Miljöpartiets svarta lista

Klicka för att se Miljöpartiets svarta lista

Miljöpartiet ångar på och är nu uppe i 11% i senaste Skop-mätningen, och jag kommer på att politikerna nu äntligen kommit så långt så att de får fler röster ju mer käft de håller. För ärligt: När såg ni (mp) säga något sist? Men det är klart att det är namnet. Därför ska jag föreslå Socialistiska Partiet att byta namn till Världsförbättrarpartiet de Superdupergröna och att samtliga SP:are från och med nu inte får uttala sig i politiska frågor. Med en sån inriktning räknar jag kallt med 22.4% lagom till tredje söndagen i september.

Fast det är klart. (Mp) har all anledning att ligga lågt. Inte minst sedan dom beslutat att slakta vården och lägga ner vårdcentralen i Lindängen i Malmö tillsammans med högern. Vi i SP rustar dock för strid och vi kommer slåss för att försvara vår välfärd. Här är fler idiotier som (mp) stått för. Själv ser jag gärna (mp):s politik på miljöområdet införas. Bara dom ger fan i att ta i välfärdsfrågor.

– Avgiftsbelagt barnsjukvård i Skåne
– Höja taxorna på kollektivtrafiken i Skåne minst 20 % de senaste tre åren
– Sparkat 500 personal under 2009  på sjukhusen i Skåne
– Bidragit till att sjukvården i Malmö har minst antal platser per patient i hela Sverige
– Sett till att vårdcentralerna i Skåne har minst resurser i hela Sverige
– Sett till att det har blivit väsentligt mycket dyrare att gå till tandläkaren
– Tillsammans med högern försämrat anställningstryggheten för Sveriges löntagare genom att försvaga LAS
– Tillsammans med borgarna i Skåne ställt sig positiva till att privatisera Skånes sjukhus
– Deklarerat att de inte vill återställa A-kassan
– Har svikit EU-motståndet och vill numera stanna i kapitalets union.
– Förhandlande med C, KD och FP om att bilda regering efter valet 2002

Stabilt, eller? Ska ni ha välfärd så är alltså knappast (mp) ett alternativ. Fast det är ju inget annat parti heller i vår riksdag. Där tävlar man om vem som kan skära ner, och inte om vem som kan rusta upp.

Delta i kampen för vårdcentralerna och skriv under på http://upprop.nu/PAVN.

”Vi protesterar mot Region Skånes beslut att lägga ner vårdcentralerna i Lindängen och Hindby. En nedskärning som drabbar 15 000 människor i några av Malmös mest befolkningstäta och socialt utsatta områden och påverkar tillgänglighet och vårdkvalité på ett negativt sätt.

Vi kräver att beslutet rivs upp och att vårdcentralerna får vara kvar.”

Röda Malmö: MP – ett borgerligt nedskärningsparti

Hur är läget, Miljöpartiet?

Vart är (mp) på väg?

Miljöpartiet har sålt ut sina radikala rötter för några platser i de politiska församlingarna. Inför klimattoppmötet i Köpenhamn i december måste de byta kurs, anser vår kamrat och gästskribent Gay Glans, miljöombud i Lund.

I december kommer världens ledare att träffas i Köpenhamn för att bli överens om åtgärder för att rädda klimatet. Om överenskommelsen blir tillräcklig är dessvärre osäkert. Stora ekonomiska intressen riskerar att tippa över vågskålen till miljöns nackdel; om inte, och det är det verkligt hoppfulla, vi lyckas skapa en het blåslampa som ansätter de ekonomiska och de politiska makthavarna med nödvändiga insatser. En blåslampa i form av en internationell miljörörelse, avsevärt kraftfullare än kärnkraftsmotståndet var på 70- och 80 talet.

För att det skall bli möjligt måste vi komma över motgången som bildandet av de gröna partierna innebar för miljörörelsen. I stället för att bygga vidare på massrörelsen kröp tusentals miljöaktivister in i gröna partier i det ärliga uppsåtet att gagna miljön. Ledande miljöaktivister blev politiker på olika nivåer i samhället. De tidigare så aktiva gräsrötterna inskränkte sitt engagemang till sophantering, byte av glödlampor och att rösta. Miljöpartiet tackade för sig och lät den självständiga miljörörelsen, det vill säga sitt eget ursprung, läggas i träda.

Trots forskarnas larm om att mänskligheten står inför sin svåraste kris hitintills, tror MP att de gynnar framtiden bäst genom att förmå väljarna att ta ställning för en ”svårsmält” grön politik. En politik som bland annat innehåller förändringar i arbetsrätten och trängselskatt; åtgärder som framför allt drabbar löntagarna hårt.

I Almedalen visade Peter Eriksson vägen. I stället för att mobilisera opinionen inför Köpenhamnsmötet med långtgående miljökrav, agerade han mysig ecobonde. I och för sig hedervärt, men det gav felaktiga signaler om krisens allvar. Till Mona Sahlin har Peter Eriksson och Maria Wetterstrand däremot gett klart besked: MP är en regeringspartner att lita på. På MP:s hemsida står inget som tyder på att de är intresserade av att bygga en bred miljörörelse utanför partiernas kontroll. Förmodligen för att de inte vill gynna en rörelse som genom långtgående miljökrav kan bli besvärlig för MP:s medverkan i en eventuell rödgrön regering.Och förlorarna på MP:s partiprojekt? Vår miljö och våra barnbarnsbarn. Segrarna då? På kort sikt de miljöpartister som lyckas ta sig in i de lokala, nationella och de internationella politiska organen.

Hur långt Mp är redo att kompromissa i en rödgrön regering kan vi bara spekulera om; varför inte kravet på ett kärnkraftsstopp? Att de inte kommer att bidra till bygget av en självständig miljörörelse är däremot troligt om inte MP:s medlemmar och väljare ställer sin partiledning mot väggen och övertygar den om att en bred partipolitiskt oberoende klimatrörelse kan vara direkt avgörande för vår planets framtid.

Som ett av flera miljöombud i Lunds kommun har jag till min glädje konstaterat att väljarnas miljöengagemang är stort. Ett engagemang som skulle räcka långt om det fick en trovärdig samordning och ledning. Något MP missar om man inte ändrar kurs.Min förhoppningär att medlemmarna i MP och deras väljare kräver av sin ledning att den gör allt för att bygga den planerade manifestationen i Köpenhamn den 12 december. Om manifestationen får en stor europeisk uppslutning kan den bli embryot till en ny bred internationell miljörörelse för nödvändiga klimatåtgärder. En rörelse som förmår pressa våra politiker och de icke demokratiskt valda ekonomiska makthavarna till nödvändiga miljöinsatser. För, som Andreas Malm skriver i sin utmärkta bok, Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara försent: ”Det räcker inte att byta glödlampor. Organisera dig i klimatkampen.”

Gästskribent: Gay Glans
Miljöombud i Lunds kommun

Tidigare publicerad i Efter Arbetet

Läs också: Gay Glans utmärkta krönika Ett besök på torget, bloggen Biology and Politics och mer om klimatet på Röda Lund

Du prenumererar väl på Internationalen? Annars riskerar du att missa mycket! Nu kampanjpriset 199kr för ett halvår eller 99kr för ett kvartal!

Är grön kapitalism vår tids Noaks ark?

En miljövänlig socialism – så ser den ut

SDS SDS2 SvD SKD DN AB Expressen KVP