Malmö: Protestdag mot SD

Den 10 september kommer Sverigedemokraterna till Gustav Adolfs torg i Malmö för att sprida sin rasistiska propaganda för att försöka vinna makt. Fast Malmö är en stad med stor mångfald och det är vad som gör Malmö till en sådan bra stad att leva i. Därför reagerar vi såklart när rasister vill oss, våra vänner, grannar, arbetskamrater och skolkamrater illa.

Den 10 september kommer vi också att samlas på Gustav Adolfs torg för att
manifestera – innan och efter Sverigedemokraternas torgmöte.

Våra paroller är:
– Malmö hjärta mångfald
– Alla människor är lika värda
– Ersätt rädslan för det okända med nyfikenhet

Kl.13.30 Malmö hjärta mångfald manifestation
Kl.14.00 Sverigedemokraternas torgmöte
Kl.15.00 Sverigedemokraternas torgmöte är avslutat och vi håller återigen en manifestation.

Vi undanber att ni tar med parti- och organisationsfanor då vi vill stå enade som Malmö hjärta mångfald och inget annat.

Vi som står bakom Malmö hjärta mångfald är malmöbor som inte accepterar att rasister sprider lögner i och om vår stad, och vill upplysa vad som egentligen ligger bakom de problem vi har i samhället. Nedan följer några av våra ståndpunkter gällande rasism, och i detta fall mer specifikt Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna säger att många av de problem vi har idag beror på invandring. Vi förnekar inte att problem så som arbetslöshet, bostadslöshet, kriminalitet eller dåliga pensioner finns, men att påstå att invandrarna är grunden till dessa problem är faktiskt inte sant.

Arbetspolitik
När arbetslösheten ökar kan företagen sänka lönerna, och därmed saknar vi som söker arbete en valmöjlighet och måste acceptera lägre löner. Arbetslösheten fyller därmed en viktig funktion i vårt kapitalistiska samhälle. Företagens främsta mål är att tjäna pengar vilket gör att en minskad arbetslöshet inte ligger i deras intresse. Så länge företagen får mer makt samt att man anpassar lagar och regler efter deras behov kommer arbetslösheten inte att minska.

Bostadspolitik
Bostadsbristen kommer inte att försvinna så länge vinstdrivande intressen styr bostadsmarknaden. Man bygger inte för låginkomsttagare och arbetslösa. Idag handlar det om företags begär efter mer pengar och inte om människors behov av ett hem.

Kriminalitet
När vi har dåligt med pengar, bor i nedgångna lägenheter eller inte får jobb blir steget kortare till att begå kriminella handlingar. Det handlar alltså om ekonomiska skillnader och inte kulturella. ”Invandringsbromsen” stoppar inte kriminaliteten.

Pensionärer
Sverigedemokraterna ställer pensionärer mot invandrare i sin propaganda. I deras politik är invandrare grunden för samhällsproblemen. Därför blir deras lösning på den låga pensionen och den försämrade äldrevården att man minskar invandringen. Sverigedemokraterna vill inte återinföra förmögenhetsskatten utan ser hellre att de rika blir rikare, istället för att öka de ekonomiska resurserna till t ex de äldre.

/Malmö hjärta mångfald

Annonser

11 reaktioner på ”Malmö: Protestdag mot SD

 1. Om ni har så rätt i allt ni säger; varför vågar ni inte ta en debatt i demokratisk anda med sd?
  Varför störa och trakassera dem och möta dem med våld?
  Det tyder på att ni inte har några motargument och därför sänker ni er till att störa den demokratiska processen, en process där alla får säga sitt och folk som lyssnar får skapa sig en uppfattning utifrån olika partiföreträdares budskap. Fast, demokrati har ju aldrig varit extremvänsterns starka sida så jag förstår om det känns ovant …
  Ert beteende är odemokratiskt, fegt och oacceptabelt!
  Men, å andra sidan är beteendet också en bra draghjälp för sd. Så egentligen tycker sd om att ni hjälper dem att få fler röster.

 2. Det är inte odemokratiskt att protestera. Att påstå det visar bara på din grumliga demokratisyn. Vi bemöter SD:s argument överallt. Men på våra gator och torg ska rasismen bemötas genom massmobilisering.

