En hel planet att bygga om

Kanske är det just så här de ser ut? Tecknen för en epok som går i graven och ett världsekonomiskt system mot sitt slut. Kalabaliken i Köpenhamn med kaotiska frontlinjer som korsar varandra, ihåligt ekande kompromisser, globala överlevnadsfrågor kontra småskuren profit- och maktpolitik, upphävandet av nyss självklara demokratiska rättigheter, oro och bävan inför framtiden…

Det kapitalistiska industrisamhällets knappt tvåhundraåriga historia står i en mening vid vägs ände. Inte så att det tackar för sig och slår igen butiken. Tvärtom, dess hänsynslösa kraft och logik befinner sig på frontalangrepp mot sociala behov världen över och planetens själva livsförutsättningar. Men systemets seger efter ”realsocialismens” fall har också medfört att det numera innesluter alla de komplexa motsättningar som följer av den rika elitens utplundring av jordens mänskliga och materiella resurser. I klimatkrisen och försöken att hantera denna sammanstrålar detta myller av motsättningar kring behov mot vinst, ansvar mot kortsynthet, solidaritet mot egenintresse, härskande klasser och grupper mot underkastade. Allt nu visat upp inför välden som ett storartat skådespel med fattiga mot rika, mäktiga mot maktlösa och gatan mot parlamentet.

Röda Lund tycker Marx har rätt. Foto: PROGRESSIVE PHOTOS
Foto: PROGRESSIVE PHOTOS

Krisen kring klimatet uttrycker själva kärnan i den kapitalistiska modellens oförenlighet med en socialt och ekologiskt hållbar världsutveckling. Modellen byggde på en förbrukning av fossila bränslen och ändliga råvaror i en ständigt ökande takt. Därmed skapades den formidabla överlägsenheten gentemot tidigare produktionssätt som alla byggde på förnybara biologiska förutsättningar. Likt jordbrukets uppkomst en gång utgjorde ett jättekliv för den mänskliga arten kom industrialismen att skapa nya världar. Men istället för att utveckla den historiska möjligheten bort från knappheten till hela mänsklighetens fromma – och i förlängningen överskrida sin egen förutsättning i uttömningen av ändliga resurser – byggde industrikapitalismen in sig i galopperande förbrukning. Dess utveckling kom att bygga på att under knappt två sekel förbränna energi från kol och olja som lagrats upp under årmiljoner. Idag står vi med notan i skälvande händer när själva klimatet storknat av följderna.

Det handlar inte om väderleksrapporten – utan om förutsättningarna för vår tillvaro. Och att när dessa förutsättningar knakar alla frågor ställs på nytt – men i hisnande perspektiv.

Vem ska bestämma vår framtid – en härskande social och ekonomisk elit eller världsbefolkningens stora arbetande och ännu maktlösa massor?

Vad ska sättas främst, mänsklighetens och våra livsbetingelsers gemensamma omsorg eller fåtalets vinstintresse?

Hur ska våra tillgångar skötas – genom gemensam demokratisk hushållning och framtidsplanering eller som ett allas snikna marknadskrig mot alla?

Frågorna har ställts gång på gång i människans historia – inte minst av alla dessa försök att ersätta kapitalismen som strandade på misslyckade ansträngningar att imitera och hinna ifatt en utvecklingsmodell som var artskild från socialistiska ideal och ambitioner.

Kapitalismen som ekonomisk ordning är lika förbunden med exploateringen av människor och miljö som klassamhället med ojämlikhet. Det är uttrycken för detta vi sett i Köpenhamn när mäktiga kapitalintressen och deras ombud bland politiker och regeringar håller tillbaka nödvändiga åtgärder.

Men under trycket av klimatkrisen övertygas människor om att vår planet måste byggas om från grunden och längs andra principer. Vi känner dessa som allmänna linjer om det solidariska och jämlika ansvaret vi alla måste ta och utöva gemensamt. Men också som praktiska internationella erfarenheter av arbetande människors makt och inflytande över vardagen som gång efter annan erövrats – för att därpå trängas tillbaka.

