Ekosocialister förena er!

Just i detta nu håller en propagandagrupp på att utarbeta en klimatkampanj. Det är unga SP:are som varit och är aktiva i Klimataktion och Klimax, och aktivister från COP15-dagarna i Köpenhamn. Tillsammans med SP:are, socialister och folk som stödjer oss och kampanjen kommer vi under våren att lyfta frågan om klimatet ytterliggare. Det kommer bland annat att synas här på Röda Lund, men också i en rad offentliga möten och aktioner. Är du intresserad av att bygga denna socialistiska klimatkampanj så ska du kontakta Socialistiska partiet på din ort. Kontaktuppgifter finns på SP:s hemsida. Vi måste bygga en klimatrörelse NU, och utarbeta ett alternativ NU. Innan det är försent! Den uppgiften har vi i SP tagit på oss, och är du socialist och klimatvän så är det bara att haka på.
Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

Idag skriver bloggaren Guldfiske en utvärdering om COP15. Den ska vi läsa. Samma sak med Fältbiologernas nya nummer som rapporterar om klimatrörelsen. Snart kommer Fjärde Internationalen hålla världskongress och diskutera och komma fram till analyser kring lösningar på klimatfrågan. Inom Fjärde Internationalen samsas experter på klimat med aktivister som kallar sig ”ekosocialister”. Vi fattar att det inte är kapitalismen som kan lösa klimatkrisen. Det är ju det systemet och den profitjakten som skapat den! Därför är miljöpartiets förslag om att sälja SAS helt omdömeslöst. Lägg ner inrikesflyget i Götaland och Svealand, säger jag.

En ny klimatrörelse född?

Är en ny klimatrörelse född? Det kommer visa sig de närmaste månaderna. Den biokris vi står inför är allvarlig, men rörelsemobiliseringen under COP15 – trots CJAs initiativ – visade på hur lång vägen kvar var att gå för att bli en rörelse av rörelser som klarar av att utmana både den gamla fosilkapitalismen och den ineffektiva ”gröna” kapitalismens dödsrace och tillväxtjakt mot undergången – i olika hastigheter. Snarare än att vara ett nytt Seattle tog COP15-mobiliseringen över toppmötesprotesternas och sociala forumens alla svagheter: risken att bli ännu en opionsrörelse fjärran från våra vardagsliv, fastna i forum som alternativmässor där alla försöker sälja sin egna lösning, gatuaktivister som rusar huvudstupa mot nästa aktionsmål i de ständiga försöken att avlegitimera de globala institutionerna.

Varje dag nya aktioner, nya aktionsplaneringar, nya polisraider, nya gatudemonstrationer, nya föredrag, nya utställningar. Men ingenstans under Köpenhamnsdagarna satt vi ner och verkligen diskuterade aktivister och organisationer emellan hur vi skulle ta med denna rörelse hem, vad vi skulle göra efter toppmötet, vad klimaträttvisa – ihopkopplandet av tillväxtkritiken, kampen om kontrollen och användandet av naturtillgångar, energi och allmänningarna, bemötandet av biokrisen och ekonomiska krisen – innebär för oss rent konkret, hur vi organiserar oss kring det och vilka maktmedel vi har för att faktiskt genomföra en kursändring. Nu börjar det hårda arbetet.

Läs hela texten: COP15 – Ett nytt Seattle?

Fakta om klimatet från Biology and Politics:
Felaktig slutsats av Miljöpartiet att staten bör sälja SAS
Januari 2010 var en ovanligt varm månad…
2009 näst varmaste året på 130 år: klimatförnekarna fantiserar vidare

Ett socialistiskt alternativ till klimatkrisen och kapitalismen: Kris, klass och klimat

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Hur är läget, Miljöpartiet?

Vart är (mp) på väg?

Miljöpartiet har sålt ut sina radikala rötter för några platser i de politiska församlingarna. Inför klimattoppmötet i Köpenhamn i december måste de byta kurs, anser vår kamrat och gästskribent Gay Glans, miljöombud i Lund.

