Läs Marxism och feminism på distans

”Kvarnby folkhögskola är ett studiecentrum för hela landet. En förutsättning för detta är våra distanskurser. Precis som som våra närvarokurser så berättigar distanskurserna till studiemedel.

Vår kurs Marxism och feminism ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper om två viktiga politiska teorier som har inspirerat miljontals människor i hela världen. Marxismen och feminismen har påverkat såväl politiska rörelser som den akademiska världen, vi kommer därför att ta upp såväl teori som praktik. I flera tematiska block följer vi marxismens och feminismens rörelsehistoria och teoretiska utveckling från Marx’ dagar till vår samtid.

Kursen Marxism och feminism styrs av ett demokratiskt kunskapsideal. Vi ägnar oss sålunda inte bara åt att läsa texter och skicka ut lärarstyrda uppgifter, utan det är diskussionerna inom kursgruppen som är minst lika viktiga. Det är viktigt att du är nyfiken, sugen på att få veta mer och beredd att dela med dig.

Kursen ges på kvartsfart och halvfart. Kurserna bildar en gemensam kursgrupp med gemensamma diskussioner, men halvfartskursen innehåller en rad fördjupningsmoment. Om du läser på kvartsfart kan du lätt kombinera kursen med ett yrkes- och familjeliv eller andra studier. Läser du på halvfart blir arbetstakten mer intensiv.

Kurserna går helt och hållet på distans – några obligatoriska resor till Skåne är inte aktuella.

Du behöver regelbunden tillgång till Internet för att kunna läsa Marxism och feminism.”

Kvarnby Folkhögskola i Malmö

Studiecirkel: Att vara revolutionär

Vi har idag samlat hela serien ”Att vara revolutionär” som i två veckor gått på Röda Lund. Den passar utmärkt att använda för en studiecirkel i socialismens grunder. Vi hoppas också att det blir så att texten får spridning bland arbetare och ungdomar i hela landet. Samla kompisarna eller arbets- eller klasskamraterna kring köksbordet eller på ett café en gång i veckan och ta en fika tillsammans. Vid varje träff kan ni ha en av texterna som utgångspunkt för vad ni ska prata om. På så sätt lär man sig av varandra och man kanske kommer på ännu bättre lösningar och förslag än vi har gjort här. Våga ifrågasätta och var inte rädda för att vara oense. Se också till så att alla deltar och att ingen tar över och pratar hela tiden. Om vi någonsin ska vara självständiga och kunna styra det här samhället så måste vi utbilda oss och dela våra erfarenheter och kunskaper. Som den latinska frasen lyder: Ex nihilo nihil fit – Ur ingenting kommer ingenting.

Om ni samlar ett gäng för en cirkel så kontakta gärna Röda Lund så kan vi dyka upp och hjälpa till om det behövs eller kanske bara vara med i snacket.

Snacka litta granna (Skånska för "prata lite")

1. Revolutionär?
2. Kapitalismen
3. Ett friare liv
4. Klassamhället
5. Klasskamp
6. Enad kraft
7. Nytt sätt att styra
8. Samma mönster
9. Underlätta för arbetare
10. Organisation
11. Fyra förutsättningar
12. Men för vad?
13. Kärlek och revolution

Öppna diskussionsträffar med Virvelvinden på India Däck

Trotskij som en Sankt Göran-gestalt dräpande den kontrarevolutionära draken

Börjar imorgon!

Tema: Klass+Våld

Onsdagar kl. 18.00

Träff 1, 2/12-09
Gilles Dauvé – Klasskrig i Barcelona (PDF)
Träff 2, 9/12-09
V.I Lenin – Brev från en åskådare (PDF)
Träff 3, 16/12-09
Direkt Aktion – Rosengård i revolt (PDF)
Träff 4, 23/12-09
Che Guevara – Gerillakrig (Utdrag) (PDF)

Välkomna!

Eskil skriver ännu en gång bra: Rätt visa vad Lund står för

”Gamla onda 30 november sitter där som ett märkligt, obekvämt ärr i stans historia. Måtte du aldrig komma tillbaka.”