  Jag skulle bli mycket förvånad om du hittar någon grupp som har en mer fläckfri demokratisk historia än Socialistiska Partiet. Varsågod och gör ett försök. Jag kan med 100% säkerhet säga att inget av rikdagspartierna – förutom kvasi-pacifisterna i (mp) – kommer ens i närheten av SP.

  Så upp till bevis!

 3. Loaderrorready, var har jag sagt att det är odemokratiskt att protestera?
  Om du inte inser skillnaden på att protestera och störa ut godkända möten så har du en lång väg att vandra innan du förstår demokratins hörnstenar.
  Med SP:s brokiga historia (du är säker på att ni heter så just nu?) torde det vara ganska lätt att hitta antidemokratiska element. En del har ni ju uteslutit i omgångar. Det tänker jag dock inte lägga tid på.
  Min ”point” är att det är synnerligen barnsligt och helt emot demokratins grundtanke att störa dem som vill föra fram ett budskap som de tror på.
  Ni vill väl ostört kunna föra ut ert? Det kan ju ge röster.
  Såvitt jag vet så fick SP 31 st röster i valet 2006 :o)

 4. Nej, det är inte odemokratiskt att protestera mot möten. Bra, då är vi alltså överens.
  SD ska motarbetas därför att deras politik är livsfarlig och människofientlig.

  SP har hetat SP i 28 år, så jag förstår inte vad du menar. Om det nu är så lätt att hitta antidemokratiska element så vore det väl ingen konst att komma med dom. Det gör du dock inte, och ett inte alltför långsökt antagande är väl att du helt enkelt inte har några. Att utesluta medlemmar ur en organisation är väl snarare synnerligen demokratiskt då det sker genom demokratisk diskussion och senare medlemsmajoritetens vilja. Så sker i alla organisationer. Om jag dyker upp med en Helsingborgsfana på MFF-supports medlemsmöte och på matcher lär jag inte få vara med i MFF-support. Är MFF-support isf en odemokratisk organisation?

  SP ställde inte upp i riksdagsvalet 2006. Så var det men den lustigheten du försökte dig på, men som föll platt till marken.

  Så: Var nu snäll och backa upp påståendet om SP och demokratin. Det torde ju vara så lätt…

 5. Jag gissar att du har gått i ”Världens Bästa Skola”, som det hette, ty det är tydligen lite si och så med läsförståelsen.
  Det är, fortfarande, skillnad på att demokratiskt protestera och att störa ut åsiktsmotståndares möten, ok?
  SP har ju en intressant historia genom åren där man velat byta ut polisen och armén mot en arbetarmilis, man har tagit ställning för sovjetrevulotionen som i årtionden förslavade människor, SP har ombildats, delat sig, slagit sig samman med andra, delat sig igen, osv, ett stort antal gånger. Det innebär att det har varit massor av interna stridigheter och det är ju lite kul att ett litet förbund som ska ”ena världen kring den underbara socialismen” inte ens kan hålla sams inbördes.

  ——————————————————————————————————————————————————————-
  Citat:”Under 1930-talet fanns enskilda medlemmar av Fjärde Internationalen i Sverige. De organiserade sig inom Socialistiska Partiet och deras ungdomsförbund. 1945 bildades Oberoende Arbetarpartiet av medlemmar från 1930-talets Socialistiska Partiet som 1940 lämnat detta parti. Organisationen bytte 1949 namn till Revolutionära Socialistiska Partiet, svensk sektion av Fjärde Internationalen, och inledde utgivningen av tidningen Internationalen. 1952 upplöstes partiet och medlemmarna anslöt sig till SAP och SKP. (Fjärde Internationalens sk. ”entristiska” vändning). Efter radikaliseringen 1968 deltog flera av dessa i diskussionerna om bildandet av en ny öppen svensk sektion av FI. 1969 bildades organisationen Revolutionära Marxister. I organisationens tidskrift Fjärde Internationalen förklarades syftet vara att ”Revolutionära Marxister kämpar för arbetarklassens direkta maktövertagande genom arbetarråd och arbetarmilis. Vi ställer oss uppgiften att ur dagens konkreta klasstrider successivt utveckla de högre stridsformer, som kulminerar i det revolutionära maktövertagandet.”1. Organisationen gav även ut tidskriften Revolutionär information som under 1969-1970 kom ut i fem nummer.

  Vid årsskiftet 1970/1971 gick Revolutionära Marxister samman med den ur studentorganisationen Clarté bildade Bolsjevikgruppen och den nya organisationen kallade sig Revolutionära Marxisters Förbund, RMF.

