Styrkeförhållandena måste förändras

Med anledning av partiledardebatten:

Sedan 1980-talet har hela det politiska livet förskjutits åt höger i takt med den nyliberala marknadsomvälvningen. Folkligt inflytande har minskat, samhällsklyftorna har vidgats och kapitalets makt har ökat. Det politiska etablissemanget har anpassat sig till detta – och i många fall varit aktivt pådrivande. Det gäller även för den s k ”oppositionen”. Ja, det är ju faktiskt under (s)-regeringar vi upplevt en mycket stor del av de avregleringar och marknadsanpassningar som idag ökar klyftorna och undergräver demokratiskt inflytande.

SP:s övertygelse är att denna utveckling bara kan brytas genom förändrade sociala styrkeförhållanden. Med det menar vi att sociala rörelser – fackföreningar, sociala forum, protestaktioner mm – växer sig så starka att ingen kan nonchalera dem. Det är därför vi lägger vårt huvudsakliga krut på att få sådana rörelser att växa, snarare än arbeta parlamentariskt.

Varje negativ kompromiss i riksdagen från vänsterkrafters sida försvagar möjligheten av en underifrånrörelse; av klasskamp. De breda grupper av arbetande och arbetslösa som skulle kunna förändra politikens själva förutsättningar demoraliseras, stöts bort från arbetarrörelsen och vänstern, blir politiskt likgiltiga eller lyssnar på populister av olika slag.

Från dagensarbete.se

Styrkeförhållandena i samhället försämras därmed ytterligare, och hela den politiska dagordningen vrids i en ond cirkel än mer åt de välbeställdas frågor och bekymmer – vilket ger ännu sämre förutsättningar för de parlamentariska kompromisserna. V sitter fast i denna fälla.

De ser sig tvingade att acceptera färden högerut i utbyte mot en och annan, ibland nog så betydelsefull reform. Därför tvingas V också höja tonläget i närmast frasradikal riktning, i synnerhet gentemot den yngre generationen, för att kompensera för stödet åt regeringspolitiken.

Vi i SP förkastar inte alla parlamentariska kompromisser, men dessa måste vara helt underordnade dagens huvuduppgift att lägga all kraft på att bygga upp och mobilisera till socialt motstånd och rörelser mot hela den marknadsliberala politik som så övermäktigt dominerar vårt samhälle. Här är vi ”absolutister”: Absolut nej till sociala nedskärningar, privatiseringar och marknadsutsättningar av den gemensamma välfärden. Absolut nej till företagsnedläggningar och utflyttningar av profitskäl – vetorätt för de anställda. Absolut nej till försämringar av socialförsäkringar, till arbetslöshet och social nöd.

AB AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 AB7

Är det vettigt att folk sover ute?

Smultronstället på Kävlingevägen ockuperat (Klicka!)

Rektorn på universitetet här i stan tror att bostadskaoset kommer fortsätta detta år. Och det kommer det förstås, eftersom inget drastiskt har hänt. Han säger till Sydsvenskan att

”Det stora bekymret är att det inte är någon ordentlig fart på bostadsbyggandet, varken i Lund eller i kommunerna runt omkring. Möjligen med undantag för Landskrona.”

Själv har han låtit en bostadslös student bo på hans soffa under hösten eftersom denne inte – trots tappra försök – lyckats hitta tak över huvudet. Det är ett hårt och kallt Sverige vi lever i, men det är också underbart att se ljusglimtarna som ovanstående rektors insatts eller de modiga ockupanterna som under hela förra året satte bostadsfrågan på dagordningen. Mer sånt önskar vi för 2010-talet.

Det fanns f.ö. bara ett enda parti i Lund som stöttade ockupanterna. Både praktiskt, fysiskt och moraliskt. När vänsterpartiet stod utanför den ockuperade fritidsgården Romano Trajo och gjorde käcka ”här är vi”-intervjuer befann sig medlemmar i Socialistiska partiet inne i fritidsgården och deltog i arbetet med barnen och ungdomarna. När fullmäktigeledamot Hannah Gunnarsson från (v) reste sig upp och skrek åt ockupanterna att ”Ni bara förstör!” så spreds Socialistiska partiets stöduttalande. När den ledande vänsterpartisten Mats Olsson tog avstånd från ockupationer hotades flera medlemmar i Socialistiska partiet med åtal för grovt olaga intrång. Sossarna och Miljöpartiet var det knäppt tyst ifrån. Likaså från gubbarna i Demokratisk Vänster. Så ser det ut. Vi står för vad vi säger och gör  – det har vi alltid gjort – och vi agerar.

