Avgiftssamhället- den sosseliberala drömmen

Äntligen har Malmö fått en ny bostadskö som samlar olika hyresvärdar i samma kö, Boplats syd. I kombination med att LKF (Lunds kommunala fastighetsbolag) under hösten gjort om sin hemsida för bättre tillgänglighet och sökfunktionalitet så är det en förbättring för alla de som drömmer om en egen liten lya i regionen.

Men man kan ju undra hur de resonerar som försvarar en avgift på 300 kr/år bara för att få stå i kön. Men hallå! Det var inte köandet vi vill betala för! Nu påstås det i och för sig att avgiften kan komma att sänkas för att så många ställt sig i kön. Det tänket är helt enligt marknadsprinciper- ju fler desto billigare. Har sossarna gått och blivit liberaler? Svar nej, dom är liberaler. Anders Rubin (s) resonerar som så att kön ska betala sig själv, enligt Sydsvenskan.

Röda Lund säger: det ska vara gratis att söka bostad om det så är 1 person i kön. I Lund är det än så länge gratis. Den dagen Lunds politiker skulle få för sig sånt trams som att ta betalt kommer vi att protestera högljutt eftersom det är en rättighet att ha en bostad, och det innebär också en rättighet att få söka bostad.

Istället för att fjäska för de privata värdarna som MKB (Malmö kommunala bostadsbolag) nu gjort för att få till stånd en gemensam kö borde Malmö kommun gratis administrera alla hyresrätter i Malmö.