Ny blogg: Dödskolelistan


Våra partivänner i nordöstra Skåne har nu lanserat sin informationskampanj för en bra skola. Så här skriver man på kampanjsidan:

Dödskolelistan är en informationskampanj från Socialistiska Partiet och riktar sig till elever och föräldrar. Vi vill med vårt material belysa farorna med privatiseringar och de konsekvenser de medför samt propagera för en bra skola och en bra undervisning.

Syftet med “Dödskolelistan – Nordöstra Skåne” är att hjälpa dig att bedöma vilken kvalité gymnasieskolorna i nordöstra Skåne håller. Vi rankar skolorna enbart utifrån offentlig statistik från skolverket. Personaltäthet, lärarnas utbildningsnivå och specialisthjälp till elever är de tre kategorierna som vi rangordnar skolorna i. De värstingskolor som satsar minst resurser på eleverna delar vi ut en dödskalle till i varje kategori. En dödskalle kan vara en tillfällighet men får en skola två eller fler så bör du undvika den om du vill ha en kvalitativ utbildning.

http://dodskolelistan.wordpress.com/

Kanske något för andra orter att ta efter?

Viktig information inför gymnasievalet

Information från Socialistiska Partiet till niorna i Kristianstad och Hässleholm.

Vilken ska man välja?
På gymnasiemässan marknadsför sig de olika gymnasieskolorna och försöker övertyga dig om att du skall välja just deras skola. Färglada reklambroschyrer delas ut i mängder – däremot så är det lite med viktig information. Information som du behöver för att kunna avgöra om den skola du funderar på att gå har tillräckligt med resurser för att ge dig en bra utbildning eller om det är en skola som försöker dölja sina brister bakom glansiga reklamblad.

Bra eller dålig?
Det är svårt att bedöma om en skola är bra eller dålig. Skolförsäljarna här innanför på gymnasiemässan kommer inte att ge dig en objektiv information utan de är här för att värva dig till sin skola. Men det finns information som du kan använda dig av för att bedöma om skolan håller hög kvalité eller om det är en skola som du bör strunta i. Skolverket publicerar varje år fakta om alla svenska skolor. Fakta om lärartäthet, om lärarnas utbildning och om det finns specialisthjälp att få på skolan om man skulle ha svårt i något ämne.

Förutsättningarna för dig som elev att få goda kunskaper är helt klart sämre på friskolorna än på någon av de kommunala gymnasieskolorna. Anledningen till att förutsättningarna är sämre på friskolorna är att deras huvudsakliga syfte inte är att ge dig en bra utbildning utan deras mål är att fixa så stor vinst som möjligt till sina ägare

Får du någon hjälp?
Utöver små klasser och utbildade lärare behöver en skola annan specialistpersonal för att kunna hjälpa dig och dina klasskamrater att få goda kunskaper. Det är en hel del som kan hända under en treårig utbildning då du kanske behöver extra hjälp och stöd för att klara av utbildningen. Fråga om skolan har studie och yrkesvägledare, kurator, skolbibliotek, bibliotekarie, matsal, idrottshall, läroböcker eller skolsköterska när du går runt inne på mässan. Finns det brister på dessa områden så minskar dina möjligheter att klara av utbildningen. Det är dumt att chansa med sin framtid – välj en bra skola!

Om skolan går i konkurs
Skolorna lever på den elevpeng som följer med varje elev som börjar på skolan. Färre elever gör att inkomsterna för skolan minskar, vilket kan leda till att skolan gör konkurs och läggs ner. De kommunala skolorna kan inte
gå i konkurs men friskolor går i konkurs lite då och då. Antalet gymnasieelever minskar nu vilket leder till att det börjar färre elever på gymnasiet i år än det har gjort på många år. En följd av det här är att gymnasierna nu kommer att få mindre pengar att betala sina verksamheter med. Eleverna kommer helt enkelt inte att räcka till alla gymnasieutbildningar.

Går skolan i konkurs så står du där med en halvfärdig utbildning. Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda dig en plats på ett likartat program om din friskola går i konkurs. Utan du får söka som vanligt till en annan skola. Många skolor kommer att gå i konkurs de närmsta åren när elevkullarna minskar med ca 30%. Ett sätt att undvika risken att gå på en skola som gör konkurs är att välja en kommunal skola.

