigt det absolut bästa sättet att tillfredsställa människors grundläggande behov. Demokratiska beslut i varenda liten fråga innebär ”majoritetens tyranni” och innebär att färre människor blir nöjda med besluten som tas. Det är tragiskt att inte fler socialister inser detta och försöker fokusera på att hjälpa dom som har problem att hävda sig på en fri marknad.

  Det är dock bra att vi är överens om att man ska ha makten över sitt eget liv. Synd bara att du tror att den makten måste gå via politiker och inte vågar lite på dig själv och dina medmänniskor att själva fatta viktiga beslut.

 15. ”Det är dock bra att vi är överens om att man ska ha makten över sitt eget liv. Synd bara att du tror att den makten måste gå via politiker och inte vågar lite på dig själv och dina medmänniskor att själva fatta viktiga beslut.”

  Jo, dummer. Det är exakt det jag säger. En ockupation är just att INTE låta makten går via politiker utan att man tillsammans med medmänniskor gör något. Som socialist förespråkar jag just detta: att makten kommer ur människors gemensamma aktivitet och inte ur fickorna på feta kapitalister eller tråkiga sossar.

  Du svarar inte heller på vad jag skriver. Jag behöver inte hitta på klasser, jag behöver inte hitta på klassamhället: kapitalismen har gjort det för länge sedan. Jag struntar i vad den upplysta liberalismen tycker om saker – jag utgår från vad som i den materiella världen existerar. Att en ideologi inte känner något som existerar bevisar bara att ideologin är blind. Inget annat. Men här skiljer vi oss. Jag har materialistisk världsbild, jag utgår från den ekonomiska och materiella värld som vi vistas i; du utgår från ”liberalismen”.

  Så länge du varken vill fortsätta de diskussioner du inledde (moral, stöld osv) eller svara på vad jag skriver finner jag ingen anledning till att fortsätta. Din idealism fördunklar existensen; min materialism åskådliggör en kall och brutal värld som måste förändras. Marknadsekonomin har gång på gång visat att den inte tillfredsställer människors behov. Kolla dig omkring. Är förfallande skolor, hjälplöshet och massarbetslöshet uttryck för tillfredsställda behov? I såna fall har du en märklig syn på saker o ting, dumstruten.

 16. OK. Du har rätt. Även kriminella har makten över sina egna liv.

  Det är inget annat än stöld att ockupera fabriker. Så enkelt är det. Även om ägaren lämnar det vind för våg är ju det mest rättvisa att man säljer det till högstbjudande. Annars uppstår såklart en orättvisa när den som roffar åt sig snabbast får ta över fabriken. Och även om jag vet att socialister är fulla av dubbelmoral och ogenomtänkta ställningstaganden så är det ju lite otippat att man helt plötsligt tycker att det är ok att saker tillfaller den starkaste eller snabbaste. Eller att man lottar ut egendom helt godtyckligt.

  När jag ser mig omkring ser jag välstånd överallt. Så jag måste faktiskt säga att en titt på verkligheten bara förstärker min övertygelse om marknadsekonomins överlägsenhet. Nästan alla problem jag ser har nämligen med reglerade marknader eller klåfingriga politiker att göra. Hyresmarknaden i Sverige, är ett lysande exempel. Eller finanskrisens slösande av skattemedel på att rädda banker som man borde låtit dö. Där människor sköter sig själva på en fri marknad fungerar det mycket bättre.

  Notera att jag fortsätter att debattera med dig trots din oförskämdhet. Kan du förstå hur tolerant jag är?! Puss och kram på dig, Fredrik. 🙂

 17. Hur var det med diskussionen om moral och stöld, den historiska och pågående stöld som gör kapitalismens moral och egendom möjlig? Så länge du inte vill diskutera och bara nämna lite liberala klyschor finns det ingen anledning att fortsätta som sagt. Den enda gången i historien om människan upplevt ett stigande välstånd är just där staten varit aktiv finanspolitisk aktör; i det ögonblick kapitalet genom nyliberala reformer tvingats omstrukturera kapitalismen och avreglera marknaden har välfärden försämrats, massarbetslöshet blivit en realitet och klassorättvisorna växt sig starkare. Vad din teoretiska marknad säger om det är inte relevant; vad jag diskuterar är de effekter marknadsekonomin i praktiken skapar. Alltså inte teori – utan verklighet. Din idealism gör dig oförmögen att förstå och analysera världen och historien. Men jag väntar på att du ska börja diskutera.

