Revolution i vår livstid IV

”Men framförallt ställer dessa fackliga problem det direkta kravet på en politisk strategi för arbetarrörelsen och andra sociala rörelser samt kravet på ett alternativ till det existerande samhället och dess statliga institutioner på dagordningen.”

Fjärde Internationalen kommer under den närmaste perioden att ge ökad prioritet åt sin aktivitet i arbetets värld. Konkret kommer detta att ta formen av att mer systematiskt ingripa i, samordna och ge offentlighet åt samhälleliga strider.

I världsmåttstock släpar fackföreningsrörelsen dramatiskt långt efter den centralisering
som utmärker kapitalet och dess för-statliga hjälptrupper. Vårt mål är att bygga en aktiv, internationalistisk och feministisk fackföreningsrörelse.

a) Detta innebär först och främst att stärka solidariteten, enheten och organiseringen mellan arbetare i de imperialistiska länderna och de i periferin. Uppsplittringen av världsproletariatet tilltar samtidigt som dess numerär tillväxer. Detta innefattar en särskild fokusering på de mest exploaterade arbetarna: de marginaliserade med osäkra anställningsförhållanden, det nya slaveriet även omfattande immigrantarbetarna inom den imperialistiska världen, rättslösa unga arbetare i “Den Nya Ekonomin”, och de utarmade massor som lever under omänskliga förhållanden. Det innebär även en särskild fokusering på arbetande kvinnor och – med detta som utgångspunkt – integrationen av kvinnors krav i de fackliga förhandlingarna, särskilt rörande lika lön, arbetstrygghet och framsteg avseende deltids och tillfällighetsarbeten.

Världskapitalismens hierarkiska struktur framtvingar inom världsproletariatet en parallell strukturell ojämlikhet – mellan arbetarklassen i den centrala kärnan och den i periferins länder – men också på nationell nivå. Detta leder till en intensifierad konkurrens mellan arbetare på skilda nivåer i det globala systemet. Fackföreningsrörelsen möter i detta avseende i ökande omfattning ett välkänt men växande problem. Inom EU står arbetets värld direkt inför en övernationell statlighet, ett kraftfullt redskap för att frammana tävlan mellan nationella arbetarklasser, något som kommer att förstärkas genom EU:s förestående utvidgning till Östeuropa.

b) Vi kommer också att kämpa mot och inom de multinationella företag som utgör den centrala kärnan i den globaliserade kapitalismen: genom “företagskampanjer” mot vissa, särskilt utvalda multinationella företag, genom internationell solidaritet med arbetare inom multinationella företag där kamp pågår, genom aktivt deltagande i kampanjer som genomförs av det Internationella yrkessekretariatet kopplat till ICFTU (International Confederation of Free Trade Unions) och genom fabriksråd inom multinationella företag.

Inom EU utgår en brutal nyliberal politik från en övernationell statsapparat i vardande som direkt påverkar varje aspekt av vardagen och därför lönearbetarnas hela liv. I förhållande till detta har den officiella europeiska fackföreningsrörelsen en erbarmlig historia. Befintliga strukturer måste aktiveras och direkta initiativ måste tas. Detta innefattar solidaritet med specifika strider som utkämpas i ett land men är betydelsefulla för hela Europa: samordning av sektoriella strejker, utveckling av kampanjer och mobiliseringar kring delkrav samt upprättandet av ett mångsidigt samhälleligt program. Men framförallt ställer dessa fackliga problem det direkta kravet på en politisk strategi för arbetarrörelsen och andra sociala rörelser samt kravet på ett alternativ till det existerande samhället och dess statliga institutioner på dagordningen (se resolutionerna från den senaste Världskongressen).

Affisch för det nu pågående FI-lägret i Italien

Vi kommer att fortsätta vårt strategiska arbete att bidra till en aktiv fackföreningsrörelse i Europa, genom aktivitet i de viktiga fackföreningsfederationerna inom den europeiska fackföreningsfederationen, i de radikala fackföreningarna och i alla rörelser och nätverk som kopplas till proletariatet (exempelvis Europamarschen). Konkreta förbindelser måste även upprättas mellan fackföreningsaktivister för att bygga verklig internationell solidaritet inom jätteföretag och deras dotterbolag.

Tidigare:
Revolution i vår livstid
Revolution i vår livstid II
Revolution i vår livstid III

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s