Världshistoriens bästa politiska filmer (USA)

USA! Denna underbara bjässe för oss musik-, film- och konstälskare. I följande mästerverk får vi en inblick i det amerikanska samhället och dess historia. Från skjutande av borgare i They Live till organiserandet av homosexuella i Milk. Sean Penn vann f.ö. en Oscar för sin roll i Milk. Precis som Charlize Theron för sin roll i Monster. Vredens druvor nominerades till 7 Oscar och vann pris för bästa regi och bästa kvinnliga huvudroll. Detta trots Henry Fondas fantastiska insats i huvudrollen. Å andra sidan fick RL-favoriten James Stewart priset det året. Röda Lund står för kvalitet! Men vilken film anser du vara den bästa genom tiderna? Skriv gärna i kommentatorsfältet. Nästa gång är vi tillbaka med del 2 av ”Världshistoriens bästa politiska filmer (USA)”. Simma lugnt.

Monstermonster (2003)
Desperat och driven till självmordets rand går Aileen Wuornos in på en bar i Florida. Där möter hon Selby Wall, en ung kvinna som skickats av sina föräldrar till sin faster för att ”bota” hennes homosexualitet. Wuornos – ett offer för en tragisk och brutal uppväxt – förälskar sig i Selby och klänger sig fast vid henne som den sista livlina hon är. Oförmögen att skaffa sig ett legitimt arbete, och i desperat behov av att hålla sig kvar hos Selby, fortsätter Wuornos att prostituera sig. När en av hennes kunder plötsligt blir våldsam skjuter Wuornos honom i självförsvar. Men han blir bara det första av hennes offer i en snabbt nedåtgående våldsspiral utan återvändo.

They Livethey live. (1988)
De påverkar våra beslut utan att vi vet om det. De bedövar våra sinnen utan att vi känner det. De kontrollerar våra liv utan att vi märker det. Vi sover… De lever! John Nada gör en otrolig upptäckt. Då han tar på sig ett par solglasögon förändras allt omkring honom. Några av människorna som kommer mot honom har märkligt förvrängda ansikten. Överallt blinkar konstiga neonskyltar, med budskap och ord som inte kan missförstås. John ser att den värld han lever i är bebodd av främmande varelser – och dessa varelser är desamma som överklassen och poliskåren. Då John sluter sig till en underjordisk rörelse för att ödelägga de främmande varelsernas högkvarter upptäcks han och en obarmhärtig jakt börjar. Om hur kampen mot borgare och dess polare snuten ibland måste föras med vapen i hand.

Milkmilk (2008)
Film om Harvey Milk, som var den förste folkvalde amerikanen som levde som öppet homosexuell. Milk levde i San Francisco på 1970-talet och mördades av en konservativ politisk motståndare. Händelsen blev historisk genom att mannen som höll i vapnet bara dömdes för dråp, och inte mord. Detta ledde till upplopp bland invånarna i gaystadsdelen Castro i San Francisco. En mycket bra film om politiskt basarbete och organisering. Men även kärlek.

Vredens druvorvredens druvor (1940)
Filmatisering av John Steinbecks roman om några Oklahomabor som tvingas dra till Kalifornien för att söka arbete när deras jordplätt tas i beslag av banken. Vi följer Tom Joad, en till Kalifornien invandrad arbetare. Inte minst viktig i tider som dessa. Bruce Springsteen skaldar om honom i The Ghost of Tom Joad:

”Now Tom said: Mom, wherever there’s cop beatin‘ a guy
Wherever a hungry newborn baby cries
Where there’s a fight gainst blood and hatred in the air
Look for me Mom I’ll be there
Wherever there’s somebody fightin‘ for a place to stand
Or decent job or helping hand
Wherever somebody’s strugglin‘ to be free
Look in their eyes Mom you’ll see me”

Tidigare: Film
Bloggat: Svensson
Filmer i fulmedia. SvD: 2012 AB: Paranormal activity SDS: Funny People Skd: Source code DN: Årstider

Annonser

I snigelfart mot jämställdhet

InternationalenPå sin kongress beslutade Socialdemokraterna att verka för en tredelad föräldraförsäkring, där båda föräldrarna tilldelas en tredjedel var medan en tredjedel får disponeras fritt inom familjen. Detta ska vara ett steg på vägen mot att föräldraförsäkringen slutligen ska delas helt lika mellan föräldrarna.