Miljoner söker idag gemensamma, solidariska och demokratiska lösningar på överlevnadsfrågorna, från kampen för regnskogar och förnyelsebara energikällor till resursbevarande hushållning och klimaträttvisa. I denna globala ombyggnation finns inte plats för arbetslöshet, finansspekulation och kapitalistisk depression. Här behövs all mänsklig kunskap, kreativitet och förmåga. Här krävs målinriktad styrning av världens finansiella tillgångar – bort från den globala överklassens tärande lyxkonsumtion. Här måste det privata näringslivets profitstyrning, bonusjakt och ledarkulter träda åt sidan för de anställdas och brukarnas gemensamma skötsel för nödvändig nyttoproduktion.

Demokratiskt förvaltade allmänningar, nyss så utskrattade av nyliberalismen, är tillbaka på den ideologiska kartan. Insikten om att den största allmänningen av dem alla – vår planet i kosmos – måste skötas gemensamt för att överleva, lämnar inte längre plats för en föråldrad och destruktiv kapitalism.

Borgarblaskorna: Svd1 Svd2 Svd3 Svd4 Syd1 Syd2 Syd3 Skd1 Skd2 Skd3 AB1 AB2 AB3 DN DN2 DN3 DN4 Ex1 HD1 HD2

Lymmelattack på danska konsulatet i Malmö och Landskrona

Idag gjordes en aktion för att uppmärksamma den brutala behandling som de över 1000 personer som gripits i Köpenhamn under den gångna veckan gått igenom. På initiativ av SUF Malmö anordnades en manifestation idag vid danska konsulatet i Malmö. Ca 50 personer gick dit med buntband, sådana plastband som demonstranternas händer bakbands med i Köpenhamn, och ville gripa personalen på danska konsulatet i preventivt syfte då det finns risk att de begår brott mot de mänskliga rättigheterna. Men polisen hade hunnit stänga konsulatet innan demonstranterna hann dit och aktivisterna delade istället ut flygblad till förbipasserande.

Samtidigt gjorde Ung Vänster samma sak i Landskrona. Där gick demonstranterna in och läste upp sitt pressmeddelande inne på danska konsulatet under lugna former. Även de hade med sig buntband.

Aktionen stödjs av Socialistiska Partiet i Malmö och Lund m.fl. De danska lymmlarna heter polis och regering och inget annat. Övergreppen i Köpenhamn mot demonstranter är vidriga och fortfarande sitter tex talespersonen för Climate Justice Action Tadzio Muller häktad på mycket lösa och spekulativa grunder.

Läs pressmeddelandet: Idag griper vi i förebyggande syfte personalen på danska konsulatet.

Bloggat: SUF Malmö och Kommunisterna
Tidigare på Röda Lund:
COP15-delegater misshandlade av polis
Vittnesmål från fler av de gripna
Polisstaten Danmark är inte en rättsstat

Svd

Idag griper vi i förebyggande syfte personalen på danska konsulatet

PRESSMEDDELANDE

Preventivt gripande av dansk administration

Vi kommer idag att gå in på Danska kungliga konsulatet i Malmö på Stortorget och preventivt gripa personalen, detta för att förhindra fler massgripanden och på grund av att den danska staten bryter mot de mänskliga rättigheterna. Ett lands konsulat representerar nationen utomlands och den danska statens agerande är en fara för demonstrationsrätten. Danska polisen har i flera dagar under COP 15 använt massgripanden som taktik, utan egentlig grund. Man har hindrat människor från att uttrycka sin åsikt i demonstrationer där man försöker påverka toppmötet som beslutar om klimatets och allas våran framtid. Den danska polisen har stormat pubar och barer i Christiania, frihetsberövat nära ett tusental i lördagens demonstration, omhändertagit andra demonstrationer och utsatt de gripna för omänsklig och förnedrande behandling vid gripandena.

Ungefär så här kommer det gå till (Klicka)

– I lördags satt jag fyra timmar bakbunden i minusgrader på asfalten, polisen vägrade låta mig gå på toa eller sträcka på mig. Jag såg att de slog folk som försökte byta ställning, en del av de omhändertagna tog de av vantarna på och min kompis blödde runt handlederna efter buntbanden, som de använde som provisoriska handbojor på oss alla, och hon har fortfarande ont. Vi behandlades som djur. En kille i ett led bredvid mig kissade på sig efter att polisen ignorerade att han bett att få gå på toaletten i två, tre timmar, berättar Andreas från ockupantscenen – Malmö. Den danska polisen bryter mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I artikel 5 står det: Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och i artikel 9 står det: Ingen må godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas. FN är värd för COP 15, men har mötet i ett land som inte uppfyller de grundläggande mänskliga rättigheterna.