Smultronstället på Kävlingevägen raserat
Smultronstället på Kävlingevägen raserat (Klicka!)

Det är alltså lysande när rektorn sällar sig till protestvågen mot vår usla bostadssituation, och inte minst gör något själv. Det är mer än vad Klette och Helmfrid i kommun-toppen gjort. De sitter väl på sina rövar och tittar på medan folk går ute i rekordkylan utan hem. Fastighetsägarna skrattar hela vägen till banken. De har inget intresse av folk som går hemlösa så länge de inte har kulor att betala med. Det gäller så klart även LKF som lyder under marknadslagarna och styrs av girigbukar med feta löner. Tidningen Hem & Hyra skriver i novembernumret att LKF 2008 gjorde en vinst på 5 661 kronor per lägenhet. Ett för dom ovanligt dåligt resultat, då vinsten 2006 låg på 11 400 kronor per lägenhet. Det är drygt 5 och 11 tusen som vi betalat för mycket i hyra. En weekend för två i Köpenhamn respektive en veckas charter för två till Lanzarote.

Det gäller att sätta stopp för denna utveckling. Nu, och inte sen. Det gäller oss alla, för när du minst anar det kan även du stå utan bostad. Eller ditt barn, eller din mor eller far. Du kanske av olika anledningar hamnar i skuldfällan och tvingas sälja allt du har. Då behöver du hjälp, och den hjälpen ska du få. Men bara om vi får väck byråkraterna och politikerna som bara tänker på sig själva. Vi är många därute som slåss för en bättre värld. Men vi måste vi bli många många fler, och vi måste hjälpas åt och se varandra i ögonen och säga: ”Jag litar på dig”.


Det är inte SD som är problemet

”Mitt förslag går i korthet ut på att för varje mandat som Sverigedemokraterna får i riksdagen avsätter de övriga partierna lika många av sina egna mandat, i proportion till sin storlek. Dessa mandat används för att bilda ett ”anti-parti”.”

Så skriver ”filosofen” Martin Peterson i den mörkblå blaskan Svenska Dagbladet idag och man undrar om filosofen pimplat för mycket glögg och akvavit under julhelgen. Han fortsätter – och här blir det riktigt tragikomiskt:

Heja USA (Klicka)

”Exempel: Om Sverigedemokraterna får 25 mandat och deklarerar att de avser rösta ja till ökade satsningar på undervisning i historia avsätter de övriga partierna lika många mandat, i proportion till sin storlek, och ger dessa 25 ledamöter till uppgift att rösta nej till förslaget om ökade satsningar på historia, oavsett vad ledamöternas egna partier har för uppfattning i sakfrågan.”

För min egen del kan jag bara säga: Om jag suttit i riksdagen hade jag omedelbart röstat för ett sånt förslag, oavsett om det är Moder Maria eller Hin Håle själv som kommit med det. Allt annat vore politiskt självmord och ett hån mot det svenska folket i allmänhet och våra barn i synnerhet. På samma sätt hade jag röstat mot en försämring av a-kassan eller en skattelättnad för miljonärer. För svårare än så är det inte. Politik är att vilja, som Palme sa, men vad dagens politiker pysslar med är snarare ovilja. Ovilja att stå på landets befolknings sida.

Istället lever dom sina egna inpyrda liv i riksdagens korridorer där de springer runt med ett koppel av uppassare och feta löner och pensionsprogram. Alla partier i riksdagen – från höger till vänster – är bara olika varianter på samma sorts proffspolitiker som vi svenskar är förbannat trötta på. De har inget nytt att komma med. Särskilt inte när både sosseregeringar och moderat-ledda regeringar de senaste 20 åren på punkt efter punkt anpassat sig till den politik som en gång i tiden fick folkpartiets ledare att resa sig upp ur TV-soffan i protest mot pellejönsarna i Ny Demokrati. Avskärmade mot folket har de med berått mod fört över miljarder från det offentliga – från välfärden – rakt ner i fickorna på spekulanter och rikemän. Privatiseringar, strejkförbud, attacker mot arbetsrätten, kommunalisering och därmed försämring av skolan, budgettak och EU-medlemskap.