  RMF tog tydlig ställning för den ryska revolutionen och Komintern under Lenin och Trotskijs ledarskap. Förbundets medlemmar var organiserade i celler med anknytning till arbetsplatser, skolor och universitet. Nya medlemmar valdes in på prov och efter några månaders förbundsarbete erhölls fullt medlemskap genom omröstning. RMF/KAF var engagerat soldatfackligt och medverkade i värnpliktsriksdagen.

  1975 bytte förbundet namn till Kommunistiska Arbetarförbundet. I en broschyr från samma år framhölls att KAF var en revolutionär organisation som kämpade mot kapitalism och imperialism, för arbetarklassens maktövertagande och strävade efter att bli ett massparti. Målet var att genom revolution avskaffa den kapitalistiska staten och upprätta en stat baserad på arbetarråd. Armén och polisen måste ersättas av en demokratisk arbetarmilis.2

  Vid den 7:e kongressen 1980 uteslöts den s.k. bolsjevikfraktionen och dessa bildade istället Socialistiska Förbundet. Vid förbundets 8:e kongress 1982 skedde ännu en gång ett namnbyte, till Socialistiska Partiet. Motivet var att man inte ville förknippas med det samhällssystem som var för handen i Sovjetunionen och Östeuropa. Vid den 12:e partikongressen 1989 uteslöts en grupp som istället bildade Kommunistiska Förbundet.

  Vid partiets kongress 1994 antogs ett nytt partiprogram. I detta framhävdes att en socialistisk revolution endast kan genomföras om den har stöd av en folkmajoritet och att denna revolution bör ske fredligt. Denna punkt var inte oomstridd och en minoritet bröt sig efter kongressen ut och bildade så småningom organisationen Arbetarmakt.

  Av SOU:2002:91 framgår att organisationen alltsedan 1971 noggrant har följts av säkerhetspolisen, till exempel genom fotografering, övervakning av kongresser och vid sommarläger har bilnummer antecknats. Säkerhetspolisen hade under 1970-talet tillgång till en källa som kunde överlämna internt partimaterial.” Slut citat.
  ————————————————————————————————————————————————————–

  SÄPO är inte intresserade av en politisk grupp i onödan …

  Jo jag vet att SP inte ställde upp i förra valet, men fick trots det 31 röster. Tydligen var det inte överdrivet många som saknade partiet. Valet 2002 var det visst ca 3000 som röstade på partiet. Det är alltså några fragment av en procent.
  Likväl anser ni att ni har rätt att störa SD:s valmöten? De har i senaste opinonsmätningen över 6 % av väljarsympatierna.

  Så, för VEM är SD:s politik farlig? Det är inte de som misshandlar och knivskär sina meningsmotståndare!
  På vad sätt är den människofientlig? De vill ta hand om dem som jobbar och gör rätt för sig och dem som varit med och bygga upp landet. Kan det vara fel?

  Jag är lite för gammal och lite för nyfiken för att gå på floskler.
  Du får komma med något sensationellt bra för att kunna rättfärdiga att ni stör demokratiska partiers valmöten.

 6. Ursäkta: Men exakt vad i ditt inlägg visar att SP är antidemokrater? SÄPOs rapport? Isf måste jag småle. Ja, vi är för ett nytt samhälle baserat på det arbetande folkets makt. Ett sådant samhälle kommer att bli tvunget att upprätta något slags skydd gentemot omvärlden, om denna omvärld (vilket vi får utgå ifrån) vill störta samhället tillbaka till det kapitalistiska barbariet. Således bildar det arbetande folket en demokratisk milis – ungefär som dagens svenska hemvärn.

  Att SÄPO är intresserad av en grupp som vill upplösa SÄPO och införa en socialistisk demokrati ser vi som en självklarhet. Detta gör oss dock inte till antidemokrater.

  SD:s politik är människofientlig då den bygger på främlingsfientlighet och okunskap. De ställer arbetare mot arbetare och är med sin högerpolitik en nyttig idiot för överklassen och en hjälp för dessa att fortsätta sko sig på det arbetande folket. De vill inte ta hand om någon mer än moderaterna vill. De är ett borgerligt parti som kryddat med främlingsfientlighet backar upp eliten. Det är bara att titta ut över sundet där SD:s broderparti tillsammans med övrig höger går till attack på attack mot arbetarklassen.