FAKTA:

Det finns få behöriga (utbildade) lärare på friskolorna – mindre än hälften är behöriga att undervisa.

Det finns inte en enda specialpedagog på friskolorna i Kristianstad/Hässleholm – ingen specialisthjälp att få när skolarbetet går dåligt.

Klasserna är generellt större på friskolorna än i de kommunala skolorna.

Kvalité kostar men det har inte friskolorna råd med – kostnader försämrar vinsten.

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

Vad ska du bli?, posted with vodpod

Vi tar kamp mot klassamhället!

Nytt material från Socialistiska Partiet. Klicka och skriv ut: Vi tar kamp mot klassamhället!

Ojämlikheten

Under perioden 1991-2008 ökade inkomsterna för den sämst ställda tiondelen av familjerna med ynka 3,5 procent. Den rikaste tiondelen av de svenska hushållen ökade däremot sina inkomster med 65,6 procent under samma period. Under krisåret 08/09 ökade de rikaste i samhället sina tillgångar i utländska aktier och värdepapper med 407 miljarder kronor. Samtidigt läser vi regelbundet om sjuka som tvingas jobba eller inte får någon sjukersättning. För miljonärerna råder det ingen tvekan om vem som gynnas i dagens Sverige.

Maktlösheten

Den svenska fackföreningsrörelsen bildades en gång i tiden för att ge makt åt de som jobbade. Tillsammans gick man samman för att göra sina röster hörda och försvara sina intressen. För de som idag styr svensk fackföreningsrörelse är den inriktningen sedan länge glömd. Mellan medlem och facktopp finns det idag inga gemensamma intressen. Medlemmen bekostar de hutlösa löner som byråkraterna i toppen bestämt, och tillbaka får den bara svek och skamliga löneavtal. Att avsätta fackbyråkraterna och göra facket till en stridbar organisation för medlemmen är ett måste för att kunna utmana politiker och chefer.

Ansvaret

Solidaritet och ansvar är ingen åsikt, det är en insikt, det kollektiva egenintresse  som är arbetarrörelsens grund: det som skadar dig skadar också mig. Din sänkta a-kassa eller uteblivna sjuklön i dag är mina försämrade arbetsvillkor i morgon. Låga löner och osäkra arbetsvillkor för ungdomar – eller i Kina – pressar ner  lönerna för alla andra. Vi har alla ett ansvar för varandra, men framförallt för oss själva. Det handlar om att med stolthet kunna se sig själv i spegeln och veta att man gör det man kan för att det här livet, och livet för de som kommer efter, blir så mänskligt som möjligt.

Lösningarna

Det finns idag en möjlighet att bygga ett samhälle för alla. För att detta ska ske krävs i huvudsak två saker: För det första måste vi se på varandra med nya ögon och tro på vår kraft att förändra. För det andra måste vi våga sätta oss på tvären och bygga upp en motmakt mot klassamhället och det som idag förstör klimat och människa. Men en sådan motmakt kommer också att möta motstånd från de som idag tjänar på samhällets tillstånd. Vi måste gå in i den striden med en kompromisslöshet lika stark som elitens egoism, och med en medvetenhet lika stor som den vanmakt vi nu måste bryta.

Lust att stödja och följa socialisterna?

 

Nu finns möjlighet att bli stödmedlem i Socialistiska Partiet. Detta kan för en del vara ett lagom sätt att stödja partiet och följa oss i vårt partibygge. Stödmedlem blir man för en avgift på 50 kronor i månaden, eller 500 kronor/år. Avgiften ska betalas till SP:s centralkassa på pg 67 81 68 – 6 och stödmedlemmens adressuppgifter skickas till info(at)socialistiskapartiet.se

Som stödmedlem får man Socialistisk Information, det interna medlemstidningen, i brevlådan, men har inte de rättigheter som fullvärdiga medlemmar har enligt stadgarna.
Så, välkommen som stödmedlem om det verkar vara något som passar dig.

Vi är varken sossar eller fackpampar, utan något så ovanligt som unga och gamla som tillsammans beslutat oss för att ta strid för våra gemensamma intressen mot högerns egoism och bakåtsträvanden. Som en del av den internationella organisationen Fjärde Internationalen deltar vi tillsammans med 10 000-tals kamrater över hela världen i kampen för en socialistisk omvandling av samhället.