 18. Marknaden är inte teoretisk. Den är de samlade viljorna hos alla människor. Du är själv en del av den. Jag också.

  Och liberalism har ingenting med stöld att göra. Tvärt om. I ett liberalt samhälle sker all interaktion mer eller mindre frivilligt. Och stöld kallas ägarbyten när de inte är frivilliga.

  Nåja. Jag är faktiskt helt ointresserad av att diskutera med dig, och slutar därmed.

 19. Exakt, och den verkliga marknaden har inneburit stöld, krig och våld – allt detta är effekter av den kapitalistiska marknadens drivkrafter. Självklart var du från början ointresserad av att diskutera, du vill inte läsa vad folk skriver utan har redan inlärda klyschor som du upprepar, och ändrar dig således inte trots att din motpart förklarar att klyschorna är felaktiga (som att jag ville gå genom politiker, vilket är en helt fantastisk logisk kullerbytta då jag försvarade ockupationer). Den kapitalistiska marknadens uppkomst är ett resultat av stöld och upprätthåller sin dominans med hjälp av våld (koloniseringen av Sydamerika, indrivandet av bönderna till städerna, Irak-kriget, barnarbete osv). Men utgår man från nyliberala påståenden som att båda parterna tjänar på frihandel osv förstår man inte lite enkel ekonomisk historia. Men där är ju marxisterna överlägsna nyliberalerna – vilka erkända nyliberala ekonomiska historiker finns det?

  Du bygger din argumentation på påståenden om att kapitalismen har varit evig och att det finns en universell moral; men du är inte sedan villig att bemöta kritiken. Vilket gör att du tvingas börja diskutera saker som jag inte ens har diskuterat, som ”liberalism” och ”liberalt samhälle” exempelvis. Det är därför du stannar på en sådan diffus nivå. Diskuterar jag vad den historiskt existerande liberalismen har inneburit – alltså en historisk diskussion – måste du kritisera detta genom att diskutera historia, inte enbart säga ”liberalism har ingenting med stöld att göra”. Det är som att säga att i Sovjetunionen hade arbetarna makten för att Stalin sa det. Det handlar inte om vad liberalismen säger sig vara – utan vad den är och har varit. Tänk på det du säger innan du diskuterar med folk.

 20. @ Fredrik
  Du är mycket välkommen att kommentera på den här bloggen. Jag brukar ha långa diskussioner med Strutsen annars och det är så skönt så skönt att du ger honom det här att bita i 🙂

 21. @Josefin
  Jag föredrar att diskutera med dig som talar samma språk. Då vet man iaf vad man är, eller inte är, överens om. Fredrik skulle lika gära kunna skriva på Swahili. Fast det skulle väl iofs en struts kunna förstå… 🙂

  Till dess att lagen säger något annat kommer jag dock att fortsätta att kalla fabriksockupationer för stöld. Det finns ett bra ordspråk för detta: ”Two wrongs do not make a right”. Att fabriken läggs ner trots att den skulle kunna vara lönsam gör det inte rätt eller rättvist att stjäla egendomen. Dessutom är ju ingen så dum att han/hon lägger ner en uppenbart lönsam fabrik, så där är vänstern ute och cyklar redan från början.

  Ordspråk är för övrigt underskattade i politiken. Mitt favoritordspråk just nu är ”put your money where your mouth is”. Det ligger så otroligt mycket visdom om initiativkraft, mod och inställning till livet inbäddat i dessa sju ord. Tyvärr funkar ju inte detta ordspråk för människor som tycker att man inte ska få vara en kund på en fri marknad. Men annars skulle ju en typisk konsekvens vara att man istället för att klaga faktiskt gör något, och det ligger väldigt bra i tiden.

  Nära till hands ligger att byta bank för att sätta press på bankerna och minska deras vinster, eller att de anställda på Saab med hjälp av facket köper Saab istället för att kräva att skattebetalarna ska göra det. Helt enkelt att använda sin ekonomiska makt. Vi konsumenter på den fria marknaden har större makt än vad ni verkar tro. Uppmana folk att använda den makt dom har istället för att ta den ifrån dom med högre skatter etc!

