Arbetslös? Ung? Vänstervriden?

Arbetslösa ungdomar mellan 16 och 24 har möjlighet att läsa på folkhögskola inom ramarna för Arbetsförmedlingens s.k. ”Ungdomsgarantin” (UGA). Om du råkar höra till den gruppen och är trött på cv-skrivarkurser, jobbcoaching och diverse anvisade praktikinsatser kan vi erbjuda dig att testa en skolform som inte är som alla de andra!

Du som bor i Malmö med omnejd kan alltså läsa på Kvarnby folkhögskola med dagspeng från Arbetsförmedlingen.

Vår UGA-kurs fokuserar på relationen mellan arbete och kapital och olika vägar att förändra världen. Du får även studievägledning, träning i studieteknik och erbjuds temastudier. Eftersom det ska vara du som styr det hela, blir det dina och dina kurskamraters erfarenheter, behov och önskemål som styr kursens inriktning.

Du läser på vänsterns folkhögskola i en levande folkhögskolemiljö och kommer att kunna besöka våra andra kurser för att upptäcka vad det är som skiljer Kvarnby folkhögskola från andra skolor.

Nästa kursstart: 28 februari 2011. Kursen ges på Röda huset, Industrigatan 4 i Malmö.

Intresserad av att veta mer? Mejla till info@kvarnby.fhsk.se!

Några ord om diagnoser

Här är ett mycket läsvärt inlägg om diagnoser, välfärd och det samhälle vi lever i. Vi tackar ”Cvalda” för texten som vi lånat från debattforumet socialism.nu.

Diagnoser exploderar i Sverige samtidigt som det görs enorma nedskärningar i skolan på 90-talet och arbetslivet övergår från fordism till ett tjänstesamhälle där vi alla ska vara glada och tacksamma. Arbetsplatser där man kunnat få vara lite konstig och annorlunda försvinner. När samhällets ansvar krymper läggs det på individen och läkemedelsindustrin bistår gärna med diagnoser & mediciner om varför vissa barn inte klarar av skolan.

Jag kan inte låta bli att hänvisa till diskussionen på 30-talet man hade om ”utvecklingsstörda”: ”Den genetiska synen på utvecklingsstörda är den största bluff jag vet. På trettiotalet hade vi 150 000 så kallade sinnesslöa i Sverige, i dag är det 40 000. Vart har de tagit vägen allihopa? Var finns de? Svaret är att välfärden avskaffade den lättare utvecklingsstörningen i Sverige. Det var ett socialt arv det handlade om, inte ett genetiskt. Med hjälp av intelligenstest och diagnos satte läkarna medicinsk stämpel på avvikelserna, men det var inte utvecklingsstörning man mätte utan fattigdom och misär. Man gjorde ett fatalt felslut som ledde till en fatal åtgärd- sterilisering.”

Det finns en hel del saker som kan leda till en diagnos såsom att man är just konstig i skolan är har svårt att få kontakt med folk, eller att man är utåtagerande osv. Det värsta är ju att de här diagnoserna är ju nyckel till att få hjälp i skolan – utan papper på galenskapen är du inte värd att extraundervisas. Och diagnoserna sätts sällan på barn från arbetarklassen utan det är medelklassen som slåss för att deras ungar ska diagnostiseras (där är väl tilltron till staten störst och de har resurser att ta sig fram i byråkratin och kan nog plugghetsa sina ungar en hel del att vägra plugga är ungens sätt att säga ifrån), ibland slåss lärarna för att få ungar som är jobbiga diagnostiserade, feldiagnoserna på ADHD bl a är enorma. Med tanke på ärftligheten bör man också fundera på om det inte är omgivningen snarare är hjärnan som skapar ungarna som de är.

Att acceptera att diagnosungar ska ha egna skolor är att hålla med samhället om att det är onormala, dåliga, knäppa och inte klarar av det verkliga livet. Men också att människorna tvingas internalisera den här synen på sig själva: ”Jag gör så här för att jag ha en diagnos”, eller ”du måste förstå att XXX är så här för hon har en diagnos”. Det finns ingenting i en diagnos som garanterar att man får växa i egen takt med mera, däremot så kommer man alltid få dras med den som en boja kring foten.