– Jag fick inte veta varför jag var omhändertagen, när jag frågade så struntade de i att svara. Vi fick trängas i burar inne på Klimat-Guantanamo och de som inte fick plats fick sitta i bussar. Burarna var fulla, fortsätter han. Den danska lagförändringen ”lymmel-paketet” kriminaliserar rätten att demonstrera. Det preventiva gripandet innebär att polisens misstanke om att du kanske ska begå någon form av brott kan leda till att du blir omhändertagen i 12 timmar, det räcker alltså att vara på fel plats vid fel tillfälle. Att stå i vägen för dansk polis kan leda till 12 timmars arrest, 40 dagar i fängelse, till och med 30 000 DKK i böter. I praktiken blir demonstrationsrätten selektiv och inte en rätt som omfattar alla. Danska staten omöjliggör civil olydnad genom de höga straffen trots att det är en metod som används av folkrörelser för att främja demokrati och mänskliga rättigheter, till exempel när den tidiga arbetarrörelsen skapade strejkrätten genom att gå ut i strejk trots att det var i strid med gällande svensk lag. Med den här lagstiftningen får polisen också större befogenheter att till exempel lägga sig i fackföreningars blockader, något som ska vara något för arbetsmarknadens parter att avgöra.

– Är Danmark på väg att bli en polisstat? De ska bestämma våran framtid, göra upp om klimatet och vi får inte ens tycka någonting. Säger Maja från SUF Malmö. Hon beskriver varför vi väljer att gå till konsulatet: – Den danska ambassaden är full med människor som representerar Danmark, de kallar sig fredliga men vi uppfattar situationen som hotfull och känner oss tvingade att ingripa så att de slutar att selektivt kriminalisera demonstranter. Det kan innebära att någon oskyldig blir gripen. En oundviklig, tråkig men nödvändig konsekvens för att säkerställa ordningen. De mänskliga rättigheterna måste följas.

De organisationer som står bakom aktionen är: Syndikalistiska ungdomsförbundet – Malmö, Syndikalistiska ungdomsförbundet – Lund, Aktivitetshuset Utkanten, Mangla, Socialistiska Partiet – Lund, Socialistiska Partiet – Malmö, Socialistiska Partiet – Hässleholm, Bang FC, Sveriges Kommunistiska Parti – Malmö, Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund – Malmö, Lundabor mot nedskärningar, Ockupantscenen – Malmö, Planka.nu – Skåne, Hardqueer, Motarbetaren, Förbundet Allt åt Alla – Malmö

Svensson: Fascistiseringen av samhället
Proletärbella: Polis misshandlade COP15-delegater

SDS AB AB2 AB3 SvD SvD2 SvD3 EXP EXP2 SKD SKD2

COP15-delegater misshandlade av polis

Polisen använder batong mot fredliga delegater. Foto: NIELS CHRISTENSEN

Under gårdagens Reclaim Power-aktion försökte 200 personer att gå ut från Bella Center för att möta demonstranterna på gatan utanför för att tillsammans hålla ett peoples summit meeting. De delegater som ville gå ut för att hålla ett alternativt möte blev misshandlade av polisen med batonger. Enligt danska modkraft hotade polisen med att arrestera de som lämnade Bella Center och ta deras ackrediteringar.

12.36 Modkraft’s correspondent tells that the People’s Assembly is also being held inside Bella Center. This is because delegates are forbidden from leaving the area. Police say that they will arrest them if they attempt to come out. Several delegates that tried to come out and establish a people’s meeting with the activists have been beaten with batons.

Danska tidningen politiken.dk skriver också om händelsen och intervjuar en del av de delegater som blivit utsatta för batongslag. Jag citerar fritt från artikeln (min översättning):

Dorothy Guerrero var ackrediterad delegat från Fillippinerna och organisationen Focus on the Global South. Hon säger att ”polisens hantering av händelsen chockerar mig verkligen. På Fillippinerna är vi vana vid att polisen uppför sig våldsamt, även mot fredliga demonstranter. Men jag hade aldrig föreställt mig det i ett land som Danmark”.

Så, var är ni nu, alla frihetsvurmande liberala och förljugna ledarskribenter och journalister? Inte ett ljud om detta i svensk media so far.