  Ha en bra söndag! 🙂

 22. Men kan du inte bara ta din borgerliga ”rättvisa” och dra? Fredrik har svarat dig ypperligt, och vi ser inte att vi har mycket mer att tillägga. Jag har försökt få dig att förstå att din borgerliga moral kan du stoppa upp i häcken eftersom vi pratar om klasskamp och ett helt nytt samhället med en helt ny moral. Att du inte klarar av att fatta det blir hur tydligt som helst i dina svar till Fredrik. Det blir nästan komiskt hur du försöker använda det här samhällets regler och moral för att argumentera mot någon som ger blanka fan i dom. Det må vara obekvämt för dig och din naiva flumliberalism, men vi står för ett krossande av den borgerliga staten och det direkta exproprierandet av kapitalistklassens tillgångar.

 23. Haha. ”Kejsaren” står utan kläder, men inte utan spydigheter och personangrepp. Det är för gulligt, för rädd blir jag då rakt inte. 🙂

  Jag skulle vilja ”krossa” er också. Med utbildning och livserfarenhet. Nåja, det kommer att ske såsmåningom; alla måste blir vuxna någon gång. Och då ingår det att lära sig vad t.ex. stöld innebär. Mina surt förvärvade pengar som knappt täcker mina studieskulder måste du åka till Tyskland för att stjäla. OCH om du förmodan skulle komma så jag kommer att försvara dom till sista blodsdroppen.

  Jag kommer antagligen att fortsätta skicka upp obekväma kommentarer, vare sig du vill eller ej. Du kan ju välja att inte publicera dom, förstår; det är ju inte otypiskt för vänstern att vilja tysta ner sina motståndare. Vi hörs! Kram på dig, du verkar behöva lite kärlek! 😉

 24. Strutsman: Nej, jag vill inte stjäla dina pengar. Du har inte fattat nånting av vår syn på samhället, och ärligt talat bryr jag mig inte särskilt. Du är helt enkelt ointressant eftersom du, trots flera försök från oss att förklara för dig vad det handlar om, krampaktigt försöker hålla dig fast vid att diskutera äpplen trots att ämnet är päron. Att vi skulle försöka tysta någon eller försvara en politik som innebär det, är bara ytterliggare ett exempel på hur patetisk din argumentation är.

  Bara att ta det inlägg du skickade nu. Det är helt substanslöst och jag blir faktiskt en smula förvånad att någon kan ha så pass stora problem att förstå att sätta sig in i andras synsätt. På klassisk borgerlig manér kan du inte se längre än att säga ”det som är mitt är mitt”.

  August Strindbergs Lilla katekes för Underklassen

  Vad är överklass?
  De tärande, de styrande.
  Att styra är icke ett arbete. Det är bara en
  sysselsättning, knappt det. Jämför de kungliga personernas
  ideliga jaktpartier, baler, resor och andra hemliga
  förlustelser.

  Vad är underklass?
  De närande, de styrda.
  De som med sina händer frambringa mat, kläder,
  bostäder och bränsle äro de arbetande, de närande.

  Vilka medel begagnar överklassen för att hålla
  underklassen under sig?

  Religion, Politik, Lagar, Vetenskaper, Konster
  och Moral.
  Alla dessa saker hava utvecklat sig av mer eller
  mindre artificiella behov, men i det hela under
  överklassens kontroll och i syfte att gagna och stadfästa
  dess makt.

  (…)

  Ni vilja störta makten för att komma till makten
  själva.

  Ja: ty vi ha rätten och därför tillhör makten oss
  att störta orätten.

  Nej: ty vi vilja dela ut makten på hela
  underklassen och icke alls betungas med den ensamma.

  3:o. Ni ledas endast av egoistiska intressen.
  Alla intressen ledas av egoism eller
  självbevarelsedrift. Men det finns berättigad egoism:
  Underklassens; och oberättigad: Överklassens.

  4:o. Ni söka bara komma åt pengar.
  Inte bara, men även! Ty pengar är under
  nuvarande förhållanden en makt. Och utan den makten
  kan icke överklassen störtas.

  (…)

  När är revolution laglig?
  När den lyckas.

  Hur kan den bli laglig då?
  Revolutionärerna stifta en lag, som förklarar
  revolutionen laglig.
  Så gjorde anarkisterna av 1809. Och det nu
  regerande konungahuset finner nog sin ställning laglig.

