Revolution i vår livstid II

Fortsättning från Revolution i vår livstid

”Vi stöder alla reformer som kan förbättra arbetarnas levnadsförhållanden och rättigheter, alla framsteg som gynnar självorganisering och tillit till kollektiv kamp och alla krav som gör det möjligt att genom erfarenhet bli medveten om hur verkliga och varaktiga framsteg stryps av kapitalismen.”

STÖD STRIDER, BYGG MASSRÖRELSER

1. En av våra främsta uppgifter är och förblir att på nationell och internationell nivå befinna oss i de främsta leden i strider, mobiliseringar, kampanjer och organisationer för klassen av lönearbetare, ungdom, kvinnor och invandrare.

Vi deltar i bygget av de existerande massrörelserna, tar på oss uppgifter och ansvar inom dessa, solidariserar oss med deras mål och går i bräschen för enhet och samarbete med andra aktivister och strömningar. Detta långsiktiga arbete syftar till att stärka fackliga rörelser, rörelser för kvinnor, ungdom och miljö samt rörelser mot krig, fascism och rasism. Samtidigt syftar det till att utveckla medvetenheten om vilka de strategiska uppgifterna är, särskilt när det gäller att formulera övergångskrav. Vi stöder alla reformer som kan förbättra arbetarnas levnadsförhållanden och rättigheter, alla framsteg som gynnar självorganisering och tillit till kollektiv kamp och alla krav som gör det möjligt att genom erfarenhet bli medveten om hur verkliga och varaktiga framsteg stryps av kapitalismen. Detta arbete utför vi i övertygelsen om att ur en blomstrande massrörelse framträder aktivister för bygget av ett nytt revolutionärt socialistiskt massparti rotat i proletariatet.

2. Vi fortsätter att stöda och bygga “rörelsen mot nyliberal globalisering” i anslutning till imperialistiska toppmöten. Vi gör det för att fördöma den nyliberala internationella politiken, ifrågasätta legitimiteten hos den globala kapitalismens “nya institutioner” och bygga en antikapitalistisk/antiimperialistisk, internationalistisk motpol. De internationella mötena i Porto
Alegre (World Social Forum), decentraliseringen till olika kontinenter och samgåendet med “den verkliga rörelsen” i olika samhällen har förändrat och kommer att förändra villkoren för en radikal förnyelse av arbetarrörelsen och andra sociala rörelser.

3. Vi fortsätter att stöda och stärka de kampanjer som pågår eller som åter lanseras och att bygga rörelserna, och då särskilt bakom följande krav:

I För en avskrivning av tredje världens skulder.
II För att instifta en Tobinskatt som ett instrument för att ifrågasätta kapitalismen.
III Mer allmänt, kampen för att upphäva förtroendet för de mest påtagliga överstatliga institutionerna; WTO, IMF/Världsbanken.
IV Mot det nya slaveriet, särskilt mot barnarbete och superexploatering av kvinnor.
V För kvinnors rätt att kontrollera reproduktionen, utbildning för unga kvinnor, tillgång till drickbart vatten och hälsovård.
VI Mot genetiskt modifierade organismer (se 15:e Världskongressens resolution om ekologi).

Vi kommer att bidra till att åter lansera den feministiska rörelsen i våra länder och i världsmåttstock, bland annat mot bakgrund av framgången för Världskvinnomarschen. Syftet är att garantera rörelsens pluralistiska och anti-nyliberala karaktär, för att mobilisera mot våld riktat mot kvinnor och för att spela en central roll i förnyelsen av den feministiska kampen. Detta ger ett kraftfullt redskap för att utveckla ett samspel mellan kvinnorörelsen och rörelsen mot kapitalistisk globalisering.

Vårt deltagande tjänar också syftet att bevara rörelsens självständighet i ett perspektiv av egen frigörelse. Detta innebär att varje underordnande av rörelsen gentemot något parti eller statlig institution avvisas.

fortsättning följer

Världskvinnomarschen i Istanbul i slutet av juni 2010
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s