Det är inget nytt krav. Förra året motionerade tre socialdemokrater om just denna modell som en bit på vägen mot en delad föräldraförsäkring. Och medan Kristdemokraterna och Centern är emot, har flera ledande företrädare inom Folkpartiet sedan 2005 drivit på för samma utveckling som Socialdemokraterna nu vill se, och partiets kvinnoförbund Liberala kvinnor har delad föräldraförsäkring som ett krav. På socialdemokraternas kongress 2005 sade man, med en bestämd Göran Persson i spetsen, nej till fler kvoterade pappamånader, men nu har partiet under Mona Sahlin alltså svängt i frågan.

Idag tar pappor ut omkring 21 procent av föräldraledigheten, och med den rådande långsamma förändringstakten kommer det enligt TCO att ta 211 år innan uttaget är femtio-femtio mellan föräldrarna. Detta har så klart många konsekvenser för kvinnors position på arbetsmarknaden. Deras löneutveckling blir lidande och risken för diskriminering för den som förknippas med lång föräldraledighet är överhängande. Socialdemokraterna menar att med ett mer jämställt utnyttjande av föräldradagarna kommer kvinnors position på arbetsmarknaden att stärkas och föräldrarnas lika ansvar för barnen tydliggörs.

Den tragiskt låga nivån på uttag av pappaledighet blixtbelyser hur långt det fortfarande är kvar tills familjer i Sverige anser att män har ett lika stort och naturligt ansvar för barnen som kvinnor nu har. Det är inte särskilt svårt att punktera de argument som förs fram för att hävda familjernas ”fria val” mot statens ”förmynderi”. Till att börja med drabbar denna uråldriga syn på föräldraansvar alla kvinnor – även kvinnor som lever ensamma eller i homosexuella förhållanden, och de som inte ens har barn – och inte bara dem som faktiskt har barn och lever i en konservativ familjekonstellation.

Om kvinnors identitet ständigt länkas till hennes (verkliga eller av arbetsgivaren upplevda) roll som familjevårdare snarare än anställd, ja då har man en inbyggd diskriminering på arbetsmarknaden. Att det är först när vi lever i ett jämställt samhälle som vi alla kommer att behandlas jämställt, är en kanske uppenbar, men nog så viktig, slutsats. Och om ett steg på vägen dit är ”statsförmynderi” – vem har något att invända mot det? Inte de som vill ha verklig förändring, det är ett som är säkert. Barnledig pappa

Det andra starka argumentet är naturligtvis att barnen har lika stor rätt till alla som kallar sig föräldrar. Att ge sitt barn en chans att intimt och under lång tid få lära känna varje förälder är väl ingenting att ens ifrågasätta? Ändå gör många, och uppenbarligen alltför många män, just det.

Ett skäl som ofta brukar anges när uppdelningen av föräldraförsäkringen till största delen landar i kvinnans knä är att familjen på det sättet förlorar mindre ekonomiskt. Vilket skäl än detta är då bättre att använda för ett sammanlänkat krav: – Höj kvinnolönerna och uppvärdera kvinnors arbete inom vård och omsorg! Detta är krav som ställts i årtionden, och som inte blivit mindre relevanta under alliansregeringen. Ett annat krav som effektivt skulle underminera de ekonomiska argumenten bakom mäns minimala uttag av föräldraledighet är: – Höj föräldrapenningen till hundra procent av lönen!

Men det är naturligtvis inte bara ekonomiska betänkligheter som ligger bakom kvinnors oproportionerligt stora uttag av föräldradagar. Patriarkala idéer som bygger på att kvinnan är bättre lämpad att ta hand om hem och barn är fortfarande starka. Med den borgerliga regeringen, som bland annat infört kvinnofällan vårdnadsbidraget, har konservatismen fått sin renässans. Allt tal om att män och kvinnor kan använda sig av vårdnadsbidraget på ett jämställt sätt ter sig bara löjeväckande i ljuset av verkligheten, i Sverige och i de grannländer som länge haft ett liknande bidrag. Det är kvinnor, kvinnor, kvinnor som stannar hemma till låg ersättning och som förlorar lön och dyrbara pensionspoäng.

I den feministiska
backlash som råder är detta ett helt logiskt inslag i den borgerliga politiken. Och inte ska vi tro att en rörelse för mäns frivilliga uttag av fler föräldradagar kommer få det lätt under dessa premisser.

Det kommer att ta många år av kamp för att ändra dessa mönster och synsätt, och även med en röd-grön regering finns det inga skäl att hoppas på snabbt ökade kvinnolöner eller uppgraderad föräldrapenning. Men det är ändå vad vi måste fortsätta sträva efter –med eller utan en lagstadgad jämställd uppdelning av föräldraförsäkringen.

