Studiecirkel: Att vara revolutionär

Vi har idag samlat hela serien ”Att vara revolutionär” som i två veckor gått på Röda Lund. Den passar utmärkt att använda för en studiecirkel i socialismens grunder. Vi hoppas också att det blir så att texten får spridning bland arbetare och ungdomar i hela landet. Samla kompisarna eller arbets- eller klasskamraterna kring köksbordet eller … Fortsätt läsa Studiecirkel: Att vara revolutionär

Att vara revolutionär XIII

Detta blir sista inlägget i serien ”Att vara revolutionär”. Vi hoppas att vi på ett tydligt och bra sätt lyckats förklara vad socialism och revolution är och vilken kamp och vilket samhälle Socialistiska partiet står för. Vi uppmanar dig att ta kontakt med SP för att organisera dig tillsammans med oss. Vi bygger en rörelse … Fortsätt läsa Att vara revolutionär XIII

Att vara revolutionär XII

Vårt parti är inget “tycke och smak” parti. Vi företräder ingen särskild smakritning vad gäller mänsklig kultur eller samlevnad. Vi föredrar inte gruppäktenskap framför tvåsamhet eller tvärtom. Vi tycker inte att konsten ska vara abstrakt eller att den ska vara föreställande, att musiken ska vara si eller så. Vi har inte, som rörelse, någon uppfattning … Fortsätt läsa Att vara revolutionär XII

Att vara revolutionär XI

Man kan alltså säga att vi är revolutionärer utifrån fyra förutsättningar: • Vi strävar efter att ersätta kapitalismen med en gemensam demokratisk hushållning inte bara i vårt land utan internationellt. • Vi bygger den strävan på att försöka förena vår tids arbetarklass till en politisk maktfaktor som kan bryta dagens ekonomiska makthavares ställning. • För … Fortsätt läsa Att vara revolutionär XI

Att vara revolutionär X

Ytterligare en punkt som förenar vår typ av revolutionärer är insikten om att vi måste samla oss inom ramen för en gemensam organisation, ett politiskt parti. Inte bara för att effektivare kunna sammanfoga våra ansträngningar utan också av djupare skäl. Genom att göra våra erfarenheter till gemensam lärdom – något vår organisering underlättar – ökar … Fortsätt läsa Att vara revolutionär X

Att vara revolutionär IX

Men skulle inte en sådan förändring av det nuvarande samhället leda till våld och kaos? Nej, tvärtom, det är just för att undvika våld och sönderfall som styrelsesättet måste förändras. För om de viktigaste ekonomiska medlen överförs i samhällets händer, och alltså berövas de nuvarande ägarna, är det bara en kraft som kan förhindra att … Fortsätt läsa Att vara revolutionär IX

Att vara revolutionär VIII

Samma mönster, samma försök att skapa former för verkligt folkligt styre, har gått igen nära nog varje gång de arbetandes breda grupper satt sig i rörelse och utmanat de gamla förhållandena. Den unga ryska revolutionen med sina sovjeter – arbetarråd – är kanske det mest kända exemplet. Men det gäller också för de väldiga folkrörelserna … Fortsätt läsa Att vara revolutionär VIII

Att vara revolutionär VII

Den tredje punkten rör vår övertygelse att förändringen – att bryta kapitalets makt och ersätta den med en gemensamt skött hushållning inte kan ske inom det gamla maktsystemets ramar. Diskussionerna om parlamentarismen som ofta förts bland socialister handlar inte om att ifrågasätta behovet av ett demokratiskt representationssystem eller allmän rösträtt. Tvärtom handlar den om hur … Fortsätt läsa Att vara revolutionär VII

Att vara revolutionär VI

Klassmotsättningarna och dragkampen mellan klasserna är ingenting vi önskar utan finns där ändå. Den fråga vi som revolutionärer ställer oss är hur vi ska bidra till att denna kamp förvandlas från att bara blint ödelägga människans resurser och liv till att bli en kraft för den förändring vi talar om. Motsättningen mellan behov och vinst, … Fortsätt läsa Att vara revolutionär VI