Revolution i vår livstid

Fjärde Internationalens ungdomsläger 2009

Med denna sommarföljetong bjuder vi in till diskussion och studier. Vi gör det inte minst pga den nya högerkurs Vänsterpartiet slagit in på och den unga radikala vänsterns trevande och ärliga försök att navigera under borgarnas och kapitalismens tryck.

Texten kommer från världsrörelsen Fjärde Internationalen. Den har lästs och diskuterats av tusentals unga och gamla ”Fjärde Internationalister” . Se den dels som en politisk gps för förändring och dels som en beskrivning av den situation samhället i allmänhet och arbetarrörelsen i synnerhet befinner sig i dagens värld. Rosa Luxemburgs berömda ord ”Socialism eller barbari” är inte längre giltiga. Med klimatkrisen över oss är de korrekta parollerna: ”Socialism eller mänsklighetens undergång! Revolution i vår livstid!” För det börjar bli bråttom, vänner och kamrater. Riktigt bråttom.

DEN NYA POLITISKA KONJUNKTUREN OCH DESS STRATEGISKA UPPGIFTER

Motståndet mot de härskande klassernas brutala offensiv ställs idag permanent på dagordningen. Detta på grund av den nya fasen i arbetarrörelsen och andra sociala rörelsers organisering, aktivitet och programmatiska inriktning. Den strategiska uppgiften handlar om att besegra den ”socialliberalism” som fortfarande har stöd hos en majoritet inom arbetarrörelsen och den folkliga rörelsen samt att rekonstruera rörelsen på en antikapitalistisk, internationalistisk, ekologisk och feministisk grund. Striden koncentreras, i samklang med kampen för socialismen, kring två grundfrågor – motståndet mot krig och motståndet mot nyliberalism.

Denna möjlighet uppstår på grund av att efter den nya fasen tagit sin början:

1 Har den nyliberala modellen drabbats av kris. Den nyliberala politiken har avslöjat sin samhälleligt tillbakasträvande karaktär. Framför allt avslöjas ihåligheten i den “nyliberala” socialdemokratins “Tredje Väg” (i dess olika organisatoriska och regionala varianter). I konkreta politiska termer står valet i allt högre grad mellan en nyliberal politik i den kapitalistiska globaliseringens tjänst, och en antikapitalistisk inriktning ägnad att möta de exploaterade och förtryckta massornas behov.

2 Har krigshotet som göder ett nytt uppsving för rasistiska och fascistiska strömningar även väckt en ny generation ungdom – redo att mobilisera och organisera.

3 Har de dominerande strömningarnas historiska kris (socialdemokratiska, stalinistiska och populistiskt nationalistiska) samt den traditionella arbetarrörelsens tillbakagång öppnat upp ett brett fält för politiska och organisatoriska alternativ.

4 Har rörelsen mot den kapitalistiska globaliseringen varit en stark hävstång för förnyelsen av arbetarrörelsen och andra sociala rörelser och för att utveckla ett nytt frigörelseperspektiv. Från den nya fasens början har stridbara radikala krafter (politiska, sociala, fackföreningsanknutna, medborgerliga och intellektuella) utom räckhåll för den traditionella arbetarrörelsebyråkratin spelat en självständig roll och även tagit initiativet.

5 Har det blivit möjligt att sammansmälta en ny, ung generation som karaktäriseras av återpolitisering och radikalism med generationer av fortfarande aktiva kämpar med erfarenheter från 1968-radikaliseringen och perioden 1985-1995.

6 Har den socio-politiska och ekonomiska konjunkturen, med det stärkta motstånd som den fortsatta nyliberala offensiven möter, framkallat polarisering mellan klasserna och gynnat politiska diskussioner i samhället och inom de sociala rörelserna.

7 Har på ett uppseendeväckande sätt en ny internationalism brutit fram i mobiliseringar utan motstycke sedan 60-talet – mobiliseringar besjälade av internationalism och spontan antikapitalism.

8 Har kvinnorörelsen åter blivit livaktig på nationell, regional och internationell nivå, särskilt gentemot den nyliberala politiken och rörande våldet mot kvinnor.