Med specialskolor och borgarnas friskolor skapas ju en elitistisk dröm där alla som är likadana hålls för sig själva och inte behöver träffa någon som utmanar en världsbild. På så sätt upprätthålls status quo.

Det här ligger i linje med välfärdens kris; inget land har råd med välfärden och de ideologiska argumenten och tidsandan handlar i dag om att individen har rätt till sina pengar och sin frihet och ju mindre staten lägger beslag på desto bättre är det. Ansvaret för vad som är prima människomaterial har flyttats från samhället in till individen. Segmenteringen blir ett sätt att kostnadseffektivisera.

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

Läs också Biology & Politics:
Om ”biologismen”, ADHD och damp
Mer om ADHD, DRD4 och en gens evolutionära historia

”Är det [ADHD] en ”sjukdom” som måste behandlas?

Jag menar nog, från ett evolutionärt perspektiv, att det inte är så enkelt. Kanske är det så att ADHD-effekterna av DRD4 är ett exempel på ett genuttryck av en gen som egentligen har haft en annan funktion i ett jägar- och samlarsamhälle, t. ex. är bärarna av denna gen extra nyfikna och utforskar gärna omgivningen (vilket är en evolutionär fördel som kan ha gynnat dess spridning).

Men när vi idag sätter in barn i överfyllda klassrum, skär ner på resurserna till skolorna och får ett allmänt mer stressigt samhälle så leder samma gen till fenomenet ADHD och koncentrationssvårigheter. En fullt normalt fungerande gen leder till negativa konsekvenser i ett ”onormalt” samhälle.

Fråga: är det då ”fel” på genen och dess bärare som utvecklar ADHD, eller är det fel på samhället?

Mitt svar: Det är fel på samhället. Snarare än att förespråka massiv behandling med amfetamin, så blir mitt vänstersvar snarare att satsa mer resurser på skolan, i synnerhet för barn med koncentrationssvårigheter. ”
/Biology & Politics

DN: Nästan en miljon barn i USA kan vara feldiagnostiserade med adhd

svd, AB

Viktig information inför gymnasievalet

Information från Socialistiska Partiet till niorna i Kristianstad och Hässleholm.

Vilken ska man välja?
På gymnasiemässan marknadsför sig de olika gymnasieskolorna och försöker övertyga dig om att du skall välja just deras skola. Färglada reklambroschyrer delas ut i mängder – däremot så är det lite med viktig information. Information som du behöver för att kunna avgöra om den skola du funderar på att gå har tillräckligt med resurser för att ge dig en bra utbildning eller om det är en skola som försöker dölja sina brister bakom glansiga reklamblad.

Bra eller dålig?
Det är svårt att bedöma om en skola är bra eller dålig. Skolförsäljarna här innanför på gymnasiemässan kommer inte att ge dig en objektiv information utan de är här för att värva dig till sin skola. Men det finns information som du kan använda dig av för att bedöma om skolan håller hög kvalité eller om det är en skola som du bör strunta i. Skolverket publicerar varje år fakta om alla svenska skolor. Fakta om lärartäthet, om lärarnas utbildning och om det finns specialisthjälp att få på skolan om man skulle ha svårt i något ämne.

Förutsättningarna för dig som elev att få goda kunskaper är helt klart sämre på friskolorna än på någon av de kommunala gymnasieskolorna. Anledningen till att förutsättningarna är sämre på friskolorna är att deras huvudsakliga syfte inte är att ge dig en bra utbildning utan deras mål är att fixa så stor vinst som möjligt till sina ägare

Får du någon hjälp?
Utöver små klasser och utbildade lärare behöver en skola annan specialistpersonal för att kunna hjälpa dig och dina klasskamrater att få goda kunskaper. Det är en hel del som kan hända under en treårig utbildning då du kanske behöver extra hjälp och stöd för att klara av utbildningen. Fråga om skolan har studie och yrkesvägledare, kurator, skolbibliotek, bibliotekarie, matsal, idrottshall, läroböcker eller skolsköterska när du går runt inne på mässan. Finns det brister på dessa områden så minskar dina möjligheter att klara av utbildningen. Det är dumt att chansa med sin framtid – välj en bra skola!