Här finns ett bra videoklipp från the guardian från onsdagens demonstrationer. Ca 7 minuter in i klippet syns när polisen tar fram batongen mot delegaterna. Naomi Klein är en av de många som intervjuas i videon.

Borgarblaskorna om COP15 rent allmänt: Sds1 Sds2 Sds3 Skd Svd1 Svd2 Svd3 Dn

Vittnesmål från fler av de gripna

Förvirringen kring vad som faktiskt hände vid demonstrationen i Köpenhamn igår verkar vara stor. Efter att ha läst vittnesmål från personliga vänner på Facebook, internetforum och alternativa mediesajter och läst de många ögonvittnesberättelser som börjat läcka ut vågar jag mig på att säga följande.

Det över 900 människor som säckades in igår gick nästan längst bak i demonstrationen. De som stod för oroligheterna, dvs kastade några stenar och sköt raketer hade då i viss utsträckning hunnit blanda sig med olika delar av resten av demonstrationen. Bland de som gick nästan längst bak fanns vissa svartklädda, förvisso, men där var stämningen lugn vid tillfället då polisen slog till. Som tidigare nämnt så var det en blandning av folk som blev säckade, bla Greenpeace, Rättvisepartiet Socialisterna, svenska SUF mm.

Looking for freedom (klicka)

De som blev säckade upplev att det kom plötsligt, utan någon förberedelse och utan att ha föregåtts av oroligheter vid det tillfället som de blev säckade. Många tror att det var väl förberett av polisen. Vissa påstår tom att några civilsnutar provocerande kastade lite flaskor för att motivera ingripandet. Polisen ville visa framfötterna nu när den nya lagen gav dom chansen, dvs den nya lag som gör att människor får hållas i 12 h i preventivt syfte.

Detta betyder att dom bilder ni sett på folk som kastat stenar på fönster,sannolikt inte är samma personer som blev insäckade. Dessa händelser skedde nämligen vid två olika tidpunkter och platser i demonstrationen. Överhuvudtaget var det ganska rörigt i demonstrationen och olika block blandades hejvilt. Ytterligare en anledning till att polisen inte ska göra så huvudlösa ingripande.

Ytterligare ett vittnesmål av Becherovka:

Hade en överjävlig kväll igår. Gick i demon med två vänner, flickvän och hennes föräldrar. Uppfattade aldrig riktigt vad som starta insäckningen, såg nån flaska som slängdes mot polisen, men vet inte om det var innan eller efter de börja insäcka. Det hela gick dock extremt snabbt och verkade väldigt planerat, som att de bara vänta på en signal. Uppfattade att majoriteten av de gripna inte var maskerade ö h t, inkluderar hare krishna och greenpeace.

Några av oss fick sitta bakbundna på asfalten i 4-5 timmar i minusgrader. Det var svinkallt, folk spydde och pissa på sig eftersom ingen fick gå på toa. Nån svimmade men fick ligga kvar. Jag slussades in i en buss där jag satt 2 timmar, fortf. inget vatten eller toa trots att folk var desperata och bad om det. De som var högljudast släpades ut och var borta5 min, kom tillbaks och var knäpptysta. De som pissa på sig blev utsläpade och fick ett knä i ryggen och folk ligga kvar på asfalten. Därefter satt jag runt 9 timmar i deras små jävla burar, runt 10-14 personer i varje som var runt 8-10m2.

De gick in då och då med pepparspray och släpade ut enskilda. De tog även alla filtar, liggunderlag och bänkar som straff för att folk protesterade, varav vi fick sitta på asfalten. Ibland gick de runt med hundar runt burarna för att skrämma folk. Folk höll dock ihop väldigt bra och det var rätt schysst stämning, trots omständigheterna. Det hela var jävligt kränkande och dessa ”preventiva” lagar skapar förmodligen väldigt mycket hat mot polisen, i synnerhet bland alla de som inte tidigare varit politiskt aktiva.

Till sist släpptes vi mitt i natten, tog 2 timmar att ta sig till mitt boende. Blev lite långt, men skönt skriva av sig lite…

Läs även RS Göteborgs version av vad som hände dem.

Bloggat: Svensson

Borgarblaskorna: Sydsvenskan: Skarp kritik mot danska polisen, Polisen: ”Vi har lagen på vår sida”

Polisstaten Danmark är inte en rättsstat

Klimatfängelset med plats för 350 personer var helt fullt igår.