  Vi socialister står för demokrati och människors lika värde och anser att skiljelinjerna i samhället går utefter vilka villkor man delar i vardagen, och inte efter etnisk härkomst. Jag har mer gemensamt med min jugoslaviske granne än vad jag har med Wallenberg. Så enkelt är det. SD har inga som helst svar på några frågor som gynnar arbetarklassen. Det faktum att det de senaste 20 åren skett en enorm stöld av de offentliga medlen och extremt ökade klassklyftor skiter SD i. De arbetare som röstar på SD kommer aldrig se dem ta strid för varken högre löner eller lägre arbetstempo, eller för klassklyftornas minskande. Tvärtom kommer de fortsätta (vilket de gör i kommuner o landsting) att backa upp den högerpolitik som i decennier förstört vårt land.

  ps. SP försvarade den ryska revolutionen därför att den störtade tsarismen, drog sig ur världskriget, och genomförde en kraftig förbättring av arbetarklassens levnadsstandard och demokratiska rättigheter. När dessa ideal sveks efter bara några år, så gick våra föregångare i opposition, vilket slutade med att vi blev avrättade i tusental. Ingen annan politisk rörelse har kritiserat och analyserat Sovjet som vår.

  ps2. Om SP säger att man inte ska rösta på SP kommer vi så klart inte få några röster heller. I det aktuella valet uppmanade vi på en röst på antingen s eller v.

 7. Berätta om vilken främlingsfientlighet och vilken okunskap du menar.
  Okunskapen att inte rakt av köpa gammelmedias och politikers mässande? För det räknas väl som en ”okunskap” hos er?
  Vi har ju sett lite hur fint folket har det i Nordkorea, på Kuba, osv. Redan på 60-talet läste jag Olle Länsbergs bok 2X Kuba. Intressant skildring från en som var med.

  Vilka är ”överklassen”? Är det de som studerat flitigt, tagit sin examen, blivit efterfrågad på arbetsmarknaden och därför fått en bra lön? Problemet med dessa människor är förstås att de envisas med att tänka själva, en egenskap som inte politiker, speciellt inte socialistiska sådana eftersom de bär runt den största lögnen, tycker om. De röda khmererna gjorde processen kort med intellektuella eftersom de insåg att de strax skulle bli avslöjade om dessa fanns kvar i samhället.

  Eller är överklassen de företagsamma som under ett större antal år jobbar 10-14 h/dag för att bygga upp något? När han/hon flera år senare så sakta börjar skörda efter allt arbete han/hon lagt ner så är han/hon plötsligt ”kapitalist” och en jättedålig människa. Utan dessa människor så skapas inga jobb … Alla kan inte vara anställda inom servicesektorn eller inom kommun och stat.
  Hur lågt arbetstempo behöver du för att vara nöjd? Har du något arbete? Eller du föredrar att sitta vid sidan och solidariskt heja på dem som faktiskt arbetar och betalar skatt.
  Dina ”arbetarklass”-floskler biter dåligt på mig. Jag var 14 år gammal när jag började arbeta som springpojk på ett lager, jag är snart pensionär och jag har under den tiden varit arbetslös 1 månad. Man ser på storleken på ditt parti att det inte är särskilt många från ”arbetarklassen” som är intresserade av era idéer.

  Om nu SP är ett demokratiskt parti, varför stampar ni på demokratin genom att störa meningsmotståndares möten? Demokratin fungerar ju så att de som har idéer som tilltalar medborgarna är de som får makt att sköta de uppgifter som ska utföras inom riket.
  Om man inte kan tillåta att andra kommer med annorlunda idéer så kanske man ska titta lite på sin egen demokratibild.

  Julia Caesar har sedan början på året skrivit en söndagskrönika varje söndag.
  Hon är journalist och mycket noga med sin källforskning. Tack vare sin långa gärning inom media har hon också tillägnat sig en utmärkt förmåga att uttrycka sig på ett rakt sätt.
  Därför är hennes krönikor mycket läsvärda. Om du någonstans långt inne har ett litet intresse för sanningen så kommer du att tycka om hennes små alster.
  De finns här: http://snaphanen.dk/?s=julia

 8. Kort svar, för nu, eftersom jag har annat att koncentrera mig på f.n.

  ”Överklassen” vet nog du lika bra som jag vem jag menar. Det är ingen mytisk sagofigur utan högst reella människor av kött och blod som äger och kontrollerar de största företagen i vårt (och andra) land. Om du tror (vilket jag är ganska övertygad om att du redan vet, och därför är det du pysslar med retorik som bara har en vinnare – överklassen) att överklassen blivit överklass pga flit så är du mer än lovligt dum. Inte ens dom mest inbitna högerskribenterna i landet tidningar säger något så korkat.