Nytt socialistiskt flygblad till Lunds hushåll

Idag delades de första 500 flygbladen av SP:s flygblad ”Viktig information om de politiska partierna innan du röstar”. En slags recension av de fyra borgerliga åren och det röd-gröna ”alternativet”. Boende på Dackegården och Klostergården blev de första mottagarna.Socialistiska Partiet i Lund har i år valt att inte ställa upp till kommunfullmäktige. Men det hindrar oss förstås inte från att sprida vår syn på klassamhället.

Om du vill hjälpa till att sprida flygbladet så är det bara att maila oss på lund(at)socialistiskapartiet.se eller ringa 0700-193081. Bladet kommer även att spridas i Malmö och Hässleholm. Klicka för att läsa bladet:

SP: Viktig information om de politiska partierna innan du röstar

Flygbladstexten:

Under den borgerliga regeringens styre har Sverige förvandlats till ett samhälle där människor ställs mot varandra. Sjuka har ställts mot friska och arbetande mot arbetslösa. Ingenting tyder dock på att människor i vårt land har blivit friskare eller att fler har fått arbete. Istället har kraftiga slag riktats mot de svagaste som har fått betala notan för skattesänkningar för överklassen.

Samtidigt som inkomstskatten sänkts har vård, skola och omsorg fått mindre resurser och den arbetande befolkningen högre avgifter.

Vad spelar det för roll att moderaterna ger en tusenlapp i månaden, när de samtidigt tar tillbaka denna tusenlapp i form av sänkt a-kassa, höjda avgifter och sämre vård?
För många som idag är friska och i arbete har borgarnas politik tyckts som arbetarvänlig. Men den dagen du blir sjuk av stress eller skada eller blir uppsagd pga nedskärningar eller företagsflytt får du dyrt betala tillbaka. Löntagare i Sverige har inget att tjäna på den borgerliga politiken. Det har man aldrig haft.

Om du däremot tillhör den procent som äger och kontrollerar företagen i det här landet, är chef eller miljonär, har du all anledning att även detta val rösta blått.

När klassklyftorna och arbetslösheten ökar kommer alltid de enkla svaren. Misstänksamhet, förtvivlan och rädsla sprider sig. Istället för att reagera på det ekonomiska systemet ger man upp. Det råder ingen som helst tvekan om att SD kommer stödja en ny borgerlig regering. En röst på SD är en röst på ytterliggare attacker på det arbetande folket.

Skillnaden mellan en röd-grön regering och en blå är hårfin. De är båda oförmögna att komma tillrätta med vårt lands ekonomiska kaos och de stora klassklyftorna. Likaså har de inga som helst hållbara svar på hur vi ska få bukt med det klimathot som inom kort kommer bli lika tydligt för oss som för de miljoner människor i Ryssland som tvingats fly för att undkomma klimatets hämnd.

Det de röd-gröna står för är en light-version av Reinfeldts regering. Det var sossarna som under 90-talet raserade den svenska välfärden. Precis som då kommer de inte återställa alla de försämringar som borgarna genomdrivit. Tvärtom deltar de, precis som högern, i att försvara chefernas och kapitalisternas vinster på de arbetandes bekostnad. Det är huvudsakligen under socialdemokratiskt styre som vårt lands klassklyftor ökat och folket bekostat allt högre vinster för de stora aktieägarna. Varken (s) eller (m) är något parti för de arbetande utan bara olika varianter på samma politik och ekonomiska system.

Vänsterpartiets fega bugande för sossarnas partiledning har inte gett dom något annat än en högervriden politik som fått många medlemmar att gå i taket.

Miljöpartiets vägran att utmana kapitalismen och makten gör dem till ett dåligt alibi för en intetsägande klimatpolitik. För det är nämligen företagen och konsumismen som är hotet mot vår planet. Det ekonomiska system som bara är ute efter profit, och inte behov. Så länge (mp) inte vill ta kamp mot detta kan de säga vad de vill – de kommer ändå inte att kunna ändra något.

På sistone har två nya partier, Feministiskt Initiativ och Piratpartiet, dykt upp. De har båda en del bra förslag kring sina hjärtefrågor. F! belyser att det fortfarande finns mycket att göra på jämställdhetsområdet och Piratpartiet kämpar mot statlig övervakning .