Det är lätt att förfasa sig över hur människor behandlas i diktaturer som Iran och Saudiarabien. Det är lätt att förfasa sig över bristen för demokrati för miljontals människor världen över. Men det är dags att även kasta ljuset mot vad som händer mitt ibland oss, mindre än en timmas resa över Öresund.

Hårdare tag! Ge dom vad dom förtjänar! Dom våldskåta psykopaterna får skylla sig själva! Sådana saker får vi allt oftare höra från högerspökena i både den danska och svenska regeringen och dess medlöpare. Precis timat till klimattoppmötet i Köpenhamn införde den danska högerregeringen den sk ”lömmelpakken”, eller lymmelpaketet på svenska, som totalt satt rättssäkerheten ur spel. Bland mycket annat innebär den nya lagen att polisen har rätt att omhänderta vem de vill i 12 h utan någon som helst brottsmisstanke och att det kan ge 40 dagars fängelse att inte lyda polisens uppmaning.

Så här satt över 900 personer med bakbundna händer i flera timmar på kall asfalt

Igår fick vi se prov på de nya lagarna när uppemot 1000 personer omhändertogs i sk förebyggande syfte. Ett mycket litet fåtal av dessa hade slängt gatsten under ett tidigare tillfälle under demonstrationen samt använt fyrverkeripjäser. Därför valde polisen sedan att stänga in en del av hela demonstrationen. Bland de som fastnade i fällan var Greenpeace och Hare Krishna. Det låter som ett skämt men det är det inte, utan det är fullaste allvar. Rättssäkerheten är totalt satt ur spel.

Några ögonvittnesmål från de omhändertagna i Köpenhamn (min fetstil):

Från motkraft:
”En man med magsmärtor ligger avsvimmad har sagt till i en timme, bakbunden på gatan ingen doktor, snart säger polisen.”

Okänd: ”I don’t care about climate justice anymore,

please just give us normal justice!”

Händerna var bakbundna med hårt knutna plastband som skar in i händerna

Signaturen thollingby:
”Helt utan förvarning kommer det massa snutar och anfaller oss i ryggen, vi säckas in (tillsamans med delar av RS) och står och undrar vad fan som händer och om vi inte kommer få fortsätta att gå snart i kanske 30 (?) minuter. Vi blir satta i fiskbensställning med buntband runt händerna bakom ryggen (med Hare Krishna som sagt…) och får sitta där i typ 3 timmar.

Polisen låter inte folk gå på toa ens när de gråter för de är så kissenödiga, eller röra sig när det fått kramp i benen o dyl. (även gammla gubbar och tanter sätts i fiskben), man skakar av köld och vissa får tom panikattacker och spasmanfall.
Sen blir man tagen till en buss med inplastade säten (så inte ev nedkissningar blir så jobbiga) och ivägkörd till lill-guantanamo, i flera timmar med armarna i buntband bakom ryggen (sen bytte de dock så man fick ha dem framför sig istället i min buss) och fick totalt sitta i 5,5 timmar i bussen innan jag får uppge namn och bli släppt på en busshållplats (slapp alltså guantanamoburarna). Snuten förklarar glatt att de har rätt att hålla folk i 12H ”utan anledning” :)”

Signaturen drgoodandsexy:
”Snuten kom helt plotsligt flygande fran sidorna och sackade oss, sjalv har jag suttit 5+timmar med handerna lasta pa ryggen, hade tur som var bland dom forsta som hamnade i buss, manga andra har suttit flera flera timmar pa gatan nu. Ingen tillats ga pa toa, och vuxna, nyktra manniskor har tvingats pissa pa sig. Helt absurt, folk nekades lakarvard mm.”

Från Indymedia.dk:
”And there we sit for 3½ hours – literally freezing our asses of, not to speak of the pain from the all too tight plastic cufs. People wet their pants and faint. There are many hundreds. Even the Krishna people get put on the cold ground, wearing thin robes and all.”

Se filmen inifrån klimatfängelset i Valby på Sydsvenskan-TV. Det var här en del av de nedpissade oskyldiga satt i timmar efter att ha frusit på kall asfalt.

Bloggat: Svensson, RS Göteborg
Tidigare: Röda Lund
Borgarblaskorna: Sds1 Sds2 Sds 3 Sds 4 Skd2 Skd1 Skd2 Ex1 GP1 GP2 HD AB AB2 Svd1 Svd2

Megademon i Köpenhamn – vilken upplevelse!

