Ekosocialister förena er!

Just i detta nu håller en propagandagrupp på att utarbeta en klimatkampanj. Det är unga SP:are som varit och är aktiva i Klimataktion och Klimax, och aktivister från COP15-dagarna i Köpenhamn. Tillsammans med SP:are, socialister och folk som stödjer oss och kampanjen kommer vi under våren att lyfta frågan om klimatet ytterliggare. Det kommer bland annat att synas här på Röda Lund, men också i en rad offentliga möten och aktioner. Är du intresserad av att bygga denna socialistiska klimatkampanj så ska du kontakta Socialistiska partiet på din ort. Kontaktuppgifter finns på SP:s hemsida. Vi måste bygga en klimatrörelse NU, och utarbeta ett alternativ NU. Innan det är försent! Den uppgiften har vi i SP tagit på oss, och är du socialist och klimatvän så är det bara att haka på.
Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

Idag skriver bloggaren Guldfiske en utvärdering om COP15. Den ska vi läsa. Samma sak med Fältbiologernas nya nummer som rapporterar om klimatrörelsen. Snart kommer Fjärde Internationalen hålla världskongress och diskutera och komma fram till analyser kring lösningar på klimatfrågan. Inom Fjärde Internationalen samsas experter på klimat med aktivister som kallar sig ”ekosocialister”. Vi fattar att det inte är kapitalismen som kan lösa klimatkrisen. Det är ju det systemet och den profitjakten som skapat den! Därför är miljöpartiets förslag om att sälja SAS helt omdömeslöst. Lägg ner inrikesflyget i Götaland och Svealand, säger jag.

En ny klimatrörelse född?

Är en ny klimatrörelse född? Det kommer visa sig de närmaste månaderna. Den biokris vi står inför är allvarlig, men rörelsemobiliseringen under COP15 – trots CJAs initiativ – visade på hur lång vägen kvar var att gå för att bli en rörelse av rörelser som klarar av att utmana både den gamla fosilkapitalismen och den ineffektiva ”gröna” kapitalismens dödsrace och tillväxtjakt mot undergången – i olika hastigheter. Snarare än att vara ett nytt Seattle tog COP15-mobiliseringen över toppmötesprotesternas och sociala forumens alla svagheter: risken att bli ännu en opionsrörelse fjärran från våra vardagsliv, fastna i forum som alternativmässor där alla försöker sälja sin egna lösning, gatuaktivister som rusar huvudstupa mot nästa aktionsmål i de ständiga försöken att avlegitimera de globala institutionerna.

Varje dag nya aktioner, nya aktionsplaneringar, nya polisraider, nya gatudemonstrationer, nya föredrag, nya utställningar. Men ingenstans under Köpenhamnsdagarna satt vi ner och verkligen diskuterade aktivister och organisationer emellan hur vi skulle ta med denna rörelse hem, vad vi skulle göra efter toppmötet, vad klimaträttvisa – ihopkopplandet av tillväxtkritiken, kampen om kontrollen och användandet av naturtillgångar, energi och allmänningarna, bemötandet av biokrisen och ekonomiska krisen – innebär för oss rent konkret, hur vi organiserar oss kring det och vilka maktmedel vi har för att faktiskt genomföra en kursändring. Nu börjar det hårda arbetet.

Läs hela texten: COP15 – Ett nytt Seattle?

Fakta om klimatet från Biology and Politics:
Felaktig slutsats av Miljöpartiet att staten bör sälja SAS
Januari 2010 var en ovanligt varm månad…
2009 näst varmaste året på 130 år: klimatförnekarna fantiserar vidare

Ett socialistiskt alternativ till klimatkrisen och kapitalismen: Kris, klass och klimat

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,