Här är några förslag – som istället för SD:s vara eller icke vara – borde diskuteras och genomföras:

  • Sänkning av arbetstiden till 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
  • Stressen och utbrändheten bland svenskarna har exploderat. Det har påverkat våra barn så att de skär sig i sina armar och tar livet av sig i ren desperation. Många – framförallt kvinnor – är fast i deltidsfällan där de knappt har råd med mat i slutet av månaden därför att lönen inte räcker till. Detta samtidigt som Sverige producerar mer -och möjligheterna till ett gott liv för alla är större än någonsin. Detta samtidigt som folk går utan arbete och inget hellre vill än att ha ett jobb.

  • Kraftig beskattning av inkomster över 30 000 per månad
  • Dels för att välfärden kostar pengar, och dels för att vi måste omfördela landets rikedomar. Det är de rikaste i samhället som är de som tynger mest på klimatet. De är de stora bovarna – med sina Thailandsresor, bensinslukande stadsjeepar, och vältrande i eltörstande elektronik i varje rum – som gör de största avtrycken i förstörelsen av vår planet. Det är inte studenten eller städerskan som tar bussen varje morgon och som lever i dåligt uppvärmda lägenheter.

  • Stopp för vapenförsäljning och stöttande av USA:s krigsäventyr
  • Ställ om det svenska försvaret till att ta hand om Sverige! Gör om det till ett folkligt försvar som stöttar upp i den nödvändiga klimatomställning vi behöver. Istället för vapen bör vi satsa på solenergi, vatten -och vindkraft. Istället för militärövningar i skogen bör de som gör värnplikten arbeta med att bygga ut tågnätet, värmeisolera och rusta upp hus, och lära sig solidariska värden i kontakt med gamla, barn och sjuka. Istället för att döda och ockupera borde vi skicka ut brigader som hjälper flyktingar i sina närområden så att de slipper utnyttjas av hänsynslösa människosmugglare eller trafficking-profitörer. Varför inte bygga upp ett konkret samarbete med de som i Iran nu kämpar för demokrati? Hjälpa dom att bli kvitt diktaturen och stötta goda och progressiva krafter med material och ekonomiska muskler? Ett Sverige vi kan vara stolta över!

Men inget av ovan gör våra regeringar. Så vad är problemet med SD? Det är i själva verket mot Sahlin och Reinfeldt vi borde bygga värn. De som verkligen förstör och hotar. Vi kan inte mota djävulen i grind förrän vi tagit hand om den redan förekommande djävulskapen.

————————-

Ni har väl inte glömt att skriva under uppopet för att Rädda Vårdcentralerna i Malmö? Klicka på bannern ”Lindängen ska leva!” uppe i vänstra hörnet!

SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 AB AB2 SDS SDS2 DN DN2 DN3

En hemsk jul i Trollhättan!

Uttalande från Socialistiska partiet:

Några dagar innan jul meddelar ägarna i General Motors att de lägger ner SAAB. Några dagar senare spekuleras det åter om en eventuell köpare. I bägge fallen avgörs människors öden av höga herrar långt borta. Det är hemskt att folk får behandlas på detta sätt.

En nedläggning är ett dråpslag mot de anställda, deras familjer och hela bygden. Men Maud Olofsson och resten av regeringen fortsätter att titta på. Enligt deras sätt att tänka finns det inget man kan göra. Företag kan bara drivas av privata intressen och det som inte är lönsamt på en marknad måste bort.

Klicka och låt dig inspireras!

Men finns det inte andra sätt att se på saken? Jo vi socialister tror det.

Förutom att kostnaderna för samhället nu kommer bli enorma bara för att lägga ner så förstör man vid en nedläggning också ett enormt värde, nämligen det värde som utgörs av all samlad kunskap och yrkesskicklighet hos SAAB:s alla anställda. Istället för uppgivenhet inför detta vansinne borde produktionen socialiseras och ställas om. Socialisering kan vara ett första steg att rädda jobben – glöm inte att kostnaderna ändå bärs av samhället, inte av ägarna. För självklart måste staten garantera jobben. Men en socialisering skulle också kunna vara en möjlighet för att ställa om produktionen. Bensinbilen måste ändå med all kunskap om klimatkrisen och oljans slut bli en parentes.