Om skolan går i konkurs
Skolorna lever på den elevpeng som följer med varje elev som börjar på skolan. Färre elever gör att inkomsterna för skolan minskar, vilket kan leda till att skolan gör konkurs och läggs ner. De kommunala skolorna kan inte
gå i konkurs men friskolor går i konkurs lite då och då. Antalet gymnasieelever minskar nu vilket leder till att det börjar färre elever på gymnasiet i år än det har gjort på många år. En följd av det här är att gymnasierna nu kommer att få mindre pengar att betala sina verksamheter med. Eleverna kommer helt enkelt inte att räcka till alla gymnasieutbildningar.

Går skolan i konkurs så står du där med en halvfärdig utbildning. Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda dig en plats på ett likartat program om din friskola går i konkurs. Utan du får söka som vanligt till en annan skola. Många skolor kommer att gå i konkurs de närmsta åren när elevkullarna minskar med ca 30%. Ett sätt att undvika risken att gå på en skola som gör konkurs är att välja en kommunal skola.

FAKTA:

Det finns få behöriga (utbildade) lärare på friskolorna – mindre än hälften är behöriga att undervisa.

Det finns inte en enda specialpedagog på friskolorna i Kristianstad/Hässleholm – ingen specialisthjälp att få när skolarbetet går dåligt.

Klasserna är generellt större på friskolorna än i de kommunala skolorna.

Kvalité kostar men det har inte friskolorna råd med – kostnader försämrar vinsten.

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

Vad ska du bli?, posted with vodpod

Hjälplärare för både unga och vuxna

Jag ställer mig positiv, så här på morgonkvisten, till sossarnas förslag om hjälplärare. Den svenska skolan brottas med många problem, och det främsta är definitivt underbemanning och lite resurser. Vem tror att man kan lära barn matematik ensam i en klass på 25 stycken 11 åringar, varav hälften sitter med händerna uppsträckta, och fem av dom ser till att störa de andra därför att de har myror i brallorna? Ja, det går ju så klart, men det tar onödigt lång tid.

Därför vore det en jättehjälp och väldigt nyttigt om läraren fick stöd och friskt blod i form av en ung person som just lämnat ungdomsstadiet för att ta sig in i vuxenvärlden. Det vore väldigt värdefullt för den unge vuxne också. Som 20-åring är man inte färdig, och mycket finns kvar att förstå och lära i att vara i samhället.

Svenskan skriver: Tanken är att driftiga elever kanske jobbar som lärare i ett par år och fungerar som kunskaps- och vitamininjektioner och sedan går vidare med sin ordinarie karriär. Eller så får de smak för skolan och skaffar behörighet och fast anställning.

Det enda problemet jag ser är att det finns så många idioter där ute, och att flera av de som skulle söka sig till tjänsterna i många fall kanske själva borde sitta i skolbänken eller ha en hjälplärare.

Därför är det ypperligt att sossarna kommer med en motåtgärd för att korrigera så att vi inte får en massa folk som inte fixar det. Att införa ett test – ungefär som ett nationellt prov – för hjälplärare och kombinera detta med arbetsintervjuer skulle göra det betydligt lättare än idag, då man utgår från betygen, att hitta bra folk.

Nytt blod och nya kunskaper är också vad många äldre lärare är i stort behov av. De kommer i.o.m. sina nya kollegor att på köpet få en rejäl dos intryck och nya färdigheter som de annars aldrig fått.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Dessa parasiterande sk Vellingebarn

sundsgymnasiet
Så här såg det ut när deras egen skola brunnit

Nä nu får det vara nog, vi vill inte ha hit dom! Det är dags för politikerna att tala klarspråk. Förra året gick 407 Vellingeelever på gymnasiet i Malmö istället för i sin hemkommun. Dessa snyltande sk barn som i själva verket är 16-19 år gamla. Det är män som redan utvecklat adamsäpple och skägg. Och det vet vi ju hur hög kriminaliteten är bland dessa sk barn med fylla och misshandel. Kolla här hur de brände ner sin egen gymnasieskola, vårdcentral och folktandvård på en och samma gång. Jag blir mörkrädd. Nej, det är ingen tillfällighet att åldern för att bli straffmyndig är 15 år då dessa sk. barn mycket väl är tillräckligt gamla för att kunna göra rätt för sig själva och ta ett hederligt jobb istället för att komma till Malmö och tro att dom är nåt och bränna ner Malmös skolor. Det är väl deras föräldrar som tutat i dom att dom har rätt till en utbildning. Det har säkert att göra med deras kultur.