Den historiska omvandlingen av arbetarrörelsen och sociala rörelser befinner sig endast i sin linda. Vi står inför en lång period av återuppbyggnad. Vändningen i världssituationen har i aktivistkretsar brutit den förhärskande känslan av politisk maktlöshet och uppgivenhet. I avsaknad av en historisk symbolisk händelse, som åstadkommer en uppseendeväckande omvälvning av den internationella situationen, kommer en rad samhälleliga och politiska erfarenheter att ge form åt reorganiseringen av de antikapitalistiska/antiimperialistiska sociala rörelserna. Sådana erfarenheter kan återförena de exploaterade och förtryckta skikt som idag är uppsplittrade och åtskilda – återförena dem kring samhälleliga val och val av krav. Dessa erfarenheter kan återskapa stridsvilliga och medvetna kärnor inom de sociala rörelserna och utveckla ett antikapitalistiskt “övergångs” program med global betydelse. Detta mot bakgrund av kapitalismens nuvarande motsättningar och de exploaterade och förtryckta klassernas aktivitet.

Vi befinner oss i en ny och mycket speciell situation. Arbetarklassen är fortfarande på defensiven och i en svag position, medan den radikala vänstern återhämtar sig och i stor skala återerövrar det politiska initiativet. Dess mål är att upprätta en djärv, antikapitalistisk, social och politisk vänster som syftar till att påverka och styra strider och mobiliseringar.

Vägen framför oss är lång och svår – vägen från nuet där omorganiseringen av den sociala rörelsen börjar och den senare fas, när en omvandling av styrkeförhållandena mellan klasserna återskapar offensiva strider i internationell omfattning – strider som ger ett ideologiskt och politiskt klimat som är gynnsamt för en socialistisk inriktning.

fortsättning följer

3 reaktioner på ”Revolution i vår livstid

 1. Hallå vilken bra text!
  Men vill ni vara konsekventa måste ni också ta avstånd från den attityd som florerar hos er bloggkollega zaramis.nu, typ antileninism,kontrarevolutionär statskaptalistisk teori samt förakt för partier typ, KKE (Grekland) PCP(Portugal) KSCM (Tjeckien).
  Fjärde Internationalens kader måste fatta att det är kring dessa partier den revolutionära omgrupperingen kommer att ske, inte kring den frihetliga dissidentkramande mysvänster som konsekvent valde kontrarevolutionen 1981-89.
  Det är tillsammans med partier typ KKE/PCP/KSCM vi kan utmana makten i Europaskala. NPA, Bloco etc. är en bra början men vi måste komma vidare, tiden är knapp.En revolutionär international skapas av ung kader oavsett om de definierar sig som autonoma eller leninister. Ytterst är det revolutionär hängivenhet som avgör, inte var kommatecknet i senaste Rosa Luxemburgcitatet skall sättas.

 2. ”3 Har de dominerande strömningarnas historiska kris (socialdemokratiska, stalinistiska och populistiskt nationalistiska) samt den traditionella arbetarrörelsens tillbakagång öppnat upp ett brett fält för politiska och organisatoriska alternativ.”

  socialdemokratin är eller vad stor men dom andra är bara högljuda minoriteter?

  i övrigt är ni awsum! snälla bli inte så verklighetsfrånvända som andra vänsterblogkare

 3. De stalinistiska/post-stalinistiska partierna har varit – varav vissa fortfarande är – masspartier i många länder. Tyskland (statsbärande i öst), Frankrike (största kommunistpartiet utanför östblocket) , Italien (100 000 medlemmar). Grekland – stalinistiskt massparti allt sedan WWII. I Sverige har v pendlat mellan 4-10 % senaste perioden. För att ta några exempel. Detta bara för att ta några exempel i Europa. Går vi till Asien är det en annan femma – där samlar de maoistiska/stalinistiska partierna miljoner medlemmar.

  Men, visst. I Västeuropa har socialdemokratin varit den dominerande. Den radikala arbetarrörelsens historiska kris är sammanbunden med socialdemokratins reformism OCH stalinismens förräderi. Därför måste så klart även dessa räknas in i analysen. Bara det att dessa totalt inkompetenta och reformistiska kommunistpartierna samlat så mycket som 20% av väljarna i vissa länder är ett bevis på vilken potential det skulle kunna finnas att utmana socialdemokratin.

  När nu sossarna faller och stalinismen sakta förintas är det tvunget att ta uppgiften att bygga en radikal rörelse på allvar.

  Tack för berömmet!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s