Istället behövs offensiva satsningar för klimatomställning av fordonsproduktionen, satsningar på kollektivtrafik, förnyelsebar energi o s v. Detta kräver naturligtvis fortbildning och skolning. Det kräver också samverkan med forskare och med miljörörelsens olika delar. Men framförallt kräver det här och nu en arbetar- och fackföreningsrörelse som inte står uppgiven inför kapitalismens vansinniga slöseri med mänskliga resurser.

Staten måste garantera jobben!
Socialisera SAAB under de anställdas kontroll!
Ställ om produktionen för klimatsmarta lösningar!

Socialistiska partiet 20 december 2009


Bruce Springsteen – My Hometown

GP1, 2, 3, 4, 5, SVD1, 2, 3, DN1, 2, 3, 4, 5, GT1, 2, 3, AB1, 2, 3, 4, 5

Det är kapitalismen, pucko!

Klicka för Moore om kapitalismen

På ett nästan övertydligt sätt vävs nu kapitalismens ekonomiska kris och dess klimatkris samman. Samtidigt som klimattoppmötet slutar i dunderfiasko beslutar tretton GM-ledare att västra Götaland ska utsättas för arbetslöshetschock när Saab läggs ner.

För varje förnuftig människa borde det stå klart att krisen inom industrin bör lösas med omställning till produktion av miljövänliga fordon och produktion av andra för klimatkrisens lösning nödvändiga produkter.

Men det kapitalistiska systemet går inte efter förnuft eller miljöhänsyn utan utifrån vad som nu kan säljas på kort sikt med vinst. Det finns, i både i-länder och tredje världen, en växande köpstark över och medelklass som efterfrågar miljödestruktiva konsumtionsvaror. De olika bilföretagen satsar på att leverera dessa varor. Går det inte eftersom konkurrensen är mördande lägger man istället helt ner och ställer arbetarna inför massarbetslösheten.

Det tragiska är att även arbetarrörelsen har accepterat detta kapitalistiska system som det enda tänkbara. Varför reser inte arbetarrörelsen frågan om det är en rimlig tingens ordning att tretton direktörer i Detroit bestämmer över tusentals arbetare i Västergötland? Varför har metallfacket i bilkrisen satt sitt hopp till sportbilsföretag och nya kinesiska kapitalister så att produktionen ska fortsätta med samma inriktning, utan miljöhänsyn. Varför har inte arbetarrörelsen konfronterat Maud Olofssons skandalösa nyliberala vägran att låta staten gripa in med att mot henne ställa förslaget om samhällsövertagande och förnuftig produktion? Svaret är tyvärr att arbetarrörelsens nuvarande dominerande riktning, socialdemokratin, totalt har förlorat visionen om att ett alternativ till kapitalismen är möjligt.

Även kapitalisterna är det kapitalistiska systemets fångar. Det företag som inte maximerar profiten slås ut. Därför är det en illusion att fattigdom, arbetslöshet, miljö- och klimatkris kan lösas utan ett systemskifte.

Maud Olofsson vars ledstjärna i livet är att samhället inte får äga industrier kan bara se ett alternativ för Saab: Att ett kapitalistiskt företag presenterar en affärsplan som ger Saab vinst på kort sikt. Den verkliga lösningen är den motsatta: Samhället måste ta över och ställa om produktionen. Inom Saab finns enorma resurser i form av tekniskt kunnande, yrkeserfarenhet industriell tradition och materiella resurser. Dessa får inte kastas bort. Men de måste få en ny inriktning. Det kommer inte att ge maximal vinst på kort sikt. Men det är ju just detta som utgör de nödvändiga kostnaderna för att skapa ett hållbart och förnuftigt samhälle.

Skapandet av en stark socialistisk strömning som kan ta upp kampen för denna förändring är inte bara önskvärd. Den är idag en akut nödvändighet för vårt jordklot och mänskligheten.