Var de står i andra frågor är dock höljt i dunkel. F! står fortfarande för samma ekonomiska system som de andra partierna, och PP rymmer de mest extrema varianterna av högerpolitik. Inget nytt under solen där alltså.

Socialistiska partiet deltar där människor försöker bryta med kapitalismen och försvara sina intressen. Vi gör det genom att ställa upp fullt ut med det vi kan. Vi är inga politikerproffs som levererar valfläsk vart fjärde år. Vi går tillbaka till den ursprungliga demokratiska och radikala socialistiska traditionen.

Grunden för vår organisation är att uppmuntra till och stödja arbetares egen kamp för sina intressen. Vi försöker inte ta över eller pracka på våra förslag och erfarenheter utan försöker tvärtom uppmuntra de som kämpar att lära och utvecklas. I rörelsen och i kampen menar vi det absolut viktigaste föds: Insikten om att det går att förändra och att man inte är ensam.

Vi menar att den gamla arbetarrörelsen har begått politiskt självmord. Istället för att delta i att förbättra samhället och stärka arbetarklassens positioner har man blivit kapitalets lydiga språkrör. Vem tror på allvar på de floskler sossarna spottar ur sig varje 1 maj?

Vi måste avskaffa den kapitalism som fördummar och passiviserar det mänskliga i oss. Som förstör klimat och miljö och som lever på krig och elände.

Med socialism menar vi ett samhälle där arbetet blir en möjlighet att gemensamt bygga en värld utifrån behov. Med denna inriktning vill vi delta i att återuppbygga en ny rörelse för och av det arbetande folket.

Sunt förnuft

Tuff framtid för John Bauers nya frisörer

HÄSSLEHOLM. På måndagen började 25 elever på den nya frisörutbildningen. Arbetsmarknaden ser dessvärre inte munter ut. Henrik Hedman från Socialistiska partiet är upprörd.
– Det här visar att John Bauergymnasiet inte vill något annat än att slå mynt av ungdomens orealistiska framtidsförväntningar.

”På Stenforsaskolan i Sibbhult utbildas ungefär 15 frisörer varje år. Karl Axel Hill som är rektor på skolan har ingen åsikt om att just John Bauergymnasiet startar en ny utbildning.
Ur kvalitetsperspektivet tycker han dock inte att det är bra med ytterligare en frisörutbildning när marknaden ser ut som den gör.

– Man måste se till hur många som faktiskt kan få jobb i morgon. Det blir nog svårt att ens få APU-platser till alla eleverna.
Han menar vidare att det är eleven som kommer i kläm i såna här situationer, inte skolan.
– Det är synd om ungdomarna, säger Karl Axel Hill.”

Sunt förnuft visar våra kamrater i Socialistiska Partiet i Hässleholm som sätter käpparna i hjulet för frisörutbildningen på John Bauer. Innan vi gick ut med den här kritiken diskuterades det inom Socialistiska Partiet hur man skulle tackla frågan. Varenda ett av alla partier hostar reflexmässigt upp ”vård, SKOLA, och omsorg. Vad man här säger är – som vanligt – tvärtemot. Nej, vi ska inte alls ha en skola som är till för att tjäna pengar på oss skattebetalare. Gärna skola – Men inte under vilka förutsättningar som helst. Ni förstår nog själva att det inte var helt enkelt. Men så tog man kontakt med en SYO-konsulent, snackade med frisörer, snackade med folk som hade koll, kollade på hur det låg till ytterliggare en gång och insåg att något var riktigt fel. Vi kom fram till att det är dags att ta ansvar för våra arbetarungdomar

Vi är inte mot frisörerna eller eleverna. Frisörer gör ett bra arbete. För det mesta...

Privatiseringskaoset har visat sig. Trots att ”marknaden” är översvämmat av frisörer till den grad att 2200 elever av 2700 riskerar att gå rätt ut i arbetslöshet, så kör John Bauergymnasiet på för att ta in vinster från eleverna. Det finns redan 40 frisörsalonger i Hässleholm, och fast jag aldrig satt mig in i frisörsyrket så vågar jag sticka ut hakan och ödmjukt fråga om inte detta är tillräckligt? Att det nog inte behövs fler. Åtminstone inte på ett mycket bra tag. Jag låter Hässleholmarna själva förklara:

”Vi har i dagarna skickat ut ett brev till Hässleholms samtliga drygt 40 frisörsalonger där vi uppmanar dem att inte ta emot praktik elever (APU elever) från John Bauer. Anledningen till att vi vänder oss till Hässleholms frisörer är att i höst så startar de danska riskkapitalisterna som äger John Bauer koncernen en frisörsutbildning i Hässleholm. När programmet är fullt utbyggt så kommer det att utexamineras 25 frisörer årligen från John Bauer. Det innebär att i nordost Skåne kommer det att utbildas ytterligare 250 nya frisörer den kommande tioårsperioden. Utöver de som redan utbildas i Sibbhult och Kristianstad. Tyvärr så kommer en mycket stor del av dessa ungdomars framtidsplaner att sluta i kronisk arbetslöshet. Så här skriver Arbetsförmedlingen om frisörernas framtida arbetsmarknad Under de senaste åren har arbetsmarknaden för frisörer försämrats. Arbetslösheten ligger på en högre nivå än genomsnittet för samtliga yrken och under det kommande året blir konkurrensen om de lediga jobben fortsatt hård i hela landet. Det är en situation som väntas bestå också under de kommande tio åren.

Vem behöver fler frisörer?

På lördag kommer Socialistiska Partiet vara ute och snacka med folk på stan. Varför inte gå fram och säga vad du tycker om situationen i Hässleholm och vad ett sant arbetarparti bör göra i kommunfullmäktige?

SR DT sydsvenskan aftonbladet GP sydöstran nk

Tunga namn på socialistiskt sommarläger

Socialistiska Partiets sommarläger utanför Höör i Skåne 4-8 aug. är öppet för alla socialister. Deltagarna kommer från hela Sverige och har olika bakgrund, åldrar och erfarenheter. Späckat med diskussioner och mysiga aktiviteter får du din härligaste sommarvecka! – 500 spänn för mat & logi i 5 dagar. Går också att komma en dag för 100 kr. Feta föreläsningar och grymt folk? Det är taget! Anmäl dig nu, och inte sen! sodra(at)socialistiskapartiet.se

Förutom fotboll, bastu, bio, bad, 25 grader varmt och sol och annat skoj så kommer bl.a. följande events äga rum:

Andreas Malm: Det ligger klasskamp i luften – Arbete, kapital och fossila bränslen 1825-2010
Kajsa Ekis Ekman: Varat och varan – Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan
Lars Henriksson: Klimatomställning av produktionen
Agnes Callewaert: Fjärde internationalen och våra uppgifter
Shora Esmailian: Demokrati- och arbetarrörelsen i Iran
Margareta Svensson & Manne Frisk: Proletarisering och KAF:s strategier på 70- och 80-talen
Erik Svensson & Pia Gustafsson: Homo socialismus?
Daniel Suhonen: Fyra år med Reinfeldt

Paneldiskussion med aktivister från olika kamper. Moderator Abe Bergegårdh: Hur bygger vi rörelser?

DJ Skiderøv/Röda Lund fixar fedefesten på lördagen: Från ZZ Top till Lady Gaga all night long

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

Socialistiskt sommarläger i Höör 4-8 augusti!

Socialistiska Partiets sommarläger utanför Höör i Skåne är öppet för alla socialister. Späckat med diskussioner och mysiga aktiviteter får du din härligaste sommarvecka! – 500 spänn för mat & logi i 5 dagar? Feta föreläsningar och grymt folk? Det är taget!

Förutom fotboll, bio, bad och bastu så kommer följande events äga rum:

Andreas Malm: Det ligger klasskamp i luften – Arbete, kapital och fossila bränslen 1825-2010
Kajsa Ekis Ekman:  Varat och varan – Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan
Lars Henriksson: Klimatomställning av produktionen
Agnes Callewaert:  Fjärde internationalen och våra uppgifter
Shora Esmailian: Demokrati- och arbetarrörelsen i Iran
Margareta Svensson & Manne Frisk: Proletarisering och KAF:s strategier på 70- och 80-talen
Erik Svensson & Pia Gustafsson: Homo socialismus?
Paneldiskussion med aktivister från olika kamper: Hur bygger vi rörelser?
Daniel Suhonen: Fyra år med Reinfeldt
DJ Skiderøv fixar fedefesten: Från ZZ Top till Lady Gaga all night long

Håll utkik för mer info, eller gå med i Facebookgruppen! Anmälan och frågor till: sodra(at)socialistiskapartiet.se

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.