Läs tidigare ledare ur Internationalen

Världshistoriens bästa politiska filmer (Skåne)

Vi startar härmed en ny följetong där vi tipsar och listar världshistoriens bästa filmer. Den första följetongen blir ”Politisk film”, och första underkategorin är så klart Skåne. Samtliga filmer som vi tipsar om går att ladda ner om man klickar på titeln, och om man har ett nedladdningsprogram. Detta uppmanar vi så klart inte till, eftersom det är olagligt. Men filmerna går i de flesta fall att enkelt hyra, köpa eller låna på biblioteket. Håll till godo!

Maria Larssons eviga ögonblick marialarssons

Under 1900-talets första år vinner den unga arbetarkvinnan Maria en kamera på lotteri. Hon är då gift med diversearbetaren Sigfrid Larsson som är en hårt arbetande familjeförsörjare, kvinnokarl och periodvis alkoholmissbrukare. Maria är också mor till en barnskara som till sist ska komma att rymma sju barn. Fotografen Sebastian Petersson, kallad”Piff Paff Puff”, lär henne att fotografera och Maria kommer att se på världen och tillvaron med nya ögon. Grannar, krukväxter, barnen på gården, katten, allt kommer till liv i dessa bilder som ska vara i evighet medan allt annat förgår. Och med tiden berättar Marias bilder allt mer om det”nu”hon lever i – fattigdom och utveckling, vardagsglädje och krigsutbrott, ett helt samhälle i förvandling.

Kvarteret KorpenKvarteretKorpen

Filmen skildrar arbetarklassens situation i Sverige 1936. I centrum står en familj, där sonen vill bli författare, där fadern är en alkoholiserad livslögnare och drömmare och modern sliter för att de ska kunna överleva.

Pelle ErövrarenPelleErövraren

Om Pelle och hans far som i slutet av 1800-talet anländer med ett skepp svenska emigranter till Bornholm i Danmark. De får anställning på en herrgård där de hamnar längst ner på rangskalan och snart krossas deras drömmar och illusioner.

Den enfaldige mördarenDenenfaldige

Harmynte Sven växer upp i en liten by i Skåne under 1930-talet. Genom sitt handikapp har han svårt att göra sig förstådd och man kallar honom ”Idioten”. När modern dör utackorderas han till fabrikör Höglund, en hänsynslös man, som bara är glad när han kan skada någon. Men en dag talar änglarna till Sven; nu är tiden kommen att befria världen från Höglund.

Leve rättvisan, död åt äktenskapet!

Lisbetsalander
Lisbet Salander, Röda Lunds favoritkaraktär i böckerna

Äntligen! Historien som varit en riktig soppa verkar ha fått sig en lösning till slut. Girigbukarna, dvs pappan och brorsan till avlidne författaren Stieg Larsson har äntligen tagit sitt förnuft till fånga och ger 20 miljoner till Stiegs sambo Eva Gabrielsson. Från början ville pappan och brorsan inte att Eva skulle få någonting, trots att böckerna i dagsläget dragit in över 100 miljoner och trots att Eva och Stieg varit tillsammans i 30 år.

Varför uppmärksammar vi på Röda Lund detta då? Jo, vi har faktiskt varit inblandade i historien. Stieg Larsson, författaren till Millenniumtrilogin, har varit medlem i Socialistiska partiet i Umeå och skrev mycket för vår tidning Internationalen. I samband med hans död framkom att det enda testamente han skrivit skulle skänka hans tillgångar till Socialistiska partiet. Anledningen till hans testamente var att han åkte ner till Eritrea för att utbilda gerillasoldater. En sysselsättning som så klart medföljer vissa risker. Men istället för att kräva in några pengar släppte vi ett uttalande, där det bl.a. stod såhär:

Vårt parti deltar inte i arvstvister och köpslår inte om pengar. Vi har ingen relation till någon enskild här och önskar ingen någon skada. Vi står fast vid de ideal om rättvisa och jämlik behandling som också var Stieg Larssons. Vi menar att Stiegs livslånga relation med Eva Gabrielsson ska respekteras. Den otidsenliga svenska lagstiftning där äktenskapet ställs över alla andra parrelationer – såväl enkönade som samkönade – måste reformeras i grunden. Människor ska kunna leva ihop av eget val utan att riskera otrygghet och rättslöshet (läs resten av uttalandet här).