Vellinge har inte ens en egen gymnasiesärskola. Jag kan bara tänka mig vilka enorma resurser som grannkommunerna Trelleborg och Malmö får ta när ansvaret lämpas över på detta ogenomtänkta sätt. Dessa sk. barn mår bäst av att vara i sin egen hemmiljö och ska inte slussas runt på detta  befängda sätt.

I Sverige finns 17 nationella gymnasieprogram. I Vellinge erbjuds bara 8 stycken av dom på ett enda gymnasium, Sundsgymnasiet i Vellinge, en skola som endast är 11 år gammal. Innan dess lämpade kommunen över hela ansvaret för de sk barnen på grannkommunerna.

Men som sagt, det beror på deras kultur. Föräldrarna är likadana och dom har väl inte vett att uppfostra sina barn. 11 000 personer pendlar varje dag från lågskattekommunen Vellinge till sina jobb i Malmö. Sådan far sådan son med andra ord. Men det vet vi ju hur överklassen brukar bete sig. Snyltande parasiter är vad dom är. Dom passar inte in här med sina Canada Goose-jackor. Vill bara ha och ha, men se, nu får det vara nog!

Bloggat: Svensson Rilleee

Borgarblaskorna: AB1, AB2, EX1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SDS1, SDS2, SKD1, SKD2, DN1, DN2

Sex är ett hett ämne!

barbiecindyMin första reaktion var ”det är verkligen på tiden” när jag läste att RFSU kräver obligatorisk utbildning i sex och samlevnad för alla lärarstudenter. Snacka om att det behövs.

Själv minns jag sex och samlevnad som en jäkla katastrof. Lärarna skämdes för ämnet och ville ha det snabbt överstökat. De fokuserade en massa på reproduktionen, alltså det rent biologiska hur ett barn utvecklas i magen. Kanske inte så relevant kära lärare. Det var inte riktigt det fokus vi ville ha. För när man är 14 år sitter man pirrig och undrar om ens egen kropp är normal eller hur det egentligen går till det där med att ha sex eller hångla. Ärligt talat, om det enda jag visste om sex och samlevnad var det jag lärde mig i skolan så hade det varit riktigt synd om mig.

Tyvärr tror jag det som är mest eftersatt är kunskap om kvinnors sexualitet och HBT. Hur en kille får orgasm vet väl alla medan tjejers egna sexualitet ses som något mystiskt, avsexualiserat och inte lika viktigt som kommer i andra hand. Att i skolan lära både tjejer och killar hur en tjej kan få orgasm vore ett första nödvändigt steg. Att även påpeka att sex inte nödvändigtvis är mellan en man och kvinna och slutar när mannen får utlösning är minst lika viktigt.

Nu finns det tack och lov andra kanaler och idag finns inte minst internet. Tyvärr så speglar samhället och media ofta samma sidor av sexualiteten som skolan och de källor till information om sex som finns präglas ofta av kommersiella intressen. Vilket såklart innebär att kvinnor ses som objekt utan egen sexualitet och att heterosexualiteten fortsatt premieras. Det är så tröttsamt!

Nä, fram för en rejäl sexundervisning i skolorna som inte tvekar att ta upp även lite mer kontroversiella ämnen som avviker från hetero-gifta sig-få barn-normen. Och ungarna kommer att sitta som små ljus och lyssna. För är det nåt som högstadieungdomar är intresserade av så är det kärlek och sex.

Om din lärare är lika kass som min så läs istället på RFSU eller RFSL eller Ungdomsmottagningen.