Peter Widén, Socialistiska Partiet

Internationalen: Systemskifte – inte klimatskifte
Läs också SP:aren och Volvo-arbetaren Lars Henriksson i GP: Bilindustrin – en social tillgång

Svensson Röda Göinge Röda Malmö

GP, SVD, DN, GT1, 2, AB1, 2, 3, ,4, ,5, ,6,,7, ,8, ,9, ,10, ,11, DN, 1, 2 svd, 1, 2, 3, 4 gt, 1, 2 gp, 1

Borgarna snor våra pengar!

Föga förvånande rapporterar LO idag att klassklyftorna har ökat dramatiskt i Sverige. De allra rikaste har nästan fördubblat sina inkomster medan arbetslösa, sjuka och studenter knappt har fått någon inkomstökning alls.

Detta är en medveten politisk strategi från borgerligt håll att genomdriva omvänd Robin Hood-politik, tro inget annat. Det handlar inte om att någon osynlig marknad tvingat politikerna till att sänka skatten för de rika, utförsäkra svårt sjuka eller skita i studenterna – för att inte tala om den drastiska försämringen av a-kassan, perfekt timad med lågkonjukturen. Nä, dom jävlarna vet vad dom gör och det drabbar oss men inte dom.

I moderaternas idealsamhälle finns bara extremt rika entrepenörer och slavarbetare som utnyttjas till skitlöner, i alla fall är det en sådan politik de driver igenom så det är den enda slutsats jag kan dra. Arbetslösa, sjuka mfl får klara sig bäst de vill i de nya moderaternas totalcyniska människofientliga samhälle.

Utförsäkringarna av sjukskrivna vid årsskiftet handlar om att de som redan tjänat på klassamhället vill tjäna ännu mer på det. Svårt sjuka är bara en belastning i denna sk logik och är således ingenting att bry sig om eftersom de inte går att tjäna pengar på. Att bokstavligen tvinga folk ur sjuksängen handlar om att försöka förankra en ideologiskt betingad arbetsmoral, som de som redan vunnit på systemet lystrar till. Därmed ökar även det ideologiska gapet mellan vinnare och förlorare. Vinnarna moraliserar alltmer öppet över vår ”lathet”, medan vi alltmer tvingas slåss för vår ekonomiska överlevnad. När de övertygat tillräckligt många om att vi faktiskt är ”lata” kan de genomdriva ännu fler försämringar.

Till alla er som sitter där hemma och läser detta – och jag vet att dom flesta är heligt förbannade precis som jag själv – sluta inte vara förbannad. Organisera er och skapa en motkraft. Idag slår dom på våra ryggar men det är inte för sent att resa sig och säga ifrån. Borgarna kämpar för sina klassintressen dag ut och dag in och då kan vi göra detsamma.

Svensson: Klassklyftorna ökar, Esbati: Historieomskrivning om remisser, Ett hjärta rött: Husmark P ljuger och vägrar ta sitt ansvar, Utredarna: Ministern sprider felaktiga uppgifter om remissinstanserna, Kommunisterna: Man kan inte tro det är sant, Röda Lidköping: De rika blir rikare och de fattigare blir fattigare

AB1, AB2, AB3, AB4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN, Sds, Ex1, EX2, EX3, EX4, HD

Så du säger att klasskampen är död?

”Antingen finna sig i att bli uppsagda ”på grund av arbetsbrist” eller säga upp sig och istället arbeta för det bemanningsföretag som i fortsättningen ska tillhandahålla arbetskraft till butiken i Stockholm.”
Sådana fasoner ska ingen acceptera, och det är gött att se att jobbarna på Urban Outfitters står upp för sina intressen. Tidigare i år var det arbetarna på Lagena som tog fajten. Vi länkar våra blogg-kamrater för er som vill läsa mer:

Arbetarperspektiv, Trotten, Svensson,
Andrea Doria, Kilden&Åsman, Kaj Raving

Vänsterpartiet säger det  bra:
Förbjud arbetsgivare att ersätta personal med bemanningsföretag

Skriv under namninsamlingen till stöd!

SvD SvD2 SvD3 SDS DN AB

Måste man ha ett arbete?