Vi har alltså hela tiden hävdat att just det som sker nu, att Eva också får del av arvet, ska ske. Vi tog också tillfället i akt att ge äktenskapslagstiftningen en riktig känga.

Skönt när folk tar sitt förnuft till fånga! Fast är inte 20 miljoner ganska lite jämfört med de ständigt växande över 100 miljoner som pappan och brorsan redan roffat åt sig? Fast jag hade ju själv inte klagat på 20 miljoner. Egentligen är det sjukt att enskilda människor kan få så mycket pengar överhuvudtaget. En ”ynka” miljon hade ju förändrat de flesta människors liv. Fast i det här sammanhanget kan jag inte låta bli att gratulera Eva ändå.

Läs även våra bloggkollegor: annarkia, LOKE, Röda Malmö, Svensson och Svensson igen.

Borgarblaskorna: Aftonbladet, Sydsvenskan, SvD, DN, Expressen, DB, GP

Till alla er som kommer efter

Röda Lund känner kärlek. Det är bra. Och därför delar vi med oss av kärleken. Den här är till alla barn därute som ska växa upp och ta sina steg på den här underbara jorden. All kärlek till er! Och all kärlek till alla ni föräldrar därute som kämpar och älskar och längtar och förstår att det finns inget vackrare än livet.

Ulf Lundell – Inte ett ont ord

Ulf Lundell – Tuff Match

Ulf Lundell – (Oh la la) Jag vill ha dig

Jag vill ut härifrån från drinkar och minkar och
den här rakbladsmusiken.
Jag vill ha dej för mej själv i en taxi på väg hem
genom nattrafiken.
Handen på höften.
Min hand istället och tungan i ditt öra.
Och finns det ingen taxi så snor jag en bil och
sen så får du köra.

Till alla kärlekskrigare

kärlek
Varför inte se den underbara filmen Juno? (Klicka)

Rött är kärlekens färg och idag känner vi på Röda Lund oss ovanligt kärleksfulla, så vi ger er en lista på sköna love songs. Här finns nog en favorit för alla oavsett musiksmak. Det spelar ingen roll om du tycker du är för tjock, för smal, för smart, för dum, för ledsen, för glad, för tråkig, för pratig, för blek, för mörk, för gay, för hetero, för bi, för ung, för gammal. Det finns kärlek för alla där ute, och har du inte hittat den rätte än så är han/hon där ute och letar efter just dig. Vi lovar.

Bob Dylan – You Belong To Me
Cat Power – Sea of Love
Lou Rawls – Lady Love
Michael Jackson – I Just Cant Stop Loving You
Sheila Nicholls – Fallen For You
Minnie Riperton – Lovin’ You
The Ronettes – Be My Baby-medley
The Beatles – Michelle
Cleopatra Stratan English -Ghita
The Cure – Just Like Heaven
Conway Twitty – Hello darlin’
Bill Medley & Jennifer Warnes – I’ve Had the Time of My Life

Läs: Fredrik Virtanen Prokrastinering: Bob Dylan – Christmas in the heart

Nej! Jesus gick inte på vatten…

HomovigselNu är det bestämt! Enkönade par får gifta sig i kyrkan. Från och med 1 nov ska de nya reglerna gälla. Flera hundra (tusen?) år för sent, men bättre sent än aldrig, tycker Röda Lund.

Sedan tidigare har enkönade par fått lov att gifta sig men då med en välsignelse i kyrkan där det formella skedde borgerligt. Skönt att Svenska kyrkan insett att en bokstavstrogen tolkning av bibeln är rena tokigheterna. Jag menar, vem tror på allvar år 2009 att Jesus bokstavligt gick på vatten?

Hoppas att de unkna typerna som är mot kvinnopräster och HBT-personer nu trycks tillbaka ordentligt inom både Svenska kyrkan och andra religioner. Allt det hat mot HBT-personer som fundamentalisterna skapat och upprätthåller har begränsat så många människors livsutrymme. Det är verkligen nog nu.

Själv tycker jag det där med giftermål är ganska tramsigt och onödigt, en vacker kärleksförklaring förvisso, men samtidigt har det ändå nåt gammalt över sig som luktar kontroll över kvinnors sexualitet. Men det gamla oket slipper ju de samkönade äktenskapen.

En behöver få en rättighet, som rätten att få gifta sig, innan en på riktigt har valet att välja att inte vilja gifta sig. Därför gratulerar Röda Lund till Svenska kyrkans beslut idag!

DN SvD