Samling under NPA:s fanor

Vissa siffror talar för att uppemot 100 000 människor demonstrerade för klimatet i Köpenhamn igår. Världens största demonstration någonsin för klimatet och en av de största demonstrationerna i Köpenhamn någonsin- wow! Röda Lund var naturligtvis på plats och demonstrerade tillsammans med bloggkamraterna Biology and Politics, Svensson, Trotten, Proletärbella, Röda Göinge och Röda Malmö. SP:are från Stockholm, Göteborg, Lidköping, Malmö, Uppsala, Lund och Hässleholm var där. Hade vi tänkt till lite före skulle man ha gjort en särskild ”Socialistiska Bloggblocket”-banderoll.

Vi gick i Action Now-blocket tillsammans med danska Enhedslisten och franska NPA (Nya antikapitalistiska partiet). Fanorna vajade också från vänsterblocket i Portugal och Syriza i Grekland. Någonstans fanns våra belgiska kamrater men de hittade vi aldrig i villervallan. Britterna träffade vi, men var var tyskarna, polackerna och italienarna?  Socialistiska Partiet är medlemmar i världsorganisationen Fjärde Internationalen och vi har därför kamrater i alla världens hörn. Den populäre franska presidentkandidaten Olivier Besancenot från NPA var också där och skänkte oss lite stjärnglans. För många svenskar är han nog okänd men i Frankrike är han en politisk superstar.

Olivier Besancenot
Olivier Besancenot till höger på bilden

Vid samlingen på Christiansborgs Slodsplats var folk som packade sillar, det var så mycket folk att det knappt gick att vända sig om. Röda Lund insöp stämningen av folkfest och var glada att Enhedslisten hade skitstora lila heliumballonger som riktmärken för samlingsplatsen, annars kanske vi aldrig hade hittat varann i vimlet. Att svarta blocket ”tjuvstartade” och klöv vårt block mitt itu vid avmarsch underlättade dock inte.

Fransmännen var hejare på att skandera slagord och deras favorit var nog A-Anti-Antikapitalista som de ropade hejvilt. Tyvärr gjorde min bristfälliga franska att jag inte förstod deras mer avancerade slagord. Nåja, svenskarna var inte dåliga vi heller.

Demonstrationen väl framme vid Bella Center på kvällen

Väl framme vid Bella Center hade det hunnit mörkna och jag tror många hade ont i fötterna efter den 7 km långa marschen. Vi spriddes ut över Köpenhamn och över Skåne, och jag vet att vi var väldigt nöjda över att ha deltagit i någonting så här stort. Det var först när jag kom hem och såg TV-bilderna tagna med helikopter som jag förstod omfattningen av demonstrationen. Som våra engelska kamrater skulle ha sagt ”It was huge!”

Bloggat: Biology&Politics, Röda Malmö, Svensson, Jöran Fagerlund

Borgarblaskorna: Sds1 Skd1 SvD1 SvD2 DN1 DN2 GP1 GP2 AB Ex

Praktisk info inför klimatdemon i Köpenhamn

För alla er som vill hänga med eller träffa och snacka lite med kamrater från Socialistiska partiet innan, under och efter den stora demonstrationen på lördag så är det här man hittar oss och de här tågen vi kommer att ta:

Avg Lund C: 10:17 (samling 10:00 Lund C, tunnelnedgången vid centrumsidan)
Missar ni det tåget går nästa från Lund C kl. 10.39 och Malmö C kl. 11.02
Avg Malmö C: 10:42 (samling 10:30 Malmö C för Malmöfolk utanför huvudingången till Centralstationen)
Ank Köpenhamn C: 11:17

Anledningen till att vi ska vara ute i så god tid beror på att det väntas vara stora problem och förseningar vid gränsen. Tiderna vi tagit från Skånetrafikens tidtabell kommer förmodligen inte att gälla i praktiken. Observera att gränskontroll är införd så ta med pass/godkänt ID-kort.

Köp alltid biljett innan du går på tåget för på själva tåget är det mkt dyrare. För er som ska åka över flera gånger föreslår vi att ni skaffar ett sk jojo-kort på Skånetrafikens Kundcenter i god tid före lördag och laddar det med lämpligt belopp. Genom att åka med jojo-kort får ni 20-30% rabatt.