Klicka

Jag tycker frågan är berättigad. Måste man ha ett arbete? Ja, säger nog de flesta. Nej, säger jag. Jag har full förståelse för de som inte vill ta ett arbete som städare eller reklamutdelare eller något annat som ger väldigt lite i lön, och som är extremt påfrestande för kroppen. Det finns dom som tänker så, och jag förstår dom. Det blir som en tyst protest mot hela skitsamhället och de orättvisor som finns där ute. Som när Kronprinsessan köper en handväska för 100 000 kronor. Eller när en VD kör ett företag i botten och plockar ut en fet fallskärm. Vad spelar det då för roll om någon vägrar ta ett jobb och istället får leva på 5 000 kronor från alfakassan eller 3000 kronor + hyra från socialen?

Samtidigt jobbar folk. Bara det att det inte räknas som jobb. Ta mig själv t.ex. som oavsett om jag gått arbetslös eller haft arbete gjort lite av följande: Diskat och dammsugit (yrke: städare). Målat tavlor som nu pryder mina väggar (yrke: Konstnär). Målat om lägenheten (yrke: Målare). Utformat reklamblad och affischer (yrke: Grafisk designer). Skrivit artiklar och blogginlägg (yrke: Journalist). Hjälpt kompisar att flytta (yrke: Flyttkarl). Ockuperat hus och hjälpt fritidsgården Romano Trajo (yrke: Socialarbetare och fritidsledare). Gjort fika och serverat kaffe vid politiska möten (yrke: Restaurangbiträde). Hållt i studiecirklar (yrke: lärare). Allt detta som jag nu räknade upp är arbete. I vissa fall är jag mer kvalificerad för det, och i andra mindre, men så är det ju på alla arbetsplatser. De enda skillnaderna mellan dessa arbeten och ett 9-5 jobb är: Jag får ingen lön, och ingen säger åt mig när, hur och var jag ska jobba. Jag får bestämma själv, men jag får ingen inkomst. Och så säger folk att kommunismen är en utopi! Att vi inte skulle klara av att organisera ett samhälle på frivillig basis. Att vi är ”egoister”. Men saken är ju den att när jag exempelvis hjälper en polare att flytta så känner jag mig betydligt gladare och mer levande än när jag jobbade som flyttkarl för ett möbelföretag. Jag gör det för att jag vill. För att jag ser nyttan. För att jag känner samhörighet och solidaritet.

Kapitalismen visar särskilt tydligt vilket människofientligt system det är när det går i kris. Folk blir arbetslösa för att det är kris! Tänk på det. Är det sunt att sluta jobba när det går dåligt? Folk som du och jag brukar väl tänka så här när det krisar för vår ekonomi: Satan, nu får jag se till att skaffa ett extrajobb för att klara utgifterna. Inte tänker vi så här: Satan, nu har jag det så dåligt med ekonomin, så nu säger jag upp mig.

Vi socialister är för ett samhälle där människor gemensamt bestämmer om vad som behövs göras, hur och av vem. Det är ett samhälle som utgår från människors behov, och där man arbetar för att det behövs, och inte för att någon säger åt en eller tvingar en därför att annars får man ingen mat på bordet. Där är allt – och därmed inget – arbete. Där finns det ingen skillnad mellan det arbete du gör när du diskar din disk och det arbete du gör när du diskar på förskolan. Där finns ingen skillnad mellan att hjälpa barnen med läxläsning och att undervisa en hel klass. Där finns ingen skillnad att meka med cykeln eller bilen och att jobba på verkstad. Där arbetar vi utifrån våra egna förutsättningar, och det enda som begränsar oss är människans fantasi. Där behövs inga jobbcoacher eller valutaspekulanter. Där jobbar vi med det som behövs.

För att mildra kapitalismens påverkan på oss och för att stödja det arbetande folket är vi för en sänkning av arbetstiden till 6 timmar/dag med bibehållen lön. Detta skulle innebära att vi för första gången på 90 år sänker arbetstiden och att arbetet fördelas bättre. Det innebär att alla  deltidare inom främst offentlig sektor får ett rejält lönelyft och att de som jobbar heltid inom främst privat sektor får mer tid över till sina nära och kära och sig själv. Det skulle minska förslitningsskador, utbrändhet och göra arbetsinsatsen mer effektiv. Det skulle skapa ett lyckligare Sverige att löneslava mindre!