Klass mot klass – 3A mot 3B

Klicka för videon
Klicka för videon

Sydsvenskan skriver idag om klass. Det är gött. Det gör dom inte så ofta, precis som när det gäller deras storbröder AB och DN. Eller vänta: Jo, det gör dom ju. Dom skriver om överklassen stup i kvarten. Kronprinsessor, sliskiga byggherrar, slajmiga politiker, patetiska artister eller likgiltiga VD:ar. Nu har det iaf kommit en rapport om att man kan se klassklyftor i tredje klass. Tydligen har Skolverket forskat fram detta med jag vet inte hur många skattepengar som bas. Kunde dom inte bara byggt en tidsmaskin och åkt tillbaka till 1989 och frågat mig så hade de fått svar. Det är bara folk som inte tillhör underklassen som kan vara så urbota seg i skallen att man skulle behöva en statlig utredning får något så självklart. Och vad hjälper det? Inte ett piss, förstås. Politikerna och de rika fortsätter att hålla varandra om ryggen och slå mot de fattiga i samhället.

Här är lite fakta för alla er som har svårt med matkassan i slutet av månaden. Min lösning på att motverka denna utveckling har varit att ansluta mig till Socialistiska partiet. Det uppmanar jag alla som läser detta att också göra. För nåt får ni banne mig se till att göra:

FAKTA – Klassklyftorna växer kraftigt

Inkomster/ Inkomstfördelningen i Sverige är vid en internationell jämförelse låg. Men sedan 1981 har inkomstskillnaderna ökat kraftigt, med omkring 50 procent. Skillnaderna har ökat över hela spektrat – mellan de lägst avlönade och medelinkomsttagarna, såväl som mellan medelinkomsttagarna och de högst avlönade. Och toppskiktet har dragit ifrån rejält.

Inkomsten för de 5000 mest högavlönade var 1980 7,4 gånger så hög som genomsnittsinkomsten. 20 år senare hade den ökat till 25 gånger genomsnittsinkomsten. Inkomst är inte det samma som lön. Inkomst inkluderar också kapitalinkomster, skatter och bidrag.

Löner/ Löneklyftan mellan arbetare och tjänstemän har vidgats de senaste åren. LO-kollektivets löner ökade med 52 procent mellan åren 1993 och 2005, och tjänstemännens med löner med hela 64 procent. 2004 hade en genomsnittlig städare en månadslön på 16
400 kronor, och en VD eller verkschef en månadslön på 65 100 kr. Den mest iögonfallande löneklyftan är dock den mellan de riktigt högavlönade och det stora flertalet löntagare.

Näringslivets toppchefer tjänade 1980, efter en period av kraftig utjämning, omkring 10 industriarbetarlöner. 2005 gick det nästan 32 industriarbetarlöner på en genomsnittlig chefslön – bonusar och optioner undantagna.

Förmögenheter/ De växande inkomstklyftorna återspeglas i de växande förmögenhetsklyftorna. Den totala privata nettoförmögenheten (förmögenhet minus skulder) i Sverige uppgår till minst 3400 miljarder kronor. Om man skulle fördela detta på alla svenskar skulle var och en få omkring 400 000 kronor. 70 procent av den totala nettoförmögenheten är så kallade reala tillgångar, det vill säga fastigheter och bostäder. Resten är finansiella tillgångar. Omkring 70 procent av den samlade förmögenheten innehas av de rikaste 10 procenten. För dessa har förmögenheten ökat med 11 procent de senaste fem åren. Den rikaste tiondelen äger 77 procent av det totala aktievärdet. 44 procent var koncentrerat till den rikaste procenten. De rika gör också stora vinster på sitt kapital, såväl i form av utdelning som i ökat aktievärde.

Samtidigt har 30 procent av Sveriges befolkning större skulder än tillgångar, och därmed en ”negativ förmögenhet”.

Ökningen av klassklyftorna har pågått i 25 år. Socialdemokraterna har suttit vid makten under 21 av dessa, och borgarna i fyra. Vad säger detta om dagens socialdemokrati?

Källa: Sven Nelander, utredare på LO i rapporten ”Inkomster och förmögenheter”

Läs mer:  Det sega klassamhället och matematiken