Kostnad enkel resa vuxen (över 15 år) Malmö-Köpenhamn:
105 kr kontant – 84 kr jojo-kort
151 kr jojo-kort med biljetten duo/familj som gäller två personer som åker tillsammans.

Demonstrationen börjar kl. 13 på Christiansborg Slotsplads, karta här. Som ni ser är det en bit från centralstationen (som på danska heter Kobenhavn Hovedbanegarden) men det kommer att vara så mycket folk att det förmodligen bara är att gå med strömmen dit. Hittar vi inte varandra på tåget, så träffas vi vid samlingen kl 13 i Action Now- blocket. Leta efter SP-fanor, NPA-fanor eller Enhedslisten/Red Green Alliance/SUF-fanor.

På kvällen efter demon umgås vi med lite god mat och dryck.

För de som är kvar på söndagen kommer vi att ha ett Fjärde Internationalen-möte av mer informell art klockan 11:00. Troligt är att vi då diskuterar FI:s klimatresolution och världskongress. Mötet äger rum i SAP:s lokaler i Enhedslistens hus på Studiestraede 24 (karta). Det är nära Ströget och Rådhusplatsen.

OBS! Lördag 12 december kl. 22:00 till söndag 13 december kl. 08:00 kommer det vara ett större avbrott på Malmö C. De flesta tågen utgår då från Svågertorp (Malmö syd) eller Lund. Mer om ändringarna. Skånskan: Ökad trängsel väntar på Malmö C

Click it! Action Now!

Kontakta SP/Röda Lund på lund(at)socialistiskapartiet.se om du vill veta mer. Även kamrater som inte är medlemmar i SP kan och bör kontakta oss. Det kan vara om ni inte är från Skåne, kommer ensamma, eller några få och känner att det är tryggare att gå med en större grupp erfarna svenskar i olika åldrar som kan Köpenhamn, eller bara har någon enkel fråga av praktiskt natur. Det kan vara en förälder som vill veta mer och är lite orolig för att sitt barn åker till Köpenhamn, eller någon som har svårt att hitta sovplats.

Det går förstås också bra att ställa enklare frågor här på bloggen. Vi ses i Köpendansk!

Läs också Röda Malmö: Köpenhamn i media och Vad händer under Köpenhamnsmötet? samt Biology&politics

Socialistiska partiets svar på klimatkrisen: Kris, klass och klimat

SvD SvD2 SvD3 SvD4 SKD SDS SDS2 SDS3 SDS4 AB Exp KVP KVP2 KVP3

Protestera! Snacka inte skit!

jordklotiväxthusNu kommer det snart att snackas väldigt mycket skit. Den 7-18 december kommer världens ledare att träffas i Köpenhamn för att försöka få fram ett nytt klimatavtal. Som vanligt kommer de rika länderna med Obama i spetsen att inte göra ett dugg medan de fattiga länder där människor redan dör av klimatförändringarna har minst att säga till om. Som vanligt kommer de rikas vinstintressen att värderas högre än fattiga människors liv. Det är så kapitalismen fungerar.

Därför kommer Röda Lund att vara på plats i Köpenhamn under klimattoppmötet. Det kommer att vara demonstrationer, aktioner och olika sorters protester av människor från hela världen. Det kommer att bli skitkul men också viktigt. Rikingarna kommer inte att fixa ett bra avtal för att de är snälla och goda utan det är först när de tvingas till det som någonting händer. Så åk dit och sätt press på kostymnissarna! Ta klimatfrågan på allvar, som Röda Malmö skriver!

Klimatforskarna är i alla fall nästan helt överens om att det sker en global uppvärmning som människan till mer än 90% är skuld till. En bra början för att på ett lokalt plan förändra detta vore om vi fick gratis kollektivtrafik i Skåne. Om fler åkte kollektivt skulle färre köra bil och utsläppen skulle minska. Dessutom, hur många gånger har vi i Lund inte tvingats stanna hemma för att vi inte haft råd att åka till Malmö? Samtidigt som de rika kör runt i sina flashiga bilar. Det är inte rättvist.

Men vad gör Skånetrafiken? De inför ett nytt kort i höst som förutom att det är lika dyrt som vanligt att åka ska innebära en massa extra småutgifter. Puckon! Det är redan alldeles för dyrt som det är!