Den mest omfattande debatten om socialistisk ekonomi som förts i Sverige det här millenniet hittar du på Socialistiska partiets hemsida: Plan och marknad

Julklappstips: ETC:s krispaket!

Rika människor behöver inte hålla andan i hissen
DÅ: Vd för sekt NU: Jobbcoach
”Vad har jag att erbjuda, jag kan ju ingenting?”
AB AB2 AB3 AB4

Vellingebornas diskreta charm

Istället för att skriva ett inlägg om de direkt äckliga vellingebor som inte kan stå upp för ett utsatt barn, så publicerar vi citat Anna Ankafrån debatt-sajten socialism.nu. Citaten fungerar dels som inlägg  i debatten, och dels som ventil för den fruktansvärda ilska som jag vet många där ute i vårt land känner. Vi tackar alla citerade:

”Det här är en sån fråga som i historiens ljus kommer se helt jävla vansinnig ut. En av de rikaste kommunerna i hela Sverige vägrar hjälpa ensamma, utsatta, fattiga barn. Nej, dom bara inte vägrar dom hyser även oro och HAT mot barnen.”

”Det är inte ens så att Vellinge inte vill ta emot flyktingbarnen. Vellinge motsätter sig att det privata företaget Attendo Care, på uppdrag av Malmö kommun, öppnar ett boende på Vellinges mark. Det skulle alltså inte kosta Vellinge en krona. De är mot att barnen vistas i kommunen!”

”Det här är i en helt egen liga. Vill man förvägra barn rätten till uppehälle, skola och rätten att existera. förtjänar man en egen plats i helvettet. Vad är det här för människor som inte vill hjälpa 10-åringar från Afghanistan, historien kommer döma dom, kanske inte om 10 år men det här kommer inte glömmas bort!”

”Fy fan alltså. Jag är ännu inte säker på om det tidningarna skriver är rätt. Min underliggande människokärlek lockar dom fram. Det kan väl inte vara så som tidningarna skriver. Kommer verkligen 100 människor för att opponera sig mot att barn ska slippa leva i områden som uppenbarligen är så illadäran att de flytt.”

”Ju mer man har desto mer har man att förlora, och ju mer man har att förlora desto hårdare kämpar man. När överklassens intressen hotas kommer deras sanna natur fram. Här i form av människofientliga yttringar på ett möte, i en annan situation i form av människofientliga automatvapen.”

”Vellinge kommuns analys av världsläget: ”Det kan inte längre vara ett kommunalt problem i Sverige att ta emot denna strida ström av tonårspojkar från oroshärdar i Asien och Afrika. Detta måste lösas på nationell nivå inom ramen för EU.”
Moderater har inga problem att bomba Afghanistan, men att ta ansvar för resultatet i form av föräldralösa barn på flykt får nån annan göra.”

”Sicka jävla grisar. Det är ett transitboende vilket innebär att barnen inte går i skolan, de gör det först när de får sin placering (med anledning av förklaringen om kostnad för skolgång). Jag har jobbat på ett av transitboendena i Malmö, det är traumatiserade unga killar som lämnat familj, syskon och släkt bakom sig, ibland är familjen död. Man blir så arg att det kokar. Helvete!”

SDS SDS2 SvD SvD2 AB AB2 AB3 Expressen

Bloggat: SvenssonKildén & ÅsmanJingeguerovardagliga… Röda MalmöMina reflektioner Arbetarperspektivannarkia

Hässleholm: Mot privatiseringar och om marknadsmyter

Om ni är i närheten av Hässleholm den 19 november så vore en bra idé att komma på den förläsning Daniel Ankarloo håller om marknaden. Daniel är socialist och en mycket populär föredragshållare som under många år erbjudit sina kunskaper i ekonomi och marxism till den svenska arbetarrörelsen.

Mot privatiseringar och om marknadsmyter

Daniel Ankarloo, fil dr i ekonomisk historia
Daniel tar upp privatiseringens konsekvenser och samtalar om hur vi kan stoppa att gemensam egendom förs över till privata kapitalintressen

ABF Lokalen 19/11 kl 1900 Hässleholm
Arr Socialistiska Partiet
Olleneholm – Nej Tack

Röda Göinge