  Är revolution att tillråda?
  Det beror på dess utsikter att lyckas.
  Engelbrekt, Gustav I, Carl XI och Gustav III
  gjorde lyckade revolutioner, därför äro de firade som
  hjältar, oaktat de bröto ed och lag.

  Vad är lagar?
  Överklassens uppfinning att på så kallad laglig
  väg hålla underklassen under sig.

  Har överklassen skrivit lagarne?
  Jaa!

  I sitt intresse mot underklassen?
  Ja, naturligtvis!

  Vad är det första överklassen fordrar av underklassen
  gentemot lagarne.

  Aktning för lagarne.
  Därav domarenas oavsättlighet (av underklassen).

 25. Är det jag som inte kan läsa? Du skriver att du står bakom
  ”det direkta exproprierandet av kapitalistklassens tillgångar.”

  Jag är ”kapitalist” i den mån att jag äger lite aktier och fonder. Där ”tjänar jag pengar på andras arbete”. Jag tolkar dig som att du inte vill tillåta detta att fortgå. Och till och med ta ifrån mig det jag hittills har tjänat på detta. Det är naturligtvis både oacceptabelt och omoraliskt av dig att plädera för.

  Men jag är i alla fall glad att du publicerade Strindberg som svar. Det är alltid intressant att få perspektiv från historien. Det som står där stämmer ju dock inte längre. Strindberg verkade ju under en tid då vi inte hade demokrati och alla fri- och rättigheter som vi idag tar för givna. Och revolution i meningen att kämpa för dessa rättigheter står jag ju också bakom. Kamp mot diktatur och förtryck, för ett fritt samhälle och fria människor. Vi är överens, men har lite olika syn på medborgarinflytande och ekonomisk makt.

  Ha en bra vecka! God natt! 🙂

 26. Strutsman: Nej, du är inte kapitalist för att du äger några aktier och fonder. Lika löjligt som att vi skulle mena att en knegare var kapitalist för att denne har sin lön på banken, och därmed får ränta. Kan du inte bara ta reda på åtminstone lite grundläggande marxism innan du kommer in här och jamsar? Du är fullkomligt ointressant med dina flumliberala floskler.

 27. Du kan ju inte mena att det spelar roll HUR MYCKET man tjänar på andras arbete? Det måste väl handla om principer?!? I princip är det ju lika fel när knegaren får ränta som när mina aktier ger avkastning, som när Bill Gates investeringar ger avkastning. Det är bara olika stora belopp.

  Men skönt att veta att ni inte har planerat något nackskott på mig då, i alla fall inte förrän jag äger lite fler aktier. 😉

  Anklaga inte mig för floskler förresten. Jag har tänkt ut nästan allting jag står för själv, och inte läst några partiprogram eller böcker om några ideologier. Skulle något jag säger råka sammanfalla med någon politisk teori beror det på att jag kommit till samma slutsats.

  OCH jag skulle vilja påstå att jag är en mycket intressant person. Tvärt emot vad du påstår. Jag gör ju den här bloggen lite livligare just nu. Du kommer att sakna mig en vacker dag. Puss och Kram! 😉

 28. Strutsman: Jo, det är klart som fan det handlar om ”hur mycket”. Det handlar om att du som kapitalist äger och kontrollerar för samhället nödvändiga resurser. Att du genom ditt ägande och de inkomster de ger inte behöver jobba om du inte vill. Du pratar fortfarande om ”rätt och fel”. När ska du fatta att det inte handlar om moral, töffe. Om du har inlärningsproblem kan du säga det, så ska jag försöka vara mer pedagogisk.

  Om du nu kommit fram till dina ståndpunkter själv (vilket så klart är ett skrattretande uttalande i sig och endast värdigt en flumliberal utan förståelse för inlärningsprocesser och samhällets överbyggnad) så vore det kanske bäst att du tar reda på fakta om oss och marxismen innan du kritiserar oss och försöker göra urlöjliga retoriska poänger som grundar sig i din egen okunskap.

 29. Jag hade hoppats att du kunde stå för dina värderingar själv, och inte behöva hänvisa till marxistisk litteratur. Du kan ju glömma att du kan läsa i en bok vad jag tycker i alla fall.

  Touche! God natt nu! 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s