  Med din spelade okunskap faller hela din grund. Det är med ett enkelt ord: Trams.

  Likaså gör du som höger-mongon brukar göra i brist på kritik: ”Du måste vara medelklass/du måste vara arbetslös”. Det är så skrattretande uselt så man vill mest bara beklaga ”förmågan”. Inte minst i ett läge där vi har 30% ungdomsarbetslöshet och 9% i stort. Där kommer du och kör ”arbete”-kortet. Touché, vilket argument! Verkligen! lol

  Jag måste, tyvärr, säga att du låter som Svenska Dagbladets ledarsida med dina (ja, just det!) floskler. Sluta tramsa, du är genomskinlig. Du vet nog vad överklassen är, och det är fan inga som kommit dit för att de varit flitiga på studentkammaren.

  ”Vilka är ”överklassen”? Är det de som studerat flitigt, tagit sin examen, blivit efterfrågad på arbetsmarknaden och därför fått en bra lön?”

  Med all respekt: Detta är kopiöst skrattretande. Bara en som aldrig själv tillhört ”eliten” skulle säga något så infantilt.

  ”Stampar på demokratin”! lol. Ta nu inte i så du spricker. Annars vet du väl att det är det ödet troll brukar gå när de ger sig ut i solen.

  Nu vill jag ställa en väldigt konkret fråga så att jag (och läsarna) vet vad jag har att göra med: Anser du att överklassen är överklass därför att de pluggat hårt?

 9. Ok, då är alltså din definition av ”överklassen” de som via födsel glidit in på en räkmacka till att vara väldigt förmögna.
  Oavsett hur du är som människa så tillhör du då per definition överklassen pga att du råkar ha rika föräldrar. De måste vara totalt skamlösa om man ser indignationen när du skriver om dem. Hur orkar du bry dig?
  Dessa människors antal torde vara väldigt begränsat i sammanhanget. Kanske av samma storleksordning som anhängarna till SP.
  Det är uppenbart att den där ”överklassen” gör dig enormt upprörd. Varför ägna så mycket kraft åt dem? Är det brist på verkliga idéer som gör att du klamrar dig kvar vid gamla vänsterklyschor?
  Brist på idéer har man ju definitivt när man går ut och förstör för andra istället för att göra något eget, något konstruktivt.

  Jag frågade dig vad din definition av överklassen var. Du svarade med en massa ord som inte precis betydde något och slänger tillbaka frågan om de som är s.k. överklass är det för de har studerat flitigt. Självklart inte eftersom jag inte anser att det finns någon väldefinierad överklass som ska ges den definitionen enbart pga hur vederbörandes bankkonto ser ut.
  Du glömde besvara frågan om egenföretagare är ”överklass”.

  Så du tycker det är ok att störa meningsmotståndares möten har jag förstått. När jag påpekar det orimliga i det så är det jag som är ett troll …
  Jag tycker du börjar skriva lite krystat. Kom igen med lite argument istället för okväden.

 10. Jag hittar inte på några ord. Jag använder mig av svenska språket vars ord står förklarade i bl a SAOL.

  En mer precis definition är kapitalistklassen. Men eftersom begreppet överklass är mer populariserat kan det ibland finnas en poäng att använda detta. Denna överklass styr och äger de största företagen i det här landet och räknar miljarder kronor till sina enskilda tillgångar. I själva verket är det familjer som gör detta och har gjort så under lång tid, och dess makt ärvs genom generationer. Eller är Wallenbergs makt baserat på flit? Isf vill jag veta vilken skola jag ska gå på för att kontrollera Investor. Det är inget diffust med detta utan högst reellt. Pga deras makt i samhället är det av stor vikt att kritisera dessa och det system som de tjänar på och försvarar. Den makt och de tillgångar de förfogar över är på bekostnad av alla andra.

  Jag har mig veterligen inte gått in på vilka metoder man ska använda mot SD mer än att jag står upp för de demokratiska rättigheter att protestera som detta landet (än så länge) har.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s