Revolution i vår livstid III

”Tillfällighetsarbeten, så kallad flexibilitet på arbetsmarknaden, och avreglering av sociala rättigheter, som först påtvingas immigrantarbetare, kommer slutligen att drabba alla.”

Med kampen mot den illegala handeln med invandrare eller “mot terrorism” som förevändning förbereder regeringar – i såväl imperialistiska som dominerade länder – nya attacker mot rörelse- och bosättningsfrihet. Tillfällighetsarbeten, så kallad flexibilitet på arbetsmarknaden, och avreglering av sociala rättigheter, som först påtvingas immigrantarbetare, kommer slutligen att drabba alla.

Regionaliseringen av invandrarpolitiken inom EU och på andra håll uttrycks i en repressiv “lag och ordning” inriktad harmonisering, som leder till en rad restriktiva åtgärder i olika länder, militariserad gränsövervakning, spridning av digitala fingeravtrycksfiler, och så vidare.

I Europa har det i Frankrike sedan 1996 funnits tecken på motstånd från vissa skikt av invandrade arbetare, i och med organiseringen av sans papier (människor utan dokument). En bred solidaritet har vuxit fram genom en rörelse till stöd för deras kamp i Spanien, Portugal, Italien, och så vidare. I olika dominerade länder har repressiva åtgärder vidtagits mot invandrare (exempelvis kontroll av sydasiatiska invandrare i Gulf-länderna och brutala attacker av religiösa skäl mot invandrare från Bangladesh i Indien).

Med utgångspunkt från allas lika rättigheter är det arbetarrörelsens uppgift att höja nivån på motståndet mot denna politik. Berlusconiregeringens immigrationslag i juni 2002 möttes exempelvis av strejkande italienska och utländska arbetare på norditalienska arbetsplatser. I detta sammanhang föreslår Fjärde Internationalen att den demokratiska dimensionen i kampen för lika rättigheter för invandrare samt för rörelse- och bosättningsfrihet systematiskt framförs som en oförytterlig mänsklig rättighet. Dessa strider är sammankopplade eftersom det inte kan finnas någon likhet utan öppna gränser.

Fjärde Internationalen föreslår att dess sektioner genomför en bred, enhetlig, internationell kampanj för lika rättigheter, öppna gränser samt rörelse- och bosättningsfrihet gällande för alla individer.

I ett längre tidsperspektiv innebär USA-imperialismens världsomfattande offensiv “mot global terrorism” en rad krig och militära interventioner. Dessa leder oundvikligen till en massiv tillväxt av militärutgifterna i såväl små som stora länder, ökad spänning samt skärpta konflikter i många regioner. Demokratiska friheter kommer i allt större omfattning att hotas. Detta innebär även systematiska attacker mot proletariatets sociala villkor.

En permanent antikrigsrörelse måste byggas upp, en rörelse som analyserar, fördömer och bekämpar alla aspekter av denna nya militarism (erövring av rymden, massdestruktionsvapen, omfattande statligt stöd till militär forskning, statliga garantier för vapenförsäljning, och så vidare). Samtidigt måste den vid militära interventioner reagera omedelbart i internationell skala och med bredast möjliga enhet. Vi kommer att kämpa för att NATO upplöses. Under nuvarande omständigheter är vår första prioritering i praktiken att starkt bekämpa USA-imperialismen.

Samtidigt kommer vi från första början att fördöma återupprustningen av den europeiska imperialism,som är såväl en allierad till som en rival i förhållande till USA-imperialismen. Den Europeiska Unionen är endast mer fredlig eftersom den befinner sig långt på efterkälken i frågan om militär styrka. Vi är även motståndare till den roll som våra regeringar spelar när de uppmuntrar stöder “lokala krig”, till fördel för “våra” multinationella företag, och när de exploaterar den fattiga världens råvaror.

Tidigare:

Revolution i vår livstid
Revolution i vår livstid II

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s