I december kommer världens ledare att träffas i Köpenhamn för att bli överens om åtgärder för att rädda klimatet. Om överenskommelsen blir tillräcklig är dessvärre osäkert. Stora ekonomiska intressen riskerar att tippa över vågskålen till miljöns nackdel; om inte, och det är det verkligt hoppfulla, vi lyckas skapa en het blåslampa som ansätter de ekonomiska och de politiska makthavarna med nödvändiga insatser. En blåslampa i form av en internationell miljörörelse, avsevärt kraftfullare än kärnkraftsmotståndet var på 70- och 80 talet.

För att det skall bli möjligt måste vi komma över motgången som bildandet av de gröna partierna innebar för miljörörelsen. I stället för att bygga vidare på massrörelsen kröp tusentals miljöaktivister in i gröna partier i det ärliga uppsåtet att gagna miljön. Ledande miljöaktivister blev politiker på olika nivåer i samhället. De tidigare så aktiva gräsrötterna inskränkte sitt engagemang till sophantering, byte av glödlampor och att rösta. Miljöpartiet tackade för sig och lät den självständiga miljörörelsen, det vill säga sitt eget ursprung, läggas i träda.

Trots forskarnas larm om att mänskligheten står inför sin svåraste kris hitintills, tror MP att de gynnar framtiden bäst genom att förmå väljarna att ta ställning för en ”svårsmält” grön politik. En politik som bland annat innehåller förändringar i arbetsrätten och trängselskatt; åtgärder som framför allt drabbar löntagarna hårt.

I Almedalen visade Peter Eriksson vägen. I stället för att mobilisera opinionen inför Köpenhamnsmötet med långtgående miljökrav, agerade han mysig ecobonde. I och för sig hedervärt, men det gav felaktiga signaler om krisens allvar. Till Mona Sahlin har Peter Eriksson och Maria Wetterstrand däremot gett klart besked: MP är en regeringspartner att lita på. På MP:s hemsida står inget som tyder på att de är intresserade av att bygga en bred miljörörelse utanför partiernas kontroll. Förmodligen för att de inte vill gynna en rörelse som genom långtgående miljökrav kan bli besvärlig för MP:s medverkan i en eventuell rödgrön regering.Och förlorarna på MP:s partiprojekt? Vår miljö och våra barnbarnsbarn. Segrarna då? På kort sikt de miljöpartister som lyckas ta sig in i de lokala, nationella och de internationella politiska organen.

Hur långt Mp är redo att kompromissa i en rödgrön regering kan vi bara spekulera om; varför inte kravet på ett kärnkraftsstopp? Att de inte kommer att bidra till bygget av en självständig miljörörelse är däremot troligt om inte MP:s medlemmar och väljare ställer sin partiledning mot väggen och övertygar den om att en bred partipolitiskt oberoende klimatrörelse kan vara direkt avgörande för vår planets framtid.

Som ett av flera miljöombud i Lunds kommun har jag till min glädje konstaterat att väljarnas miljöengagemang är stort. Ett engagemang som skulle räcka långt om det fick en trovärdig samordning och ledning. Något MP missar om man inte ändrar kurs.Min förhoppningär att medlemmarna i MP och deras väljare kräver av sin ledning att den gör allt för att bygga den planerade manifestationen i Köpenhamn den 12 december. Om manifestationen får en stor europeisk uppslutning kan den bli embryot till en ny bred internationell miljörörelse för nödvändiga klimatåtgärder. En rörelse som förmår pressa våra politiker och de icke demokratiskt valda ekonomiska makthavarna till nödvändiga miljöinsatser. För, som Andreas Malm skriver i sin utmärkta bok, Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara försent: ”Det räcker inte att byta glödlampor. Organisera dig i klimatkampen.”

Gästskribent: Gay Glans
Miljöombud i Lunds kommun

Tidigare publicerad i Efter Arbetet

Läs också: Gay Glans utmärkta krönika Ett besök på torget, bloggen Biology and Politics och mer om klimatet på Röda Lund

Du prenumererar väl på Internationalen? Annars riskerar du att missa mycket! Nu kampanjpriset 199kr för ett halvår eller 99kr för ett kvartal!

Är grön kapitalism vår tids Noaks ark?

En miljövänlig socialism – så ser den ut

SDS SDS2 SvD SKD DN AB Expressen KVP